154. Zimná aukcia výtvarných diel

29. November 2022, 19:00

MOYZESOVÁ SIEŇ FILOZOFICKEJ FAKULTY UK, Vajanského nábrežie 12

154. Zimná aukcia výtvarných diel

Aktuality

Top dražba 149. aukcie - Július Lőrincz (1910 - 1980)

Top dražba 149. aukcie - Július Lőrincz (1910 - 1980)

(76) JÚLIUS LÖRINCZ (1910 - 1980): Hlava - údes. 1939. Olejová tempera na papieri. 40 x 35 cm. Značené vpravo dole „Lörincz". Konečná cena: 2 100 €.


„Hlava – údes“

je príznačným dielom zrelej maľby Júliusa Lőrincza. Bol žiakom a po ukončení štúdií i asistentom J. Vaszaryho, ktorý bol bezpochyby progresívnejším maliarom než jeho professor na akadémii, eklektik István Csók. Vaszary ho inšpiroval ku konštruktivistickým nábehom a Lörincz sa dokonca začas podieľal na aktivitách Kassákovho "Munka Kör" (Krúžku práce). Roku 1935 mal spoločne so Štefanom Prohászkom výstavnú premiéru v Bratislave. Vtedy bol už členom Masarykovej akadémie, ktorá mu udelila za výstavu zlatú medailu a štipendium. Využil ho na cestu do Belgicka, Holandska, ale najmä do Paríža. Tu ho osudovo ovplyvnil súdobý hedonistický expresionizmus Pabla Picassa, s ktorým sa i osobne spoznal. Zrejme aj toto spôsobilo, že jeho vtedajšia maľba je podmienená pôžitkárskym vychutnávaním napätí vznikajúcich v problémovom protipostavení expresívnej látky a konštruktívnej formy. Až v druhom pláne sa vynárajú stopy maliarových inštinktívnych tušení, pocitov umelca na pozadí vzbúrenej doby (Upretý, 1934; Samodruhá, 1935; Starosti, okolo 1935; Na pláži, 1936; Bezútešnosť, 1937; Pred búrkou, 1938; Zúfanie, 1938). Už v týchto raných dielach si Lörincz overoval významovú účinnosť neskôr pre neho príznačnej kompozičnej dispozície figúry a priestoru: obrazového spolužitia dramaticky štylizovanej, anonymnej torzovitej figúry a vyprázdneného pozadia jej obrazovej existencie. Znakovosť maliarskeho gesta sa ešte vystupňovala v Lörinczovej vojnovej maľbe budapeštianskeho obdobia rokov 1939--1945 (Vojnová madona, 1939; Bude vojna, 1939; Bezprizorní, 1939; Vojna, 1943; Matka sklonená nad dieťaťom, 1943; Matka s dieťaťom, 1943). V čase keď jeho generační druhovia v Bratislave uctievali nadreálnu poetiku ikonických symbolov kytíc, portrétov a zátiší, Lörinczove dynamicky vystupňované, tvarovo maximálne oprostené obrazy pripomínajú skôr problematiku vtedy najmladšej výtvarnej generácie, hložníkovskej vetvy pokolenia druhej svetovej vojny.

Aukcie

154. Zimná aukcia výtvarných dielNa aukcii bolo vydražených 43 diel (56%) v celkovej hodnote 529 000 €. Nevydražené diela je možné zakúpiť v našich výstavných priestoroch.154. Zimná aukcia výtvarných diel

Newsletter

Ak chcete byť pravidelne informovaný, a dostávať aktuálne informácie o činnosti spoločnosti SOGA, prihláste sa do nášho mailing listu.