144. zimná aukcia výtvarných diel a starožitností

11. December 2018, 18:00

Priestory SOGY, Panská 4, 811 01 Bratislava

144. zimná aukcia výtvarných diel a starožitností

adresa - bankové spojenie - zodpovední pracovníci - telefóny - maily

Aukčná spoločnosť SOGA spol. s r.o.

Panská 4
811 01 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421 2 5443 5481
Fax: +421 2 5443 2064
E-mail: soga@soga.sk

IČO: 35724625. DIČ/IČ DPH: SK2020268063

 

Poštová adresa:

Aukčná spoločnosť SOGA spol. s r.o.
P.O.BOX 36
814 99 Bratislava I.

 

BANKOVÉ SPOJENIE:

ČSOB a.s., Laurinská 1, 811 01 Bratislava
Číslo účtu: 0-4008040099/7500
IBAN: SK24 7500 0000 0040 0804 0099
SWIFT: CEKOSKBX

 

Ing. Andrej Sokol

vedúci ekonomického úseku

Tel.: .: +421 2 544 35 326
Mobil: +421 905 831 542
E-mail: sokol@soga.sk

 

Mária Kalinková

Ekonóm - pokladňa

Mobil: +421 905 590 129
Tel.: +421 2 5443 5326
E-mail: mkalinkova@soga.sk

 

dr. Katarína Gočárová

Recepcia

E-mail: soga@soga.sk
Mobil: +421 917 245 884
Predplatné katalógov a inzercia
Tel.: +421 2 5443 4452
E-mail: soga@soga.sk

 

Gabriel Herczeg

Splolumajiteľ firmy

Tel.: +421 2 5443 5481
E-mail: soga@soga.sk

 

Mgr. Július Barczi

konateľ, generálny riaditeľ

Prijímanie diel výtvarného umenia, zostavovateľ aukčných katalógov

mobil: +421 905 683 524

E-mail: barczi@soga.sk

 

Phdr. Ján Abelovský, Csc.

Odborný konzultant. Posudky výtvarných diel (ARS-LEGIS s.r.o.)

Mobil: +421 905 899 293
Tel.: +421 2 5443 5481
E-mail: abelovsky@soga.sk

 

Mgr. Nina Gažovičová

Konateľ, zástupkyňa generálneho riaditeľa, licitátor.

Prijímanie diel výtvarného umenia

Mobil: +421 908 666 042
Tel.: +421 2 5443 5481
E-mail: gazovicova@soga.sk

 

Lucia Ramljaková

Zástupkyňa generálneho riaditeľa pre organizačné veci, príjmanie diel súčasného umenia.

Online aukcie

Mobil: +421 911 279 017
Tel.: +421 2 5443 5481
E-mail: ramljakova@soga.sk

 

Daniel Cveček

Správca depozitov

výdaj vydražených i nevydražených diel
Tel.: +421 2 5443 5481
Mobil: + 421 919 327 757
E-mail: soga@soga.sk

Aukcie

143. večerná aukciaNa aukcii bolo vydražených 44 diel (52%) v celkovej hodnote 402 200 €. Nevydražené diela je možné zakúpiť v našich výstavných priestoroch.143. večerná aukcia

Newsletter

Ak chcete byť pravidelne informovaný, a dostávať aktuálne informácie o činnosti spoločnosti SOGA, prihláste sa do nášho mailing listu.