136. jesenná aukcia výtvarných diel

26. September 2017, 18:00

Priestory SOGY, Panská 4, 811 01 Bratislava

136. jesenná aukcia výtvarných diel

Aktuality

Top dielo 136. jesennej aukcie - Július Szabó (1907 - 1972)

Top dielo 136. jesennej aukcie - Július Szabó (1907 - 1972)

(98) JÚLIUS (GYULA) SZABÓ (1907 - 1972): Lesben (Na postriežke).  1968. Enkaustika, kombinácia techník na kartóne. 60 x 90 cm. Značené vľavo dole "Lesben 1968 Szabó Gy". Odporúčaná cena: 2 500,00 €; Vyvolávacia cena: 1 800,00 €

 

„Lesben (Na postriežke)“

je vynikajúcim dielom neskoršej tvorby Júliusa Szabóa. Bol to maliarsky samouk, ktorému v jeho zložitom zápase o dosiahnutie štatútu slobodného umelca v začiatkoch občas pomáhali len lučeneckí maliari Gyurkovits a Gerö. Jeho východiská boli podobné o čosi skoršej tvorbe Weinera a Reichentála, maliarových kolegov a umeleckých tútorov z bratislavského Kunstvereinu a Masarykovej akadémie. Bol v mnoho príznačnou umeleckou osobnosťou, osudovo poznamenanou bezvýchodiskovým situovaním na pomedzí národných kultúr. Jeho otec bol predsedom revolučného Direktória v Lučenci počas Maďarskej republiky rád. Následkom toho on a ani jeho rodina nedostali štátne občianstvo v novej republike. Mladý maliar sa tak ocitol v bezvýchodiskovej občianskej i umeleckej situácii. Pod tlakom týchto okolností sa Szabó roku 1935 psychicky zrútil a zničil dovtedajšie výtvarné i literárne dielo. Ale onedlho potom, roku 1937 sa predstavil neobyčajne vyspelými maľbami na svojej prvej samostatnej výstave v Bratislave. Až z nich možno odvodiť maliarove východiská. Spočívali v naturalistickej maľbe podfarbenej sociálnym sentimentom, vyznačujúcej sa priamočiarym prehovorom "o svete chudoby, o svete tovární a nádenníkov, práčok, chudobných kuchýň a striedmych radostí, o krásach prírody, ktoré si mohli osvojiť jeho žiadostivé oči" (Klára Kubičková). Rok 1937 bol pre Szabóa prelomový. Po úspešnej výstave dostal štipendium a odcestoval do Paríža, videl výstavu van Gogha, dôverne spoznal dielo Cézanna, Gauguina, Rousseaua. Paríž nerozjasnil len maliarovu paletu. Dravý, optimistický vitalizmus, pritakávanie prostým krásam života ovládlo i duchovné vyznenie jeho maľby

Aukcie

Newsletter

Ak chcete byť pravidelne informovaný, a dostávať aktuálne informácie o činnosti spoločnosti SOGA, prihláste sa do nášho mailing listu.