136. jesenná aukcia výtvarných diel

26. September 2017, 18:00

Priestory SOGY, Panská 4, 811 01 Bratislava

136. jesenná aukcia výtvarných diel

Fotogalérie

123. letná aukcia (9. 6. 2015)

Celkový obrat aukcie - viac ako 247 000 EUR (plus 15 % aukčná provízia), vzhľadom na súčet garantovaných cienn(650 000 EUR),  možno klasifikovať na úrovni bežného priemeru. Percentuálna úspešnosť aukcie: vydražených 137 diel - 48%.

 

 

FOTOREPORT: Martin Marenčin

viac

IVAN CSUDAI - POZITÍVY. Otvorenie predajnej výstavy (28. 4. 2015)

Kurátor výstavy: Peter Michalovič. Priestory SOGY (29. 4. - 24. 5. 2015).

 

Ivan Csudai sa narodil  18. 8. 1959 vo Svodove – Želiezovciach. 1974 – 1978 študoval na Strednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave odbor propagačné výtvarníctvo – úžitkovú fotografiu, 1981–1987 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (VŠVU), na katedre reštaurovania, v ateliéri reštaurovania maľby u doc. I. Meszárošovej a doc. Vladimíra úradníčka. 1988 sa zúčastnil medzinárodného maliarskeho sympózia BUMA v Halle 1990–1991 absolvoval študijný štipendijný pobyt ceny G. v. Herdera na Akadémií výtvarných umení vo Viedni, v ateliéri prof. Arnulfa Rainera, 1993 absolvoval štipendijný pobyt Artest nadácie BINZ 39 v Zürichu, 1990–1995 pôsobil ako asistent na VŠVU v Bratislave, 1995 habilitoval za docenta na VŠVU v Bratislave, od roku 2001 vedie maliarsky ateliér na katedre maľby VŠVU v Bratislave (4. ateliér), 2005 bol menovaný profesorom na VŠVU v Bratislave, 1993 ako aj 1999 získal cenu ex aequo a 2002 získal cenu poroty na výstave Súčasná slovenská grafika XII., Štátna galéria Banská Bystrica 2004 sa zúčastnil 35. medzinárodného sympózia umelcov, Mestské múzeum, Győr, 2004 spolu s maliarmi S. Divišom a L. Terenom v rámci projektu Traja z pekného páru reprezentoval Slovensko na 26. Medzinárodnom bienále, v Sao Paulo v Brazílii. 2005 sa zúčastnil 1. medzinárodného sympózia grafiky, Factory v Ostrave, od roku 1985 zrealizoval vyše 50 samostatných výstav a autorských prezentácií doma i v zahraničí, jeho diela boli vystavené na mnohých skupinových výstavách a taktiež už od roku 1989 participuje na prezentáciách slovenského umenia v zahraničí.

 

FOTOREPORT: Martin Marenčin

viac

122. večerná aukcia (21. 4. 2015)

Celkový obrat aukcie viac ako  660 000 EUR (plus 15 % aukčná provízia), vzhľadom na súčet garantovaných cien (1 100 000 EUR),  možno klasifikovať ako nadpriemerný. Percentuálna úspešnosť aukcie: vydražených 56 diel - 66 %.

 

Fotoreport: Martin Marenčin

viac

122. večerná aukcia. Prezentačná výstava (13. 4. - 20. 4. 2015)

Exkluzívny súbor  85 galerijných diel domácej i zahraničnej proveniencie. Jadro ponuky už tradične tvoria diela umelcov moderny Slovenska. (Alexy, Bazovský (3 diela), Bednár, Benka (5), Csordák, Erdélyi, Fulla, Guderna (2), Hála, Hložník, Hoffstädter (2), Majerník, Mallý, Matejka (2), Mednyánszky (8), Mousson, Mudroch, Nemes, Reichentál, Skutetzky (2), Sovánka (2), Uher, Weiner-Kráľ, Zmeták, Želibský). Mimoriadnymi dielami je zastúpené naše umenie od 60. rokov  minulého storočia až do súčasnosti (Bartusz, Bočkay, Bočkayová, Csudai (2), Fila, Filko, Havrilla, Klimo, Kompánek, Krén, Laluha, Mlynárčik, Popovič (2), Rudavský, Sadovská, Sigetová (2), Sikora (2), Studený, Teren, Žáčko). Ponuku rámcujú diela renomovaných tvorcov mladej generácie (Binder, Dúbravský, Fabian, Frešo, Janečková). Výberovo sú v katalógu zastúpené diela osobností európskej a svetovej moderny (Condoy, Eberl (2), Kars, Kolíbal, Massironi, Nowacki, Ovčáček, Warhol).

