154. Zimná aukcia výtvarných diel

29. November 2022, 19:00

MOYZESOVÁ SIEŇ FILOZOFICKEJ FAKULTY UK, Vajanského nábrežie 12

154. Zimná aukcia výtvarných diel

Aktuality

Top dražba 149. aukcie - Ferdinand Hložník (1921 - 2006)

Top dražba 149. aukcie - Ferdinand Hložník (1921 - 2006)

(79) FERDINAND HLOŽNÍK (1921 - 2006): Na nákupoch. 1959. Tempera, gvaš na papieri. 36 x 46 cm. Značené vľavo dole „F. Hložník 59". Konečná cena: 1 300 €.

 

„Na nákupoch“

je zaujímavým civilistickým dielom Ferdinanda Hložníka z konca 50. rokov minulého storočia. V istom zmysle by toto a ďalšie podobné Hložníkove diela mohli vnímať ako trefnú sociálnu sondu, zachytávajúcu postupnú zmenu (nálady) v spoločnosti po roku 1948. Výber motívov – čakárne, osamelé postavy v kaviarni, kapela pred záverečnou, trhovisko – to všetko vypovedá o pocite bežného človeka, ktorý sa náhle musel vyrovnávať s celkovým rozvrátením tradičných (demokratických) hodnôt. Nástup komunistov k moci a postupná modifikácia spoločnosti sa, zvlášť v rovine súkromného a intímneho života, diala veľmi vehementne. Človek – občan akoby stratil individuálny program; vlastné záujmy, voľný čas, hobby sa mali podriaďovať spoločným aktivitám a zdielaným programom, kolektívnej príslušnosti… O to cennejšia je Hložníkova výpoveď, ktorá ostro kontrastuje s umelo pôsobiacimi propagandistickými obrazmi tejto doby plnými šťastných robotníčok a robotníkov v slnkom zaliatej továrni. Umelec otvorene zachytáva pocit beznádeje, odcudzenia a dezilúzie. Prázdne obchody, opustené viechy, spustnuté trhovisko – pravdivý obraz hlavného mesta mladej socialistickej republiky. Pôvodné miesta stretávania sa intelektuálnov, umelcov a miestnej smotánky, žili v medzivojnovom období čulým ruchom. Po prevrate sa celkom zmenil ich charakter a život v Bratislave sa začal uberať celkom iným smerom… Zásadná zmena štruktúry jeho obyvateľstva začiatkom 50. rokov – neslávna Akcia B, presuny “nespoľahlivých osôb”, vysťahovacie dekréty… Tradične multikulturálna, trojjazyčná Bratislava akoby stratila svoj pôvodný mestský charakter.