133. jarná aukcia výtvarných diel

07. Marec 2017, 18:00

Priestory SOGY, Panská 4, 811 01 Bratislava

133. jarná aukcia výtvarných diel

Fotogalérie

Prezentačná výstava 94. aukcie súčasného umenia (20. 10. - 25. 10. 2010)

Vystavených bolo 128 výtvarných diel. Do Vašej zberateľskej pozornosti sme dali predovšetkým diela špičkových slovenských umelcov, predstaviteľov alternatívnej výtvarnej scény 60. – 80. rokov 20. storočia: Adamčiaka, Bartoša, Dobeša, Eckerdta, Filu, Filka, Haberenovej, Havrillu, Jankoviča, Klima, Krajcovej, Kollera, Laluhu, Mlynarčíka, Paštéku, Popoviča, Sikoru, Studeného, Tótha, Urbáska a ďalších. Ďalej diela osobností nástupu česko-slovenskej postmoderny 90. rokov 20. storočia: Csudaia, Diviša, Terena a ďalších. Tradičnou súčasťou našej ponuky boli aj diela strednej a mladej generácie súčasného umenia. V ponuke sú práce Baláža, Balážovej, Bielika, Bindera, Čejku, Dernera, Dúbravského, Džuppovej, Farmanovej, Freša, Haasa, Janečkovej, Koszibovej, Lacka, Megyesiho, Machatovej, Mravca, Ondruša, Ondrušeka, Podobu, Sadovskej, Sedlačíka, Sedlačíkovej, Sedláka, Sirku, Slaminku, Tkáčovej, Triašku, Šilleho a ďalších.

viac

Tenisová legenda Conchita Martinéz v SOGE !

Slávna španielska tenistka Conchita Martinéz navštívila SOGU. Víťazka Wimbledonu (1994), trojnásobná olymijská medailistka. Sprevádzala ju naša stála klientka Janette Huszárová, Martinézovej dlhoročná partnerka v štvorhre.

viac

93. jesenná aukcia výtvarných diel (5. 10. 2010)

Aukcia potvrdila pozíciu SOGY, ako lídra domáceho trhu s výtvarným umením. Celkový obrat – 840 020,00 Eur (25 306 442,52 Sk + plus 15% aukčná provízia) v porovnaní so súčtom vyvolávacích cien (1 243 000 €) umožňuje hodnotiť výsledok aukcie ako nadpriemerný.

viac

Prezentačná výstava 93. jesennej aukcie (1. 9. - 4. 9. 2010)

Vystavené bolo celkom 422 výtvarných diel domácich i zahraničných autorov. Všetky priestory SOGY, Panská 4, Bratislava.

viac

Šesťdesiatka Jána Abelovského v SOGE (24. - 25. 6. 2010)

PhDr. Ján Abelovský, CSc. (nar. 30.4.1950 v Trnave). 1969-74 študoval na FF UK v Bratislave, katedra estetiky a dejín umenia. 1975-89 pracoval v Slovenskej národnej galérii v rozličných funkciách. 1990 - 97 vedecký pracovník na Ústave dejín umenia SAV. 1993 obhájil dizertačnú prácu Koncepcia dejín moderného maliarstva Slovenska. Od 1998 výkonný riaditeľ bratislavskej aukčnej spoločnosti SOGA. Od 2004 konateľ Slovenského syndikátu znalcov umenia, ARS LEGIS. Ženatý, manželka Marta, dve dcéry (Silvia a Janka). FOTOREPORT - Martin Marenčin

viac

92. letná aukcia výtvarných diel a starožitností (8. 6. 2010)

Obrat aukcie dosiahol takmer 440 tisíc eur (teda viac ako 13 miliónov korún). K tomu treba samozrejme prirátať aukčnú províziu (15%). Takýto výsledok aukcie možno hodnotiť ako nadpriemerný. Sklamaním však bola relatívne nízka percentuálna úspešnosť (vydražených 182 diel, t.j. 46 % z celkového počtu).

viac

Prezentačná výstava 92. letnej aukcie výtvarných diel a starožitností (1. 6. - 7. 6. 2010)

