100. jubilejná večerná aukcia

15. November 2011, 19:00

Image

Aukcie | 100. jubilejná večerná aukcia

Najvyššie dosiahnuté konečné ceny diel autora: 66 010,- EUR Sv. Apoštol Juda Tadeáš. Olej na plátne, 122 x 94 cm. Viedeň 1996
30 000,- EUR Nanebovzatie Panny Márie. Olej na plátne, 85 x 50 cm. Viedeň 2008
25 289,- EUR Sv. Archanjel Gabriel. Olej na plátne, 212 x 140 cm. Benátky 1998
21 925,- EUR Sv. Kasian zhadzuje sochu Pluta v Sábach. Olej na plátne, 40, 5 x 50 cm. Viedeň 1997
20 580,- EUR Immaculata. Olej na plátne. 65 x 56 cm. Bratislava 2008
19 000,- EUR Posledná večera. Olej na plátne, 33 x 89 cm. Viedešň 2006

Biografia: Narodil sa 30. 10. 1698 vo Welsbergu a zomrel 20. 7. 1762 vo Viedni. Bol činný ako maliar monumentálnych nástenných kompozícii a aj ako maliar oltárnych obrazov. Je považovaný za najväčšieho majstra neskorobarokového maliarstva v Rakúsku. Trogerov majstrovský štýl sa postupne vyvíjal dlhších študijných cestách v Taliansku (školil sa v Benátkach, Neapole, Ríme, Bologni u významných maliarov tej doby Giovanna B. Piazettu, Giovanna B. Pittoniho, F. Solimenu a S. Consu), tu istý čas aj pôsobil. V 1726-28 pracoval v Salzburgu (freska v Kostole sv. Kajetána), po tomto období pracoval vo Viedni. Venoval sa prevažne náboženským a mytologickým témam. V tom čase pracovali vo Viedni ako najvýznamnejší nástenní maliari J. M. Rottmayr a D. Gran. Troger sa však čoskoro etabloval ako freskant kláštorov v spolupráci s architektom J. Mungenastom. Okrem toho v tom čase zrealizoval viaceré objednávky na Morave a v Uhorsku. Od roku 1752 sa Troger venoval už len nástenným obrazom.1753-59 sa stal profesorom na Akadémii výtvarných umení vo Viedni. 1754-57 tam pôsobil ako rektor. Jeho fresková tvorba ovplyvnila nasledujúcu generáciu maliarov (F. A. Maulbertscha, J. I. Mildorfera, J. B. W. Bergla a ďalších). Najdôležitejšie realizácie Paula Trogera: Oltárne obrazy - Zbierka v Melku, Zámok Schonbrunn, Zbierka v Zwettli, Dóm v Klagenfurte, Špitálny kostol v Salzburgu, Kostol Anglických panien v St. Poltene, 1729/30; Mramorová sála a knižnica v kláštornom komplexe v Melku, 1731/32; Kostol a knižnica v Altenburgu, 1732-34; Oltárne obrazy v Zwettli, 1733; Mramorový sál v Seitenstettene, 1735 a knižnica tamže, 1740; Fresky na klenbách a oltárne obrazy v Kostole sv. Alžbety v Bratislave, 1742-43; Kostol Nanebovzatia P. Márie v Dreieichene, 1752. Trogerove diela sú zastúpené aj v mnohých významných svetových galériách (Praha, Bratislava, Viedeň, Paríž, San Francisco, Ľubľana, Massachusetts, Cleveland, Londýn, Mníchov a ďalšie).

Literatúra: Brucher, G.: Die kunst des Barock in Osterreich. Viedeň 1994; Groiss, A.: Der Maler des Himmels – P. Trogers apokalyptische Inszenierungen im Stift Altenburg, katalóg výstavy, Altenburg 1998; Scherzel, M.: P. Troger. Viedeň 1985. Rusina, I. ed.: Dejiny slovenského výtvarného umenia Barok. Bratislava, 1998.

Pre poskytovanie lepších služieb stránka využíva cookies. Používaním stránky súhlasíte s ich využívaním. Viac o cookies

Zatvoriť