153. Letná aukcia diel výtvarného umenia

14. Jún 2022, 19:00

Jurkovičova tepláreň

153. Letná aukcia diel výtvarného umenia

Aktuality

Top dražba 149. aukcie - Matej Fabian (1979)

Top dražba 149. aukcie - Matej Fabian (1979)

(121) MATEJ FABIAN (1979): Opice. Z cyklu Data Obesity. 2019. Akryl na plátne. 200 x 100 cm. Konečná cena: 3 100 €.


„Opice“

sú súčasťou najnovšieho cyklu Data Obesity, v ktorom sa Matej Fabian opakovane pokúša o vyjadrenie esencie súčasného postinternetového prežívania. Autor patrí ku generácii, ktorá bola v detstve oslobodená od internetovej dominancie. Vyrastal v analógovom svete - bol nútený pamätať si informácie, uchovávať vedomosti, nespoliehať sa na gadžety a každé jedno cudzie slovo pracne hľadať v slovníku. Možno aj preto ho zaujíma vizualizovať neohraničené možnosti internetovej „superštruktúry“ ako nekonečnej, prelínajúcej sa narácie...  Súbor digitálnych obrazov, ktoré nám podsúvajú algoritmy na základe našich zadávaných hesiel je v skutočnosti esenciou našich (tajných) životov. Mohli by sme ho vnímať ako antropologickú sondu, pomyselné „filipovské“ okno... Stretáva sa v ňom nadriadený poriadok systému, prednastavené reklamy, cielené informácie, opakované vymazávanie histórie, ale aj náhodnosť nášho rozhodovania. Menšina dát, ku ktorej vedome smerujeme sa stretáva s informačným balastom, čo nám kráti čas. Individuálna digitálna stopa, ktorú vo virtuálnom priestore zanechávame sa stáva našim novým identifikačným kľúčom. Fabianova maľba akoby abstrahovala trajektórie súčasného človeka surfujúceho na internete. Súbor veľkoformátových malieb vybraných živočíchov a mýtických zvierat spája v sebe odveký záujem človeka kategorizovať, naráža však aj na kolektívnu pamäť a tradičné, archetypálne zobrazovanie. Dejiny umenia podrobuje novej výzve nehierarchickej kumulácie typickej pre štruktúru sociálnych sietí. Tomu zodpovedá aj nelineárna inštalácia, určovaná vzájomnými presahmi a priestorovým vrstvením. Súčasťou pôvodnej inštalácie bolo aj autorské video, narábajúce už tradične s trash estetikou, ktoré priblížilo inšpiračné zdroje autora. Vizualitou digitálneho praveku odkazovalo k analógovému sentimentu, k obdobiu našej mladosti, keď encyklopédie, slovníky a Pijoan ešte predbiehali internet.

Aukcie

Newsletter

Ak chcete byť pravidelne informovaný, a dostávať aktuálne informácie o činnosti spoločnosti SOGA, prihláste sa do nášho mailing listu.