154. Zimná aukcia výtvarných diel

29. November 2022, 19:00

MOYZESOVÁ SIEŇ FILOZOFICKEJ FAKULTY UK, Vajanského nábrežie 12

154. Zimná aukcia výtvarných diel

Aktuality

Zo zbierky Márie Spoločníkovej

Zo zbierky Márie Spoločníkovej

Aukčná spoločnosť SOGA v spolupráci s Východoslovenskou galériou v Košiciach

 

Mária Spoločníková (1926-2021) patrí vďaka svojmu všestrannému pôsobeniu na poli našej kultúry k tým najvýznamnejším osobnostiam. Reštaurátorka, znalkyňa a v neposlednom rade aj vedkyňa bola jednou z prvých zamestnankýň Východoslovenskej galérie, s ktorou zostala spojená aj v čase, kedy pracovala v slobodnom povolaní.  Mária Spoločníková nás opustila v septembri minulého roka a po sebe zanechala rozsiahlu pozostalosť – duchovnú, písomnú i v podobe svojej kolekcie umenia, ktorú vďaka výstave Zo zbierky Márie Spoločníkovej má možnosť vidieť aj široká verejnosť.

Heterogénna zbierka pozostávajúca zo sakrálneho, ľudového, úžitkového a výtvarného umenia z rôznych období, sprevádzala reštaurátorkin život ako jeho neoddeliteľná súčasť. Samú seba nezvykla označovať ako zberateľku, napriek tomu ňou bola a dokonca najvýznamnejšou svojho druhu. Mária Spoločníková predstavuje typ zberateľa – záchranára.

Z úlomkov a fragmentov skladala a znovu-oživovala predmety kultúrnej hodnoty, ktorých sa už niekto raz zriekol a častokrát doslova „vyhodil“. Okrem tejto jedinečnej citlivosti sa jej zbierka vyznačovala aj vyberaným vkusom a v časoch, kedy o istých umelcov nikto nejavil záujem, dokázala rozpoznať ich kvality a tak sa do jej zbierky dostali aj vzácne práce Miloša Alexandra Bazovského či Konštantína Köváriho Kačmarika.

 

Východoslovenská galéria poskytla priestor pre výstavu, ktorej vyvrcholením 3. 5. bude aukcia prezentovaných predmetov – urobila tak z presvedčenia, že po výstave o Márii Spoločníkovej ako reštaurátorke k jej 90. narodeninám, je aktuálna výstava symbolickým zavŕšením predstavenia komplexnosti tejto významnej ženy slovenskej kultúry.

Aukcie

154. Zimná aukcia výtvarných dielNa aukcii bolo vydražených 43 diel (56%) v celkovej hodnote 529 000 €. Nevydražené diela je možné zakúpiť v našich výstavných priestoroch.154. Zimná aukcia výtvarných diel

Newsletter

Ak chcete byť pravidelne informovaný, a dostávať aktuálne informácie o činnosti spoločnosti SOGA, prihláste sa do nášho mailing listu.