Aktuality

Rodinný album Jozef Srna

Rodinný album Jozef Srna

 

Výstava Rodinný album Jozef Srna

11. 09. - 06. 10. 2023

Po - Pia 10:00 - 18:00 hod.

Vstup voľný

 

Maliar reality šedých dní pred rokom 1989

V našich galerijných priestoroch aktuálne prebieha výstava Jozefa Srnu (1930 - 1992), výrazného predstaviteľa novorealistických tendencií 70. a 80. rokov. Jedná sa o prvú samostatnú výstavu autora v Bratislave po 24 rokoch.

Jozef Srna je maliar patriaci ku generácii, ktorej výtvarný prejav bol nezvratne formovaný okolnosťami súvisiacimi s politickou situáciou pred rokom 1989. Skutočnosť, že ho svojho času slovenská umenoveda neprávom zaradila k tvorcom socialistického realizmu, mala na jeho kariéru po páde režimu likvidačný dopad. Cieľom výstavy je predstaviť jeho tvorbu prostredníctvom ucelenej maliarskej kolekcie.

“Jeho diela sú plné nostalgie, detailného pozorovania, pozoruhodnej výtvarnej skratky, ale aj akéhosi smútku… V  istom zmysle sú esenciou prežívania krátkych momentov krásy (šťastia) - na zasneženej ulici, pri zakvitnutom orgováne, v rodine, ktoré sa napriek totalitnému režimu dali zažiť. Spodobenie „obyčajných“ výjavov môžeme vnímať aj ako únik z reality a vedomý príklon (či skôr pokus o návrat) k životu resp. tým chvíľam, ktoré z neho ostali… Spomienka na dni, ktoré sa podobali jeden druhému…”

Nina Gažovičová, kurátorka výstavy

 

Súčasťou výstavy je selekcia najintímnejších portrétov vlastnej rodiny umelca, malého syna, manželky, ktoré doposiaľ neboli verejne prezentované a pôvodne ani nemali opustiť steny bytu rodiny. Diela budú premiérovo vystavené širokej verejnosti, ktorú maľba Jozefa Srnu fascinuje, no nemá príliš veľa možností na priamu konkrontáciu s ňou.

 

Výstavu a vydanie publikácie podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia