Aktuality

Vincent Hložník - Výstava a online aukcia

Vincent Hložník - Výstava a online aukcia

VÝSTAVA:

29. 3. - 25. 4. 2023

Pracovné dni: 10:00 - 18:00

ONLINE AUKCIA:

11. - 25.4.2023


Maliar, ktorý chápe ťažkosti ľudskej existencie”

SOGA, najstaršia aukčná spoločnosť na Slovensku,

otvára výstavu diel Vincenta Hložníka (1919 - 1997), významného modernistu, ktorý formálne i obsahovo presiahol slovenské hranice.

 

70 diel, inšpirovaných od španielskeho kubizmu až po maliarske smery druhej polovice 20. storočia, manifestuje typické “Hložníkovské” témy: odmietanie vojny či chaotické vízia sveta. Výstava ponúka pohľad do zdrvujúcej monumentality sveta a neprestajného zápasu človeka o svoje miesto v ňom.

 

 

Hložníkove diela patria k trvalej ponuke aukcií i galerijného predaja. Jeho ceny narastajú aj vďaka záujmu zberateľov z mladších generácií. Medziročný nárast cien jeho diel sa pohybuje v rozmedzí od 20 - 40% Za ostatné roky je badateľný zvýšený záujem o jeho tvorbu, preto prinášame výstavu, ktorá bude ukončená aukciou prezentovaných diel na webe soga.sk

 

Komentovaná prehliadka: 19.4. 2023, 19:00 hod.