147. večerná aukcia

22. Október 2019, 19:00

Priestory SOGY, Panská 4, 811 01 Bratislava

147. večerná aukcia

Aktuality

Top dielo 147. aukcie - Judit Reigl (1923)

Top dielo 147. aukcie - Judit Reigl (1923)

(54) JUDIT REIGL (1923): Kompozícia. 1974. Olej na plátne. 27 x 35 cm. Značené vzadu „Reigl 1974"

 

Judit Reigl je maďarská autorka svetového významu. Nie je jednoduché získať jej diela, preto je s veľkým očakávaním predkladaná po prvýkrát na Slovensku na aukcii SO GY. Jej formátom komorná kompozícia však dobre reprezentuje jej zrelú tvorbu 70-tych rokov minulého storočia. Po štúdiách na Akadémii umení v Budapešti (1941-1946) absolvovala štipendijný pobyt na Maďarskej akadémii v Ríme, kde ako mnoho iných umelcov spoznala diela starých majstrov. V roku 1948 sa vrátila do Maďarska, kde Komunistická strana prevzala moc. Po viacerých snahách opustiť krajinu sa jej to podarilo až v roku 1950, kedy nelegálne prekročila hranice železnej opony a dostala sa tak do centra umeleckého diania, do Paríža. V raných parížskych prácach sa Judit Reigl inšpirovala surrealizmom, kde vo svojich fotokolážach a maľbách zobrazila príšery v živo pôsobiacich farebných, fantastných scénach. Rovnako experimentovala s gestickou maľbou, čím rozšírila svoju surrealistickú tvorbu automatického písania. Maľovaním a zoškrabovaním plátna vytvorila abstraktné diela, ktoré obsahovali predĺžené biomorfné formy za použitia sýtych farieb. Následne bola predstavená André Bretonovi, francúzskemu teoretikovi a autorovi manifestu surrealizmu z roku 1924, ktorý podporoval a spájal francúzskych surrealistov. Tým sa dostala do kontaktu s francúzskou surrealistickou skupinou. V roku 1954 mala samostatnú výstavu v Paríži, kde prezentovala svoje figurálne aj abstraktné podoby tvorby. Neskôr sa odčlenila od skupiny, čím sa rýchlo zbavila snového sveta zo svojich raných dielach. Začala používať čisto abstraktný a energicky fyzický prístup k maľbe. Posunula sa tak smerom k gestickejšiemu umeniu. Technika, s ktorou začala pracovať, sa vyznačuje odtláčaním nielen priemyselného materiálu, ale aj svojho tela. Tým vytvorila pruhy pigmentu, ktoré sa objavujú na bielom podklade v rôznych priestorových a chromatických konfiguráciách. Naznačujú tak silové polia, formované kinetickou energiou tela umelca a gravitáciou farby. Nasledovala tak trendy svetového umenia v práci s kinetickým umením, abstrakciou a junkart- om, resp. s recykláciou odpadového materiálu a jeho následného použitia v tvorbe. V 60. rokoch 20. storočia Reigl dospela k novej figurácii, kedy vytvárala monumentálne diela s antropomorfnými tvarmi akýchsi „roztrieštených“ ľudí, väčšinou mužských torz. V sérii Unfolding (Déroulement, 1973 - 85) sa znova začala zaujímať o priestorovo- časovú dimenziu gesta. Rovnako aj predkladané dielo z roku 1974 je súčasťou tejto série. Kompozícia ponúkaného diela, ako aj ostatných diel tejto série, je tvorená vodorovnými radmi grafických značiek. Na konci osemdesiatych rokov až do súčasnosti sa Judit Reigl vrátila k tvorbe zobrazujúc abstrahujúcu ľudskú postavu. Zároveň pokračuje v skúmaní ľudských tiel a priestorov. Pre Judit Reigl je technický aspekt veľmi zásadný, od výberu plátna, cez použitie nástrojov, až po samotné diela, ktoré vytvára. Práca je výsledkom kombinácie materiálov so skutočným pohybom, ktorý sa odohráva v časopriestore.

 

Diela Judit Reigl sú súčasťou zbierok významných a dôležitých inštitúcii nielen v Európe. Jej práce možno nájsť v Centre Pompidou v Paríži, Musée d‘Art Moderne de la Ville de Paris, Ludwig Museum v Budapešti, Tate Modern v Londýne, The Metropolitan Museum of Art v New-Yorku, Museum of Fine Arts v Houstone v USA , ako aj Musée d‘Art Contemporain de Montréal v Kanade. Jej tvorba je vystavovaná na mnohých samostatných a skupinových výstavách vo Francúzsku, Nemecku, Maďarsku a USA .

Aukcie

146. aukcia výtvarných dielNa aukcii bolo vydražených 73 diel (44%) v celkovej hodnote 269 990 €. Nevydražené diela je možné zakúpiť v našich výstavných priestoroch.146. aukcia výtvarných diel

Newsletter

Ak chcete byť pravidelne informovaný, a dostávať aktuálne informácie o činnosti spoločnosti SOGA, prihláste sa do nášho mailing listu.

Pre poskytovanie lepších služieb stránka využíva cookies. Používaním stránky súhlasíte s ich využívaním. Viac o cookies

Zatvoriť