147. večerná aukcia

22. Október 2019, 19:00

Priestory SOGY, Panská 4, 811 01 Bratislava

147. večerná aukcia

Znalecké posudky

Vyhotovovanie znaleckých posudkov a expertíz, poradenstvo

Znalecké posudky, expertízy a ocenenia diela prijímaných do aukcií SOGY sa od ich majteľov nevyžadujú. Sú však vítané, ako príloha predkladaných diel.

Všetko odborné poradenstvo, znalecké expertízy, reštaurátorské analýzy diel príjmaných do aukcií zabezpečuje SOGA a je pre majiteľov bezplatné.

 

V prípade, že majiteľ diela ho nechce predávať, ale chce mať meritórne určenú jeho umelecko-historickú a obchodnú hodnotu, môže SOGA sprostredkovať písomný znalecký posudok sesterskej spoločnosti Slovenského syndikátu znalcov umenia ARS LEGIS.

Znalecký posudok ARS LEGIS štandardne obsahuje zhodnotenie umelecko - historického významu autora diela, klasifikáciu posudzovaného diela v rámci celkovej tvorby jeho autora, domáce, prípadne aj zahraničné, cenové precedensy autora a ocenenie diela.

Súčasťou znaleckých posudkov ARS LEGIS je povinne aj reštaurátorská analýza diela (zameraná na dobovosť a autorskú autenticitu diela), spracovaná Reštaurátorskými ateliérmi Slovenskej národnej galérie. Z tohoto dôvodu je treba ponechať posudzované dielo v depozite SOGY minimálne 1 - 2 dni.

Znalecké posudky sa vystavujú predovšetkým za účelom overenia autorstva diela a stanovenia jeho primeranej finančnej protihodnoty. Posudky vyhotovujeme i v prípade poškodenia, odcudzenia alebo zničenia diela pre potreby poistného konania.

Znalečné za vystavenie znaleckého posudku jedného výtvarného diela je minimálne 120,- EUR. Navýšenie ceny závisí od náročnosti znaleckého úkonu a obchodného renomé autora posudzovaného diela.

Znalecké posudky sa vystavujú zásadne len za podmienky fyzickej obhliadky diela.

Kontakt: Ján Abelovský, konateľ ARS LEGIS (0905 899 293, abelovsky@soga.sk).

Aukcie

146. aukcia výtvarných dielNa aukcii bolo vydražených 73 diel (44%) v celkovej hodnote 269 990 €. Nevydražené diela je možné zakúpiť v našich výstavných priestoroch.146. aukcia výtvarných diel

Newsletter

Ak chcete byť pravidelne informovaný, a dostávať aktuálne informácie o činnosti spoločnosti SOGA, prihláste sa do nášho mailing listu.

Pre poskytovanie lepších služieb stránka využíva cookies. Používaním stránky súhlasíte s ich využívaním. Viac o cookies

Zatvoriť