 

FOTO: Andrea Krišková

viac

JÁN VASILKO: Všetko môže byť lepšie - otvorenie predajnej výstavy (27. 1. 2015)

Kurátorka: Dr. Nina Gažovičová. K výstave bol vydaný katalóg. Výstava otvorená do 27. 2. 2015.

Ján Vasilko sa svojou tvorbou už dávnejšie etabloval na domácej scéne ako vyznávač boja proti logike sveta. Túto pozíciu dôsledne potvrdzuje ortodoxným programom, ktorý ešte v čase štúdií naoko prísne ukotvil v plošnej geometrickej abstrakcii. Jeho dokonalé lineárne štruktúry však neostávajú v rovine nudnej exhibície. Zdanlivo prázdne estetično autor zámerne atomizuje, ku geometrii takmer protichodnou, grotesknou epikou a absurditou incenovaných dejov. Znie to nelogicky, ale forma Vasilkových diel sa bije s ich obsahom v nečakanej harmónii. Umelec pritom svoje maľby nikdy nekonštruuje jednorázovo. Jedna, (v preklade) prvá verzia ho neuspokojuje, naopak, v snahe o dosiahnutie dokonalosti, analytickou meditáciou dospieva k viacerým variantom, ktoré v sériách precizuje ďalej (Nina Gažovičová). Narodil sa roku 1979 v Humennom. V rokoch 1999-2005 študoval v Ateliéri súčasného obrazu prof. Rudolfa Sikoru na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach. 2005 sa stal víťazom prestížnej Ceny Oskára Čepana, ktorá je udeľovaná mladým slovenským výtvarníkom do 35 rokov.

 

FOTOREPORT: Martin Marenčin

viac

119. večerná aukcia (11. 11. 2014)

Celkový obrat aukcie viac ako 800 000 EUR (plus 15 % aukčná provízia) vzhľadom na súčet garantovaných cien (1 390 000 EUR) možno klasifikovať ako nadpriemerný.

 

Fotoreport: Martin Marenčin

viac

Slávnostné otvorenie prezentačnej výstavy 119. večernej aukcie (10. 11. 2014).

VIP klientom a ďaľším pozvaným hosťom sme predstavili exkluzívnu kolekciu 90 výtvarných diel a starožitností,  ponúkaných na 119. večernej aukcii. Na vernisáži prehovoril zostavovateľ katalógu dr. Ján Abelovský. Večierok moderovala Nina Gažovičová, PhD.

 

Fotoreport: Martin Marenčin

viac

4. ročník aukčného salóna ADELI (23. 10. 2014)

Na štvrtom ročníku Charitatívneho aukčného salóna ADELI sa vydražili skoro štyri desiatky umeleckých diel. Aukciu podporila a spolorganizovala SOGA – licitovala Nina Gažovičová, PhD. Podujatiu predchádzala predaukčná výstava v Magna Gallery. Na aukcii sa stretla takmer stovka priaznivcov výtvarného umenia, ktorých oslovili diela, ale aj myšlienka ich kúpou pomôcť deťom aj dospelým s neurologickými poruchami pohybu.Ako uviedla Miriam Juhanesovičová z Asociácie pomoci postihnutým Adeli, ktorá aukciu organizovala, celkový výťažok z dražby v tomto roku dosiahol 24.290 Eur, čo bolo oproti minulému roku viac o takmer desaťtisíc eur. “Celý výťažok bude venovaný vybraným slovenským a českým deťom a dospelým na zabezpečenie intenzívnej rehabilitácie v ADELI Medical Centre.” Charitatívna aukcia je jednou z aktivít APPA, prostredníctvom ktorej sa získavajú financie pre pomoc pacientom s neurologickými poruchami pohybu. Aukčného salónu sa zúčastnili aj štyri rodiny pacientov, ktorým bol výťažok z aukcie určený.

