154. Zimná aukcia výtvarných diel

29. November 2022, 19:00

MOYZESOVÁ SIEŇ FILOZOFICKEJ FAKULTY UK, Vajanského nábrežie 12

154. Zimná aukcia výtvarných diel

Aktuality

A-Ž (Peter Bartoš zo zbierky rodiny Ž.)

A-Ž (Peter Bartoš zo zbierky rodiny Ž.)

Peter Bartoš je dnes napriek jeho neuchopiteľnosti a výstavnej neprítomnosti  vnímaný ako  žijúca legenda československej neo-avantgardy, jeden z posledných očitých svedkov kľúčových udalostí vizuálnej kultúry minulého storočia.

Výnimočná, doteraz nevidená kolekcia diel legendy nášho vizuálneho umenia predstavuje nesúrodý súbor kresieb, školských prác, ale aj kľúčových, doslova kultových diel autora (Okno z legendárnej akcie Rozdávanie či textilné objekty vystavené na Seville Expo ‘92) ostal u vzdialených príbuzných uchovaný spolu s konvolútom (ilustráciami a grafikami) autorovej manželky.

Zoznámte sa s tvorbou Petra Bartoša na výstave v kurátorskej koncepcii Niny Gažovičovej.

 

 

 

Výstava:

14.2. - 24.3.2023

Pracovné dni 10:00 - 18:00

Komentované prehliadky: 28.2. a 21.3. 2023, 19:00 hod.