Aktuality

Top dražba 149. aukcie - Ester Šimerová Martinčeková (1909 - 2005)

Top dražba 149. aukcie - Ester Šimerová Martinčeková (1909 - 2005)

(133) ESTER ŠIMEROVÁ MARTINČEKOVÁ (1909 - 2005): Deti. 1954. Olej na plátne. 25 x 40 cm. Neznačené, na podráme popis diela autorkinou rukou. Konečná cena: 8 000 €.

 

„Deti“

pochádzajú z krátkeho, neveľmi šťastného životného obdobia Ester Šimerovej Martinčekovej. Roku 1954 sa z Bratislavy vracia do Liptovského Mikuláša. Z publikovaných Šimerovej dobových dopisov pracovníčke bratislavskej mestskej galérie Emílii Juricovej vanie beznádej: maliarka sa akosi nedokáže (či nechce) podrobiť požadovaným kritériám socialistického realizmu. Jej diela sú spravidla zamietané komisiami celoštátnych výtvarných prehliadok, ktoré určovali spoločenský status toho-ktorého maliara. K tomu všetkému sa pridružujú zdravotné problémy. Zo spoločenskej objednávky sa tak k maliarke dostávajú len odrobinky: v Mikuláši pracuje len na „... objednávkach monumentálnych diel miestneho charakteru. .... vytvorila viacero dekoratívnych prác, napríklad propagačné diela pre obchod v Mikuláši, pre festival vo Východnej a pod. Máloktoré prežili, väčšinou sú zničené. Na naozajstné umelecké monumentálky dostala príležitosť až koncom päťdesiatych rokov...“ (Peterajová, Ľ. EŠM. 2014, s. 101). V jednom z vtedajších listov Juricovej píše Ester Šimerová: „... zápal ramenných nervov, akútne reumatizmus a všetky radosti s deformáciou krčných obratlov... pravá ruka mi robí stále ťažkosti... až prídeš do Mikuláša, uvidíš dúfam, hneď na nástupišti stopy mojej činnosti vo forme maľovanej frízy. Je to kompozícia 40 x 1,10m a má robiť reklamu Liptovskému Mikulášu ako turistickému centru ... . Je to pre mňa po dlhom čase zasa raz veľká dekorácia a robila som ju ozaj z duše rada. ... Robila som to ešte s veľkými bolesťami a samozrejme v neslýchanom tempe dvoch týždňov, aj s kreslením kartónov v definitívnej veľkosti. Zárobok je, ako to u mňa býva, veľmi skromný v porovnaní s veľkosťou práce...“.  Je teda možné, že predkladané dielo „Deti“ je ojedinelým vedľajším produktom vtedajších Šimerovej „chlebovkových aktivít“. Je to dielo nesporne zaujímavé – poukazuje totiž na viaceré štýlové postupy neskoršej tvorby maliarky. Šimerová sa svojim "metafyzickým" variantom „parížskej“ kubistickej filozofie dostala do viditeľného vzťahu s časovo súbežnými úsiliami otcov nášho modernizmu Fullu, ale najmä Galandu. To bolo dotvrdené i ďalším Šimerovej vývinom, ktorý otvára figurálny žáner, porovnateľný s Galandovým záverečným obdobím tempier a gvašov, symbolických ženských portrétov. Na druhej strane treba registrovať i dosť podstatné rozdielnosti. Galandov tvarový purizmus bol vždy, i keď len intencionálne, zviazaný potrebou zviditeľnenia nacionálneho, "slovenského". Šimerovej žáner nie je v tomto smere ani zďaleka taký strohý a umožňuje poukázať na iné, než len tradičné, domáce myšlienkové klišé. Aj Šimerovej neskoré diela odkazujúce na povahu Legérovho neokubizmu, hľadajúceho "zmysel predmetu" v jeho špecifickej obrazovej fixácii: ".... predmet je osou dnešného maliarstva. Vytláča tému... Nie sú už krajiny, zátišia, tváre. Je iba obraz, predmet, predmet-obraz, užitočný, neužitočný, krásny predmet... Ak je predmet krásny, ak je krásna forma, máme ňou vyjadrovať absolútnu, prísnu, neomylnú, úplne presne stanovenú hodnotu. Krásne veci nemožno ani napodobňovať, anikopírovať. Je ich treba obdivovať, to je všetko; nanajvýš potom môžeme, na základe svojho talentu vytvoriť ekvivalentné dielo..."