141. letná aukcia výtvarných diel a starožitností

19. Jún 2018, 18:00

Priestory SOGY, Panská 4, 811 01 Bratislava

141. letná aukcia výtvarných diel a starožitností

Fotogalérie

Aukčný salón ADELI (22. 10. 2015)

V piešťanskom Kursalone sa konal jubilejný 5.ročník charitatívneho Aukčného salóna ADELI. Podujatie spoluorganizovala aukčná spoločnosť SOGA. Licitovala Nina Gažovičová, Phd. Výťažok podujatia – 24.740 Eur bude rozdelený rovnakým dielom medzi siedmich vybraných českých a slovenských pacientov na zabezpečenie ich rehabilitačnej liečby v ADELI Medical Center. Dražil sa rekordný počet, 48 výtvarných diel popredných slovenských a českých výtvarníkov. Všetky diela darovali autori, alebo ich majitelia bez nároku na honorár.  Dražby sa zúčastnil aj predseda NR SR Peter Pellegrini. Na aukcii vystúpila známa operná speváčka Adriana Kučerová a Robo Opatovský&Overtime, ktorí prispeli k skvelej atmosfére podujatia.

viac

MAREK KVETAN: Pararelné galaxie. Otvorenie predajnej výstavy (9. 10. 2015)

Kurátorka výstavy: Nina Gažovičová, Phd. Na vernisáži sa konal krst reprezentačného katalógu umelca (texty: Vladimír Beskid, Katarína Rusnáková a Nina Gažovičová). Publikácia bola vydaná s podporou TATRA banky a.s.  Podujatie sme usporiadali v rámci festivalov umenia BLAF a Biela noc. Výstava trvala do 27. 10. 2015.

Marek Kvetan sa narodil 14. 4. 1976 v Bratislave. 1995-2001 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (prof. Bartusz a Fischer). 1998 a 2000 finalista súťaže Mladý výtvarník roka. Venuje sa multimediálnej tvorbe - videoumeniu, inštalácii, novým médiám a public artu, ktorá sa vyznačuje výrazným neokonceptuálnym myslením a zmyslom pre experiment. Kvetánova tvorba je charakteristická uplatňovaním stratégii manipulácie, transformácie a apropriácie. Popri umeleckej tvorbe je známy aj ako spoluiniciátor založenia Stredoeurópskeho inštitútu súčasného umenia CEICA, časopisu Dart, festivalu Multiplace a medzinárodnej siete Billboart Gallery Europe. Jeho diela sú zastúpené v zbierkach Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, Národnej galérie v Prahe, Štátnej galérie v Banskej Bystrici a CBK Dordrecht, Holandsko.

FOTOREPORT: Martin Marenčin

viac

LEONARDO v SOGE (2. 10. 2015)

Prednáška prof. Alessandra Vezossiho o živote a diele Leonarda da Vinciho sa uskutočnila v priestoroch SOGY dňa 2. 10. 2015. Podujatie sme organizovali v spolupráci s Talianskym kultúrnym inštitútom v Bratislave.

 

Fotoreport: Martin Marenčin

viac

JARO VARGA - ZRKADLO A MASKA. Otvorenie predajnej výstavy (16. 6. 2015)

Kurátor výstavy: Mgr. Július Barczi. Priestory SOGY, Panská 4, Bratislava. Trvanie výstavy: 16. 6. - 10. 7. 2015.

 

Jaro Varga sa narodil 10. augusta 1980. Absolvoval štúdium na katedre výtvarnej výchovy a umenia na Prešovskej univerzite a Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave (odbor intemédiá a multimédiá, doc. Ilona Németh). Študijné pobyty v Poľsku vo Vroclave, USA v Pittsburgu a New Yorku. V roku 2008 bol finalistom Ceny Oskára Čepana. Žije v Bratislave, kde spolu s Dorotou Kenderovou vedie galériu Hit.

 

FOTOREPORT: Martin Marenčin

viac

123. letná aukcia (9. 6. 2015)

Celkový obrat aukcie - viac ako 247 000 EUR (plus 15 % aukčná provízia), vzhľadom na súčet garantovaných cienn(650 000 EUR),  možno klasifikovať na úrovni bežného priemeru. Percentuálna úspešnosť aukcie: vydražených 137 diel - 48%.

 

 

FOTOREPORT: Martin Marenčin

viac

IVAN CSUDAI - POZITÍVY. Otvorenie predajnej výstavy (28. 4. 2015)

Kurátor výstavy: Peter Michalovič. Priestory SOGY (29. 4. - 24. 5. 2015).

