150. on-line aukcia výtvarných diel

17. Jún 2020, 18:00

Priestory SOGY, Panská 4, 811 01 Bratislava

150. on-line aukcia výtvarných diel

Dražobný poriadok online aukcie Čierne diery

I. Základné informácie

  1. Organizátorom aukcie je Aukčná spoločnosť SOGA spol. s r o, Panská 4, 811 01 Bratislava, IČO: 35 724 625, zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 15279/B a ČIERNE DIERY, o.z., Rumančekova 42, 821 01, Bratislava.
  2. Dražené predmety si je možné prehliadnuť vo výstavných priestoroch Aukčnej spoločnosti SOGA, Panská ulica 4, Bratislava počas trvania výstavy ČIERNE DIERY 189 GRAFÍK (4.2. – 28.2.2020).
  3. Predmety sú označené a popísané na internetových stránkach spoločnosti (www.soga.sk).
  4. Záujemca prihadzuje k cene ponúkaného diela voliteľnú čiastku z ponuky z aktuálnej ceny predmetu. Ponúkané dielo je predané záujemcovi s najvyššou ponukou.
  5. Koniec aukcie sa automaticky posúva o 5 minút pokiaľ v posledných 5 minútach aukcie došlo k prihodeniu k cene diela.
  6. Údaje vložené do "Registrácie" nie sú zverejňované, počas predaja sú kupujúci identifikovaní iba podľa nimi zadaného loginu.
  7. Dražiteľ súhlasí so spracovaním registračných údajov a so zasielaním informácií ku online aukciám.
  8. Kupujúcim môže byť len osoba staršia ako 18 rokov.

II. Podmienka účasti

  1. Riadne vyplnený formulár registrácie dražiteľa

III. Spôsob platby

  1. Prevodom na účet na základe vystavenej faktúry občianskym združením ČIERNE DIERY.


IV. Bankové údaje


Čierne diery, o. z.
Rumančeková 42
82101 Bratislava
IČO: 506 854 73
DIČ:2120 662 841
IČ DPH:SK 2120 662 841

Názov banky: Slovenská sporiteľňa
Číslo účtu: SK24 0900 0000 0051 6428 5391
Variabilní symbol: Vaše osobné číslo (ID)
Detail platby: meno autora


V. Vyzdvihnutie diela


Vydražené dielo si vydražiteľ môže prevziať po uhradení faktúry na adrese
Nová Cvernovka - ateliér Čierne diery
Račianska 78, 82101 Bratislava

utorok: 12 - 18 hod.
streda: 10 - 16 hod.
štvrtok: 12 - 18 hod.

V prípade, že si vydražiteľ nemôže prevziať dielo osobne, dielo je možné zaslať na adresu vydražiteľa po dohodne s ČIERNYMI DIERAMI.


Pre poskytovanie lepších služieb stránka využíva cookies. Používaním stránky súhlasíte s ich využívaním. Viac o cookies

Zatvoriť