viac

MARKO BLAŽO: "Pamäť a potom". Otvorenie predajnej výstavy (7. 10. 2014)

Predajná výstava prezentuje tvorbu Marka Blaža z obdobia rokov 1991 - 2001. Na vernisáži prehovorila jej kurátorka a autorka katalógu Nina Gažovičová PhD. Výstava bola usporiadaná s podporou TATRA BANKY. Marko Blažo patrí k stáliciam slovenskej scény. Jeho osobitá výtvarná poetika nepostráda vtip a humor (čo je v slovenských pomeroch vzácna výnimka). Pracuje súbežne v maľbe, trojrozmerných objektoch, inštalácii, grafike a kresbe. Jeho program je otvorený podnetom života i umeleckým inšpiráciám v duchu zvláštnej eklektiky, pre ktorú je „všetko dobré“ čo zodpovedá okamžitému nápadu, umeleckému zámeru: „... dokáže prepájať banálne a hlbokomyseľné, prvky pokleslej a vysokej kultúry. Dokáže ťažiť z ich podivných stretnutí i kolízií vytvárať nové artefakty... " (V. Beskid). Narodil sa 8. 10. 1972 v Košiciach. 1991-98 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, na Ecole Nationale des Beaux-Arts v Dijone a na Slippery Rock University v Spojených štátoch. 2001 získal cenu Oskára Čepana. Od 2004 pôsobí ako pedagóg na Fakulte umení pri TU v Košiciach. Samostatne vystavoval 2004 v Múzeu V. Löfflera v Košiciach.

 

FOTOREPORT: Martin Marenčin

viac

Matej Fabian (Rozšírenie bitevného poľa). Otvorenie predajnej výstavy (23. 6. 2014)

Výstava predstavila poslednú tvorbu autora - diela zo záverečnej doktoradskej práce Mateja Fabiana na VŠVU v Bratislave. Na vernisáži prehovoril Mgr. Július Barczi, kurátor a autor katalógu k výstave.

Matej Fabian sa narodil 23. 6. 1979 v Banskej Bystrici. 2005-2011 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, na Katedre maľby a iných médií, v IV. Ateliéri profesora Ivana Csudaia. Štúdium absolvoval diplomovým cyklom Predator. Od 2011 pokračuje v štúdiu na VŠVU ako doktorand v Kabinete kresby doc. Stanislava Bubána. 2011, 2012 finalista ceny Maľba roka. 2010 HENKEL Art Award, nominácia za Slovensko. Samostatne vystavoval: Na kosť Berlínskej model, Praha (2014), Termovisoin, Kabinett, Zlín (2012); Lone Wolf, Cub and World Champion (spolu s A. Dúbravským a K. Janečkovou), Aukčná spoločnosť SOGA (2012); Fear of the Dark, Kressling Gallery, Bratislava (2012); New Face in Hell, Hangár Tranzit ateliéry, Bratislava (2010); Release the Bats, Enter Gallery, Bratislava (2010), HORROR VACUI (s A. Dúbravským), projekt pre výročnú výstavu VŠVU - up - (to) – date v Galérii Médium (2009). ). Jeho diela boli prezentované na výberových zahraničných prezentáciách: No Borders - Appeal to Heaven, Dvorak Sec Contemporary, Praha, (2011). Autor je zastúpený v zbierke Galérie mesta Bratislava.

 

FOTOREPORT: Martin Marenčin

viac

Aukcie

Newsletter

Ak chcete byť pravidelne informovaný, a dostávať aktuálne informácie o činnosti spoločnosti SOGA, prihláste sa do nášho mailing listu.