122. večerná aukcia

21. Apríl 2015, 19:00

Priestory SOGY, Panská 4, 811 01 Bratislava

122. večerná aukcia

Fotogalérie

122. večerná aukcia. Prezentačná výstava (13. 4. - 20. 4. 2015)

Exkluzívny súbor  85 galerijných diel domácej i zahraničnej proveniencie. Jadro ponuky už tradične tvoria diela umelcov moderny Slovenska. (Alexy, Bazovský (3 diela), Bednár, Benka (5), Csordák, Erdélyi, Fulla, Guderna (2), Hála, Hložník, Hoffstädter (2), Majerník, Mallý, Matejka (2), Mednyánszky (8), Mousson, Mudroch, Nemes, Reichentál, Skutetzky (2), Sovánka (2), Uher, Weiner-Kráľ, Zmeták, Želibský). Mimoriadnymi dielami je zastúpené naše umenie od 60. rokov  minulého storočia až do súčasnosti (Bartusz, Bočkay, Bočkayová, Csudai (2), Fila, Filko, Havrilla, Klimo, Kompánek, Krén, Laluha, Mlynárčik, Popovič (2), Rudavský, Sadovská, Sigetová (2), Sikora (2), Studený, Teren, Žáčko). Ponuku rámcujú diela renomovaných tvorcov mladej generácie (Binder, Dúbravský, Fabian, Frešo, Janečková). Výberovo sú v katalógu zastúpené diela osobností európskej a svetovej moderny (Condoy, Eberl (2), Kars, Kolíbal, Massironi, Nowacki, Ovčáček, Warhol).

 

FOTO: Andrea Krišková

viac

Ján Vasilko: Všetko môže byť lepšie - otvorenie predajnej výstavy (27. 1. 2015)

Kurátorka: Dr. Nina Gažovičová. K výstave bol vydaný katalóg. Výstava otvorená do 27. 2. 2015.

Ján Vasilko sa svojou tvorbou už dávnejšie etabloval na domácej scéne ako vyznávač boja proti logike sveta. Túto pozíciu dôsledne potvrdzuje ortodoxným programom, ktorý ešte v čase štúdií naoko prísne ukotvil v plošnej geometrickej abstrakcii. Jeho dokonalé lineárne štruktúry však neostávajú v rovine nudnej exhibície. Zdanlivo prázdne estetično autor zámerne atomizuje, ku geometrii takmer protichodnou, grotesknou epikou a absurditou incenovaných dejov. Znie to nelogicky, ale forma Vasilkových diel sa bije s ich obsahom v nečakanej harmónii. Umelec pritom svoje maľby nikdy nekonštruuje jednorázovo. Jedna, (v preklade) prvá verzia ho neuspokojuje, naopak, v snahe o dosiahnutie dokonalosti, analytickou meditáciou dospieva k viacerým variantom, ktoré v sériách precizuje ďalej (Nina Gažovičová). Narodil sa roku 1979 v Humennom. V rokoch 1999-2005 študoval v Ateliéri súčasného obrazu prof. Rudolfa Sikoru na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach. 2005 sa stal víťazom prestížnej Ceny Oskára Čepana, ktorá je udeľovaná mladým slovenským výtvarníkom do 35 rokov.

 

FOTOREPORT: Martin Marenčin

viac

119. večerná aukcia (11. 11. 2014)

Celkový obrat aukcie viac ako 800 000 EUR (plus 15 % aukčná provízia) vzhľadom na súčet garantovaných cien (1 390 000 EUR) možno klasifikovať ako nadpriemerný.

 

Fotoreport: Martin Marenčin

viac

Slávnostné otvorenie prezentačnej výstavy 119. večernej aukcie (10. 11. 2014).

VIP klientom a ďaľším pozvaným hosťom sme predstavili exkluzívnu kolekciu 90 výtvarných diel a starožitností,  ponúkaných na 119. večernej aukcii. Na vernisáži prehovoril zostavovateľ katalógu dr. Ján Abelovský. Večierok moderovala Nina Gažovičová, PhD.

