153. Letná aukcia diel výtvarného umenia

14. Jún 2022, 19:00

Jurkovičova tepláreň

153. Letná aukcia diel výtvarného umenia

Blogy | Gabriel Herczeg

Gabriel Herczeg (nar. 24. 1. 1957 v Ľubochni). Obchodník s umením, zberateľ.

Ako dieťa žil striedavo v Ľubochni a Ružomberku. V dôsledku politického prenasledovania a väznenia otca sa neskôr sťahuje s matkou (Mária, rod. Nyári, nar. 1926) do Budapešti. 1973 – 1976 absolvoval Strednú školu zdravotnícku v Bratislave. Po štúdiu na nadstavbovej škole získal kvalifikáciu zubného technika. Potom  (s prestávkami) diaľkovo študoval Vysokú školu technickú v Budapešti (fakulta národného hospodárstva  a ekonomiky). Diplom získal roku 1989.

Od roku 1973 žije v Bratislave. Pracuje v Slovenskej televízii (redakcia literárno – dramatického vysielania a filmovej tvorby), neskôr v Mestskom múzeu v Bratislave, popritom   sa aktívne venuje športu, pôsobí ako plavecký inštruktor.    
Jeho životná a profesnú orientáciu však rozhodujúcim spôsobom podmienil fakt, že vyrastal  (ako najmladší z troch bratov) v rodine známeho podnikateľa, ale predovšetkým zberateľa umenia Jozefa Hercega (nar. 1919 v Dobšinej). Roku 1989 preberá reštaurátorské dielne po otcovi  v Piešťanoch a zriaďuje ich filiálku v Ružomberku. 1990 zakladá prvé slovenské súkromné starožitníctvo ARTISAN v Bratislave.

1996 zakladá Aukčnú spoločnosť SOGA v Bratislave.

2004 spoluzakladá ARS LEGIS - Slovenský syndikát znalcov umenia,  ako združenie najvýznamnejších slovenských a zahraničných expertov na výtvarné umenie. V ARS LEGIS pracuje ako špecialista na starožitné umelecko-remeselné predmety a nábytok.

Aukcie

Newsletter

Ak chcete byť pravidelne informovaný, a dostávať aktuálne informácie o činnosti spoločnosti SOGA, prihláste sa do nášho mailing listu.