141. letná aukcia výtvarných diel a starožitností

19. Jún 2018, 18:00

Priestory SOGY, Panská 4, 811 01 Bratislava

141. letná aukcia výtvarných diel a starožitností

Aktuality

Top dražba 141. letnej aukcie - Paul Bril (1553/54 - 1626) - nasledovník

Top dražba 141. letnej aukcie - Paul Bril (1553/54 - 1626) - nasledovník

(122) PAUL BRIL (1553/54  - 1626) – Nasledovník: Krajina s figurálnou štafážou. Okolo 1630. Olej na plátne. 28,5 x 35 cm. Neznačené. Konečná cena: 5 600 €.

 

„Krajina s figurálnou štafážou“

je zaujímavou prácou nasledovníka Paulusa Brila, flámskeho rytca a krajinára. Podľa Zuzany Konopáskovej: „...veľká časť komornej krajinárskej tvorby Brila bola ovplyvnená jeho prácou na freskách. Monochromatická farebná škála, často v chladných sivohnedých, či sivomodrých tónoch dominovala jeho menším prácam. V 20tych rokoch sa charakteristickým pre jeho tvorbu stalo zníženie horizontu, čo je charakteristické i pre obraz „Krajina s figurálnou štafážou“.  Tmavé stromy  s výrazným svetlým akcentom, skaly, nasvietená figurálna scéna, ktorá v ničom nevybočuje z farebnosti celého obrazu, spolu s dramatickou oblohou vytvárajú jednoliaty epický výjav. Obraz je dielom zručného maliara, ktorého identifikáciu sťažuje už vyššie spomenuté množstvo žiakov, obdivovateľov a nasledovníkov. Na základe formálnych znakov a spôsobu maľby, je možno dielo datovať do tretej tretiny 17. storočia...“. Paulus Bril začal študovať v Antverpách v guilde Sv. Lukáša u majstra Damiaena Wortelmansa. Od 1580 pracoval v Ríme. No jeho výraznejšie úspechy začali, keď sa stal jeho patrónom pápež Sixtus V. V tomto období pracoval ako dekoratér a svojimi krajinami sa podieľal na výzdobe viacerých rímskych kostolov, napríklad v baziliky Santa Maria Maggiore, ale aj na výzdobe Vatikánu. Jeho ďalším významným patrónom sa stal nasledujúci pápež Clement VIII., pre ktorého sa ako spoluautor podieľal na krajinárskej výzdobe Sály Clementiny vo Vatikáne. Medzi jeho ďalších významných patrónov patrila napríklad rodina Borghese. 1621 sa Paulus Bril stal riaditeľom Akadémie sv. Lukáša v Ríme. Mal mnoho študentov, z ktorých sa viacerí stali významnými krajinármi. Ovplyvnil veľkú skupinu rímskych krajinárov, ale i maliarov v Nemecku a Rakúsku.