Vystavených bolo celkom 408 výtvarných diel a starožitných predmetov. Do Vašej zberateľskej pozornosti sme dali diela významných predstaviteľov moderny Slovenska: Alexyho, Angyala, Bártfaya, Bazovského, Benku, Collinásyho, Erdélyiho, Fullu, Galandu, Gudernu, Hálu, bratov Hložníkovcov, Hoffstädtera, Kollára, Kostku, Križana, Matejku, Moussona, Mudrocha, Nemesa, Póra, Reichentála, Schurmanna, Sokola, Weinera-Kráľa, Zmetáka, Želibského a ďalších. V ponuke boli tiež diela kľúčových osobností nášho umenia poroku 1945: Barčíka, Bočkayovej, Brunovského, Csudaia, Čunderlíka, Dobeša, Filu, Hlavatého, Jakabčica, Kollera, Kompánka, Kornúcika, Krivoša, Laluhu, Paštéku, Popoviča, Studeného, Terena, Tótha, Žilinčanovej a ďalších. Kvalitná kolekcia nášho umenia 19. storočia, diela Bohúňa, Klemensa, Mednyánszkeho, Modrovicha a ďalších bola konfrontovaná s maľbami, plastikami a kresbami európskeho umenia 17. – 20. storočia, dielami Arneggera, Arthoisa, Bazzantiho, Carriesa, Diepenbeecka, Dolla a ďalších. Ponúkli sme aj diela svetovej moderny 20. storočia obrazy, grafiky a dekoratívne plastiky Archipenka, Brancusiho, Degasa, Giacomettiho, Jawlenského, Kupku, Picassa, Uryho, Vasarelyho, Villona a ďalších.

viac

91. aukcia súčasného umenia (18. 5. 2010)

Celkový obrat aukcie - takmer 120 tisíc eur (teda necelé 3 milióny 600 tisíc korún plus 15 % aukčná provízia) bol suverénne najvyšší z jedenástich špecializovaných aukcií súčasného umenia, doteraz poriadaných SOGOU.

viac

Prezentačná výstava 91. aukcie súčasného umenia (10. 5. - 17. 5. 2010)

Do Vašej zberateľskej pozornosti sme dali predovšetkým diela špičkových slovenských umelcov, predstaviteľov alternatívnej výtvarnej scény 60. – 80. rokov 20. storočia: Adamčiaka, Bartoša, Bočkaya, Bočkayovej, Dobeša, Filu, Filka, Havrillu, F. Hložníka, Jankoviča, Kerna, Kočiša, Kollera, Laluhu, Meliša, Paštéku, Popoviča, Sikoru, Studeného, Šimurdu. Tótha a Žilinčanovej. Ďalej diela osobností nástupu česko-slovenskej postmoderny 90. rokov 20. storočia: Brunovského, Csudaia, Diviša a Terena. Tradičnou súčasťou našej ponuky boli aj diela strednej a mladej generácie súčasného umenia. Ide všetko o autorov s nepochybným, nielen umeleckým, ale už aj zberateľským renomé. V ponuke sú diela Balážovej, Bielika, Bindera, Czinegeho, Čejku, Dernera, Dúbravského, Džuppovej, Freša,Gáberovej,Gerboca, Haasa, Hrachovinovej, Janečkovej, Kollára, Lacka, Megyesiho, Mikyškovej, Mikytu, Mravca, Mrvovej, Novákovej-Ondreičkovej, Ondruša, Ondrušeka, Pálovej, Paštékovej, Rakoskej, Sadovskej, Sedlačíka, Sedlačíkovej, Sedláka, Sirku, Slaninkovej a Šilleho. Celkovo bolo vystavených 137 maliarskych, kresbových, grafických a sochárskych diel.

viac

Viktor Frešo - POP MOP (1. - 22. 4. 2010), zábery z inštalácie výstavy

Viktor Frešo sa narodil 22. 6. 1974 v Bratislave. 1999-2001 študoval sochárstvo na Vysokej škole výtvarných umení (prof. Jozef Jankovič, Ján Hoffstädter). 2001-2005 pokračoval v štúdiu na Akadémii výtvarných umení v Prahe (2001-03 maliarsky ateliér V. Skrepla; 2003-05 ateliér nových médií M. Bielického). 2005 absolvoval štúdium diplomovým projektom Who is the king, ktorý následne prezentoval v Trnave, Nitre, Bratislave, Českých Budejoviciach, Košiciach. 2002 založil spolu s výtvarníkom L. Haruštiakom skupinu EGOART. Venuje sa maľbe, sochárstvu, videoartu, inštalácii. Samostatne vystavoval v Bratislave (1999, 2000, 2005, 2007) a Prahe (2002, 2003). Od roku 2002 sa pravidelne zúčastňuje na skupinových výstavách súčasného umenie na Slovensku i v zahraničí.

viac

Aukcie

133. jarná aukcia výtvarných dielNa aukcii bolo vydražených 119 diel (59%) v celkovej hodnote 191 130 €. Nevydražené diela je možné zakúpiť v našich výstavných priestoroch.133. jarná aukcia výtvarných diel

Newsletter

Ak chcete byť pravidelne informovaný, a dostávať aktuálne informácie o činnosti spoločnosti SOGA, prihláste sa do nášho mailing listu.