 

Ivan Csudai sa narodil  18. 8. 1959 vo Svodove – Želiezovciach. 1974 – 1978 študoval na Strednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave odbor propagačné výtvarníctvo – úžitkovú fotografiu, 1981–1987 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (VŠVU), na katedre reštaurovania, v ateliéri reštaurovania maľby u doc. I. Meszárošovej a doc. Vladimíra úradníčka. 1988 sa zúčastnil medzinárodného maliarskeho sympózia BUMA v Halle 1990–1991 absolvoval študijný štipendijný pobyt ceny G. v. Herdera na Akadémií výtvarných umení vo Viedni, v ateliéri prof. Arnulfa Rainera, 1993 absolvoval štipendijný pobyt Artest nadácie BINZ 39 v Zürichu, 1990–1995 pôsobil ako asistent na VŠVU v Bratislave, 1995 habilitoval za docenta na VŠVU v Bratislave, od roku 2001 vedie maliarsky ateliér na katedre maľby VŠVU v Bratislave (4. ateliér), 2005 bol menovaný profesorom na VŠVU v Bratislave, 1993 ako aj 1999 získal cenu ex aequo a 2002 získal cenu poroty na výstave Súčasná slovenská grafika XII., Štátna galéria Banská Bystrica 2004 sa zúčastnil 35. medzinárodného sympózia umelcov, Mestské múzeum, Győr, 2004 spolu s maliarmi S. Divišom a L. Terenom v rámci projektu Traja z pekného páru reprezentoval Slovensko na 26. Medzinárodnom bienále, v Sao Paulo v Brazílii. 2005 sa zúčastnil 1. medzinárodného sympózia grafiky, Factory v Ostrave, od roku 1985 zrealizoval vyše 50 samostatných výstav a autorských prezentácií doma i v zahraničí, jeho diela boli vystavené na mnohých skupinových výstavách a taktiež už od roku 1989 participuje na prezentáciách slovenského umenia v zahraničí.

 

FOTOREPORT: Martin Marenčin

viac

122. večerná aukcia (21. 4. 2015)

Celkový obrat aukcie viac ako  660 000 EUR (plus 15 % aukčná provízia), vzhľadom na súčet garantovaných cien (1 100 000 EUR),  možno klasifikovať ako nadpriemerný. Percentuálna úspešnosť aukcie: vydražených 56 diel - 66 %.

 

Fotoreport: Martin Marenčin

viac

122. večerná aukcia. Prezentačná výstava (13. 4. - 20. 4. 2015)

Exkluzívny súbor  85 galerijných diel domácej i zahraničnej proveniencie. Jadro ponuky už tradične tvoria diela umelcov moderny Slovenska. (Alexy, Bazovský (3 diela), Bednár, Benka (5), Csordák, Erdélyi, Fulla, Guderna (2), Hála, Hložník, Hoffstädter (2), Majerník, Mallý, Matejka (2), Mednyánszky (8), Mousson, Mudroch, Nemes, Reichentál, Skutetzky (2), Sovánka (2), Uher, Weiner-Kráľ, Zmeták, Želibský). Mimoriadnymi dielami je zastúpené naše umenie od 60. rokov  minulého storočia až do súčasnosti (Bartusz, Bočkay, Bočkayová, Csudai (2), Fila, Filko, Havrilla, Klimo, Kompánek, Krén, Laluha, Mlynárčik, Popovič (2), Rudavský, Sadovská, Sigetová (2), Sikora (2), Studený, Teren, Žáčko). Ponuku rámcujú diela renomovaných tvorcov mladej generácie (Binder, Dúbravský, Fabian, Frešo, Janečková). Výberovo sú v katalógu zastúpené diela osobností európskej a svetovej moderny (Condoy, Eberl (2), Kars, Kolíbal, Massironi, Nowacki, Ovčáček, Warhol).

 

FOTO: Andrea Krišková

viac

JÁN VASILKO: Všetko môže byť lepšie - otvorenie predajnej výstavy (27. 1. 2015)

Kurátorka: Dr. Nina Gažovičová. K výstave bol vydaný katalóg. Výstava otvorená do 27. 2. 2015.

Ján Vasilko sa svojou tvorbou už dávnejšie etabloval na domácej scéne ako vyznávač boja proti logike sveta. Túto pozíciu dôsledne potvrdzuje ortodoxným programom, ktorý ešte v čase štúdií naoko prísne ukotvil v plošnej geometrickej abstrakcii. Jeho dokonalé lineárne štruktúry však neostávajú v rovine nudnej exhibície. Zdanlivo prázdne estetično autor zámerne atomizuje, ku geometrii takmer protichodnou, grotesknou epikou a absurditou incenovaných dejov. Znie to nelogicky, ale forma Vasilkových diel sa bije s ich obsahom v nečakanej harmónii. Umelec pritom svoje maľby nikdy nekonštruuje jednorázovo. Jedna, (v preklade) prvá verzia ho neuspokojuje, naopak, v snahe o dosiahnutie dokonalosti, analytickou meditáciou dospieva k viacerým variantom, ktoré v sériách precizuje ďalej (Nina Gažovičová). Narodil sa roku 1979 v Humennom. V rokoch 1999-2005 študoval v Ateliéri súčasného obrazu prof. Rudolfa Sikoru na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach. 2005 sa stal víťazom prestížnej Ceny Oskára Čepana, ktorá je udeľovaná mladým slovenským výtvarníkom do 35 rokov.

 

FOTOREPORT: Martin Marenčin

viac

119. večerná aukcia (11. 11. 2014)

Celkový obrat aukcie viac ako 800 000 EUR (plus 15 % aukčná provízia) vzhľadom na súčet garantovaných cien (1 390 000 EUR) možno klasifikovať ako nadpriemerný.

 

Fotoreport: Martin Marenčin

viac