148. aukcia výtvarných diel

10. December 2019, 18:00

Priestory SOGY, Panská 4, 811 01 Bratislava

148. aukcia výtvarných diel

Aktuality

Top dražba roku 2019 - Ľudovít Fulla (1902 - 1980)

Top dražba roku 2019 - Ľudovít Fulla (1902 - 1980)

(128/148) ĽUDOVÍT FULLA (1902 - 1980): Kostol Všetkých svätých v Ružomberku. Okolo 1940. Olej na plátne. 35,5 x 50 cm. Značené vpravo dole "Fulla". Konečná cena: 47 000 €.

 

Ľudovít Fulla bol zrejme oveľa konzervatívnejšou umeleckou osobnosťou, než by tomu nasvedčovala rétorika jeho a Galandových "Súkromných listov". Nielen preto, že Fullov a Galandov manifest bol v podstate len kompilátom rozličných fráz modernistickej teórie. Nekriticky a nesystémovo zhŕňal radikálne názory známe z manifestačných vystúpení českej predprevratovej avantgardy, ale najmä predstavy konštruktivistických utópií Bauhasu, ktoré obaja poznali a preberali bezprostredne z intelektuálnej atmosféry svojho občianskeho zamestnania na Škole umeleckých remesiel. Teoretická nejasnosť i častá logická protirečivosť "Súkromných listov" bola totiž vykúpená dnes ťažko doceniteľnou odvahou, s ktorou obaja šmahom ruky zmietli zo stola základnú poučku nacionálneho výtvarného umenia, podriaďujúcu umelecké národnému. Nastolili (aspoň u nás a pre nás) nový princíp. Totiž, že umelecký čin je záležitosťou individuálnou, vecou slobodného zámeru tvorcu, nezávislou od požiadaviek obyčajného života, okamžitých (a často falošných) politických potrieb národa. "Súkromné listy" teda nemožno považovať ani za vysvetľujúci návod k pochopeniu Fullovej výtvarnej praxe - jednu z kľúčových poučiek vlastného modernistického manifestu - "obraz sa má podobať obrazu a nie výseku krajiny" - napokon v čistej podobe vlastne nikdy nerealizoval. Nielen jeho prvý monografista , Radislav Matuštík, považujúci za rozhodujúce pre jeho výtvarný naturel napätie dvoch polôh - vecnej a abstrahujúcej, ale aj on sám, v období najradikálnejších pokusov priznal: "... realistická maľba ma vždy zaujímala a veľa som sa práve na nej naučil. Neskoršie transponoval som ju na maľbu kompozičnú, ktorá mi je vlastnou. Výsledky maľby realistickej, ktorú som pestoval z času na čas a rozvíjal ju pararelne s tvorbou vlastnou, neukazoval som pred širšiu verejnosť z tej jednoduchej príčiny, pretože forma závisela viac na prírode a nebola súca pre moje úplné vyjadrenie...". Viaceré Fullove maliarske kompozície z polovice tridsiatych rokov a nasledujúceho desaťročia (Kapucínsky kostol, 1935; Námestie v Bardejove, 1935; Blumentálsky kostol, 1946; Deti v lese, 1945; Opustený dom, 1946; Krajina s jazdcom, 1946; Horúce leto, 1948) možno považovať len za predĺženie "realistickej" línie jestvujúcej fakticky od počiatkov Fullovej zrelej tvorby (Kasárne, 1927; Prístav v Marseille, 1929; Portrét P. P., 1930; Zimný motív od Černovej, 1930; Krajina z Liptova, 1931, Podobizeň panej, 1934; Krajina z Donoval, 1934).

Aukcie

148. aukcia výtvarných dielNa aukcii bolo vydražených 89 diel (43%) v celkovej hodnote 394 420 €. Nevydražené diela je možné zakúpiť v našich výstavných priestoroch.148. aukcia výtvarných diel

Newsletter

Ak chcete byť pravidelne informovaný, a dostávať aktuálne informácie o činnosti spoločnosti SOGA, prihláste sa do nášho mailing listu.

Pre poskytovanie lepších služieb stránka využíva cookies. Používaním stránky súhlasíte s ich využívaním. Viac o cookies

Zatvoriť