148. aukcia výtvarných diel

10. December 2019, 18:00

Priestory SOGY, Panská 4, 811 01 Bratislava

148. aukcia výtvarných diel

Aktuality

Top dražba roku 2019 - Gustáv Mallý (1879 - 1952)

Top dražba roku 2019 - Gustáv Mallý (1879 - 1952)

(82/148) GUSTÁV MALLÝ (1879 - 1952): Oráč. Okolo 1935. Olej na plátne. 60 x 80 cm. Značené vpravo dole "G. Mallý". Konečná cena: 20 000 €.

 

Osobnosť a osobitosť Gustáva Mallého v generačnom i sociografickom modelovaní dejín našej modernej maľby nemohla byť vlastne nikdy náležite zhodnotená: "… dielo Gustáva Mallého sa len zriedkavo uvádza medzi tvorivými vrcholkami slovenského maliarstva prvej polovice dvadsiateho storočia. Naproti tomu, Mallý býva spravidla na prvom mieste v chronologickom zreťazení osobností, ktoré sa najväčšmi zaslúžili o rozvoj našej výtvarnej kultúry… ". (Marian Váross) Ale aj v rámcoch predstavy evolúcie našej moderny ako "dejín štýlov" sa Mallého dielo javilo ako neustále - navyše formou nie celkom originálne - dobiehanie benkovskej romantizujúcej žánrovej heroizácie a jej modernistických antitéz. Skutočne, Mallý až v roku 1927 (teda vtedy, keď Benka už vlastne uzavrel najdôležitejšie obdobie vlastnej heroizačnej žánrovej koncepcie), a potom hlavne začiatkom tridsiatych rokov sa prvý raz i naposledy pokúsil o obmenu monumentalizácie ľudového žánru. V čom teda treba vidieť podstatu Mallého prínosu? Podľa nás v tom, že oproti Benkovi a ostatným nevytváral "ideálnu slovenskú realitu," iba dôsledne a neopakovateľne štylizoval žánrovú skutočnosť bez dodatočnej tendenčnej ctižiadosti. V tejto súvislosti je príznačné, že Mallý najdlhšie z hlavných protagonistov secesného impresionizmu zostal verný jeho luministickému variantu. Tento slohový kánon bol pre neho príťažlivý svojou nazeravosťou dávajúcou svetu platnosť len osobného zmyslového vnemu. A v tom boli aj hranice jeho maliarstva. Nedokázal ho nikdy úplne zbaviť viazanosti na všednosť námetu. To malo osudové dôsledky v štýlových kompromisoch. Mallého askéza by teda asi nebola taká zaujímavá, keby ju nevyznával ako programovo "slovenský" maliar a keby ju neuskutočnil v našich zvláštnych duchovných súvislostiach. Práve tie dodali jeho maľbe výnimočnosť ďalšieho našského(?), len v týchto zreteľoch originálneho variantu "zjednoteného sveta." Figurálna štafáž a prostredie jej existencie sa v Mallého obrazoch stotožňujú - sú tvorené z toho istého materiálu. Podobný zámer sme už vypozorovali u Benku i Fullu. Tu je však prvý raz predvádzaný bez akéhokoľvek národného sentimentu. Zobrazenie sa zvecňuje. Slovenský človek a jeho krajina, vydávajúce sa u Benku a Fullu buď za ich obrazovú anticipáciu, alebo ako existujúce len pre tento cieľ, sú pre Mallého predmetnými prvkami, rozloženými na maliarsky pojednané objemové vzťahy. Obraz teda nechce byť modernistickým prehĺbením ľudovej reality, ani zviditeľnením utopickej, želateľnej národnej skutočnosti - chce byť "len" čírou maliarskou analógiou ľudového sveta. V tom je podstata Mallého modernosti.

Aukcie

148. aukcia výtvarných dielNa aukcii bolo vydražených 89 diel (43%) v celkovej hodnote 394 420 €. Nevydražené diela je možné zakúpiť v našich výstavných priestoroch.148. aukcia výtvarných diel

Newsletter

Ak chcete byť pravidelne informovaný, a dostávať aktuálne informácie o činnosti spoločnosti SOGA, prihláste sa do nášho mailing listu.

Pre poskytovanie lepších služieb stránka využíva cookies. Používaním stránky súhlasíte s ich využívaním. Viac o cookies

Zatvoriť