 

Fotoreport: Martin Marenčin

viac

4. ročník aukčného salóna ADELI (23. 10. 2014)

Na štvrtom ročníku Charitatívneho aukčného salóna ADELI sa vydražili skoro štyri desiatky umeleckých diel. Aukciu podporila a spolorganizovala SOGA – licitovala Nina Gažovičová, PhD. Podujatiu predchádzala predaukčná výstava v Magna Gallery. Na aukcii sa stretla takmer stovka priaznivcov výtvarného umenia, ktorých oslovili diela, ale aj myšlienka ich kúpou pomôcť deťom aj dospelým s neurologickými poruchami pohybu.Ako uviedla Miriam Juhanesovičová z Asociácie pomoci postihnutým Adeli, ktorá aukciu organizovala, celkový výťažok z dražby v tomto roku dosiahol 24.290 Eur, čo bolo oproti minulému roku viac o takmer desaťtisíc eur. “Celý výťažok bude venovaný vybraným slovenským a českým deťom a dospelým na zabezpečenie intenzívnej rehabilitácie v ADELI Medical Centre.” Charitatívna aukcia je jednou z aktivít APPA, prostredníctvom ktorej sa získavajú financie pre pomoc pacientom s neurologickými poruchami pohybu. Aukčného salónu sa zúčastnili aj štyri rodiny pacientov, ktorým bol výťažok z aukcie určený.

viac

MARKO BLAŽO: "Pamäť a potom". Otvorenie predajnej výstavy (7. 10. 2014)

Predajná výstava prezentuje tvorbu Marka Blaža z obdobia rokov 1991 - 2001. Na vernisáži prehovorila jej kurátorka a autorka katalógu Nina Gažovičová PhD. Výstava bola usporiadaná s podporou TATRA BANKY. Marko Blažo patrí k stáliciam slovenskej scény. Jeho osobitá výtvarná poetika nepostráda vtip a humor (čo je v slovenských pomeroch vzácna výnimka). Pracuje súbežne v maľbe, trojrozmerných objektoch, inštalácii, grafike a kresbe. Jeho program je otvorený podnetom života i umeleckým inšpiráciám v duchu zvláštnej eklektiky, pre ktorú je „všetko dobré“ čo zodpovedá okamžitému nápadu, umeleckému zámeru: „... dokáže prepájať banálne a hlbokomyseľné, prvky pokleslej a vysokej kultúry. Dokáže ťažiť z ich podivných stretnutí i kolízií vytvárať nové artefakty... " (V. Beskid). Narodil sa 8. 10. 1972 v Košiciach. 1991-98 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, na Ecole Nationale des Beaux-Arts v Dijone a na Slippery Rock University v Spojených štátoch. 2001 získal cenu Oskára Čepana. Od 2004 pôsobí ako pedagóg na Fakulte umení pri TU v Košiciach. Samostatne vystavoval 2004 v Múzeu V. Löfflera v Košiciach.

 

FOTOREPORT: Martin Marenčin

viac

Matej Fabian (Rozšírenie bitevného poľa). Otvorenie predajnej výstavy (23. 6. 2014)

Výstava predstavila poslednú tvorbu autora - diela zo záverečnej doktoradskej práce Mateja Fabiana na VŠVU v Bratislave. Na vernisáži prehovoril Mgr. Július Barczi, kurátor a autor katalógu k výstave.

Matej Fabian sa narodil 23. 6. 1979 v Banskej Bystrici. 2005-2011 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, na Katedre maľby a iných médií, v IV. Ateliéri profesora Ivana Csudaia. Štúdium absolvoval diplomovým cyklom Predator. Od 2011 pokračuje v štúdiu na VŠVU ako doktorand v Kabinete kresby doc. Stanislava Bubána. 2011, 2012 finalista ceny Maľba roka. 2010 HENKEL Art Award, nominácia za Slovensko. Samostatne vystavoval: Na kosť Berlínskej model, Praha (2014), Termovisoin, Kabinett, Zlín (2012); Lone Wolf, Cub and World Champion (spolu s A. Dúbravským a K. Janečkovou), Aukčná spoločnosť SOGA (2012); Fear of the Dark, Kressling Gallery, Bratislava (2012); New Face in Hell, Hangár Tranzit ateliéry, Bratislava (2010); Release the Bats, Enter Gallery, Bratislava (2010), HORROR VACUI (s A. Dúbravským), projekt pre výročnú výstavu VŠVU - up - (to) – date v Galérii Médium (2009). ). Jeho diela boli prezentované na výberových zahraničných prezentáciách: No Borders - Appeal to Heaven, Dvorak Sec Contemporary, Praha, (2011). Autor je zastúpený v zbierke Galérie mesta Bratislava.

 

FOTOREPORT: Martin Marenčin

viac

ERIK BINDER (1974) - SAME, SAME, BUT DIFFERENT. Otvorenie výstavy (22. 4. 2014)

Výstava predstavila objekty z poslednej tvorby Erika Bindera. Narodil sa 21. 2. 1974 v Hnúšti-Likier. 1991-96 študoval na Vysokej škole výtvarných mení (ateliér grafiky prof. Jančoviča, a ateliér voľnej tvorby prof. Fischera). 1997-98 absolvoval študijný pobyt na AVU v Prahe (doc. Kokolia). Od roku 2002 pôsobil ako asistent profesora Fischera na VŠVU. 2001 a 2007 finalista Ceny Oskára Čepana. odborná porota vtedy ocenila jeho invenčný prístup s akým skúma hranice medzi vysokým a nízkym v umení a jeho dokonalý zmysel pre prácu. 2003 spolu so skupinou Kamera Skura reprezentoval slovenské výtvarné umenie na prestížnom bienále v Benátkach. Jeho diela sú zastúpené v majetku Slovenskej národnej galérie, Aukčnej spoločnosti SOGA, európskej centrálnej banky vo Frankfurte a početných domácich a zahraničných zbierkach. Na vernisáži prehovorila Nina Gažovičová, PhD. kurátorka a autorka katalógu výstavy. Afterparty: DJ Sista Majka. Výstava bola inštalovaná v priestoroch SOGY do 28. mája 2014.

 

FOTOREPORT: Martin Marenčin

viac

116. večerná aukcia (8. 4. 2014)

Pozoruhodný výsledok 116. večernej aukcie SOGY: až osem "miliónových" dražieb! Celkový obrat aukcie takmer 800 000 EUR (plus 15 % aukčná provízia), vzhľadom na súčet garantovaných cien (1 300 000 EUR) možno klasifikovať ako nadpriemerný.

 

Fotoreport: Martin Marenčin

viac

116. večerná aukcia - prezentačná výstava (1. 4. - 7. 4. 2014)

Jadrom ponuky 116. večernej aukcie (celkom 103 diel a starožitných predmetov) boli práce osobností moderny Slovenska: Ladislava Mednyánszkeho (5 diel), Martina Benku (6), Jana Hálu (3), Karola Sovánku (2), Jozefa T. Moussona, Ľudovíta Csordáka (2), Eleméra Halásza-Hradila, Júliusa Jakobyho (2), Antona Jasuscha, Miloša A. Bazovského, Janka Alexyho, Jána Mudrocha, Imra Weinera-Kráľa, Vincenta Hložníka, Kolomana Sokola, Endre Nemesa (3), Jána Želibského, Cypriána Majerníka, Ladislava Gudernu a ďalších. Vystavené boli tiež špičkové diela nášho umenia po roku 1945 – práce Milana Laluhu (2), Rudolfa Krivoša (2), Vladimíra Kompánka (2), Viery Žilinčanovej, Jozefa Jankoviča, Milana Paštéku (2), Milana Dobeša, Rudolfa Filu, Júliusa Kollera (2), Stana Filku (2), Michala Studeného, Vlada Popoviča a ďalších. Zastúpení boli aj renomovaní umelci strednej a mladej generácie súčasného maliarstva: Vladimír Havrilla, Ivan Csudai, Simona Bubánová, Dorota Sadovská, Andrej Dúbravský, Erik Binder a ďalší. Kolekciu dopĺňali solitérne ponuky diel umelcov svetovej moderny: Andy Warhol, Roul Dufy, Honorio Garcia Condoy, Viktor Vasarely, Serge Charchoune, Hugo Demartini a ďalší. Súčasťou dražby boli aj starožitné predmety z pozostalosti bulharského cára Ferdinanda I. (1861 – 1948).

 

FOTO: MARTIN MARENČIN

viac

Aukcie

121. jarná aukcia výtvarných dielNa aukcii bolo vydražených 150 diel (50%) v celkovej hodnote 313 920 €. Nevydražené diela je možné zakúpiť v našich výstavných priestoroch.121. jarná aukcia výtvarných diel

Newsletter

Ak chcete byť pravidelne informovaný, a dostávať aktuálne informácie o činnosti spoločnosti SOGA, prihláste sa do nášho mailing listu.