142. jesenná aukcia výtvarných diel

02. Október 2018, 18:00

Priestory SOGY, Panská 4, 811 01 Bratislava

142. jesenná aukcia výtvarných diel

Aktuality

Top dielo 142. jesennej aukcie - Andrej Barčík (1928 - 2004)

Top dielo 142. jesennej aukcie - Andrej Barčík (1928 - 2004)

(176) ANDREJ BARČÍK (1928 - 2004): Modrý terč.  1965. Kombinácia techník na kartóne. 61 x 48 cm. Značené vpravo dole "A.Barčík 1965"

 

„Modrý terč“

je dielo Andreja Barčíka. Podľa Evy Šefčákovej bol Barčík v rámcoch vlastnej generácie: „.. tým najinformovanejším a výtvarne najsamostatnejším, teda aj uznávaným ako spoločenská i tvorivá autorita. Z retrospektívy diela je zrejmé, že najväčšmi zo všetých pociťoval potrebu obnoviť stratený systém v maľbe – vniesť opäť zákon do tvarovej a farebnej skladby obrazu. .. Výstavu mladej generácie oboslal štyrmi zátišiami z kávových kanvíc, hrnčekov, misiek a lámp (1957), tvoriacich začiatok sebavýchovy k disciplíne a rozchodu s vplyvmi učiteľov. Okrem obdivu k tvarovému bohatstvu najskromnejších kuchynských rekvizít, ktoré tlmočí so zaujatosťou skutočného objaviteľa, vyčítame z podtextu týchto zátiší melancholický nádych absurdnosti. .. Barčíkov výtvarný program (očista motívu i jeho výtvarnej konkretizácie od podružností a návrat k maliarskej disciplíne) obviňovali z artizmu na jednej a z nedostatku estetickosti na druhej strane. Roku 1959 prestal Barčík maľovať. Vtedy už mal za sebou zápas s náhodilosťami, ku ktorým zvádzala expresionizujúca suverenita jeho kresliarskych začiatkov. Obdivoval taliansku metafyzickú maľbu a Morandiho, čo mu bolo vzorom výtvarnej striedmosti. Chcel zvládnuť staromajstrovské maliarske skúsenosti a až potom sa odvážiť na moderné výboje. Reagoval tak na rozmáhajúce sa diletanstvo, ktoré zaplavilo výtvarné siene, i na svoje začiatky u Zmetáka, keď pod vplyvom učiteľa nevdojak opovrhoval každou formou maliarskej elegancie..“.

Aukcie

Newsletter

Ak chcete byť pravidelne informovaný, a dostávať aktuálne informácie o činnosti spoločnosti SOGA, prihláste sa do nášho mailing listu.