139. jarná aukcia výtvarných diel

06. Marec 2018, 18:00

Priestory SOGY, Panská 4, 811 01 Bratislava

139. jarná aukcia výtvarných diel

Aktuality

Top dielo 139. jarnej aukcie - Martin Benka (1888 - 1971)

Top dielo 139. jarnej aukcie - Martin Benka (1888 - 1971)

(83) MARTIN BENKA (1888 - 1971): Na horskom poli. Okolo 1935. Olej na plátne. 36 x 63 cm. Značené vľavo dole "M.Benka"

 

„Na horskom poli“

je dielo pochádzajúce zo „syntézy“ umenia Martina Benku rozhrania 20 a 30. rokov. Vtedajšie obrazy už len vzdialene poukazujú k realite, ale nie sú ani výtvarnou skratkou, zovšeobecnením jej optickej podstaty. Predpokladajú niečo v istom zmysle reálne neexistujúce, vytvorené až dielom. Motívom tohto vzďaľovania sa od "reality" teda vôbec nie je úsilie o dosiahnutie istých svojprávnych maliarskych výdobytkov. Naopak -- v jeho podtexte je predpojatá myšlienka, romantická predstava o heroickej prapodstate slovenského človeka, vnútorne slobodného a prirodzeného v spolužití s vlastným svetom. Východisková expresia je zamenená za literárny, ikonický symbol. Azda najlepšie možno tento posun doložiť Benkovým symbolickým rytmizovaním ikonografie trojplánovej obrazovej kompozície. V prvom, divákovi najbližšom pláne umiestňuje lyrickú, pateticky stuhnutú figurálnu scénu, v druhom epické, doplňujúce odbočky viacfigurálnych výjavov a tretí "zarámuje" kulisou horských hrebeňov. Tento kompozičný sled možno ľahko "preložiť" do klišéovitej literárnej reči: práca ako najprirodzenejšia forma kontaktu slovenského človeka s prírodou - jeho víťazný zápas s ňou -- oslava slovenskej vlasti. Takto podmienenému symbolizmu sa podriaďujú všetky maliarske prostriedky. Tvar sa stáva čoraz celistvejší, pôvabným, elegantným spôsobom sa napája na ďalší susediaci. Expresívne kresebné kontúrovanie linkou ustupuje jemnejším, len farebným tieňovaním naznačeným prechodom. Skrátka -- Benkov "expresionizmus" bol len umierneným nadsadením pôvodnej, nikdy celkom nezabudnutej secesnej plynulosti, symbolistickej súhry skladobných súčastí obrazovej kompozície.

Aukcie

Newsletter

Ak chcete byť pravidelne informovaný, a dostávať aktuálne informácie o činnosti spoločnosti SOGA, prihláste sa do nášho mailing listu.