141. letná aukcia výtvarných diel a starožitností

19. Jún 2018, 18:00

Priestory SOGY, Panská 4, 811 01 Bratislava

141. letná aukcia výtvarných diel a starožitností

Fotogalérie

100. jubilejná večerná aukcia (15. 11. 2011)

Celkový obrat aukcie – viac ako 2,7 milióna eur (plus 15% aukčná provízia) je v slovenských reláciách bezpríkladný. Mimoriadne sa osvedčilo draženie podľa medzinárodných štandardov – teda bez deklarovania vyvolávacích cien. Jednotlivé položky katalógu sa nielen predávali, ale aj intenzívne dražili. Z celkového počtu 80 diel, len 17 nedosiahlo garantovanú predajnú cenu.

Dražby nad 100 000 EUR: (3) Jan Hála: Uspávanka v poli. Konečná cena: 102 000,- EUR; (18) Pál Szinyei-Merse: Na brehu potoka. Konečná cena: 110 00,- EUR; (21) František Foltýn: Krajina od Mukačeva. Konečná cena: 162 000,- EUR; (29) Cyprián Majerník: Utečenci. Konečná cena:170 000,- EUR; (38) Martin Benka: Slovenská rodina. Konečná cena: 176 000,- EUR; (53) Emil Filla: Zátišie s azalkou. Konečná cena: 140 000,- EUR; (55) Ľudovít Fulla: Blumentál v zime. Konečná cena: 160 000,- EUR; (80) Andy Warhol: H. CH. Andersen. Konečná cena: 120 000,- EUR

 

 Fotoreport: Martin Marenčin

viac

Prezentačná výstava 100. jubilejnej večernej aukcie (3. 11. - 14. 11. 2011)

Do ponuky jubilejnej aukcie sme získali mimoriadne kvalitné diela Benku, Fullu, Bazovského, Alexyho, Hálu, Ondreičku, Mallého, Jasuscha, Kőváriho, Jakobyho, Weinera, Weisza-Kubínčana, Šimerovej, Majerníka, Mudrocha, Sokola, Hložníka, Uhra, Nemesa, Zmetáka, Szabóa a Gudernu. Na aukcii nebudú chýbať ani výnimočné obrazy Skuteckého, Szinyeiho- Merse a Mednyánszkeho. Svetovú modernu budú zastupovať maľby, kresby, sochy a grafiky Warhola, Condoya, Charchouna, Dalího a Deraina. Zo starého európskeho umenia máme práce Bassana, Roosa, Carracciho a Trogera. Zberatelia maďarskej moderny sa môžu tešiť na diela Schőnbergera, Póra, Rippl-Rónaia, Marka, Mattis-Teutscha, Apátfalvi-Czeneho, Rudnaya a Glatza. České umenie 20. storočia zastupujú diela Fillu, Foltýna, Demartiniho a Diviša. Slovenské výtvarné dianie po roku 1945 reprezentujú práce kľúčových osobností nášho novodobého umenia: Dobeša, Mlynárčika, Klima, Laluhu, Kompánka, Eckerdta, Popoviča, Kollera, Filka, Sikoru, Csudaia, Terena, Havrillu, Bielika a Bindera.

Foto: Martin Marenčin

viac

Charitatívne soireé v SOGE (30. 6. 2011)

Aukčná spoločnosť SOGA a Nadačný fond KAPKA NADĚJE usporiadali 1. ROČNÍK CHARITATÍVNEHO SOIREÉ. Podujatie sa konalo pod osobnou záštitou ministra zdravotníctva Ivana Uhliarika a starostky Starého mesta Bratislavy Tatiany Rosovej. Medzi dražiteľmi boli viaceré významné osobnosti politického, ekonomického a kultúrneho života.Aukcia (100% úspešnosť) vyniesla úctyhodných 24 300 € !! Výťažok z aukcie bude použitý v prospech Transplantačnej jednotky kostnej drene Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave. FOTOREPORT: MARTIN MARENČIN

viac

98. letná aukcia výtvarných diel a starožitností (7. 6. 2011)

Na aukcii bolo vydražených 202 diel (47%). Celkový obrat aukcie dosiahol vyše 440 000,- EUR (plus 15 % aukčná provízia). To predstavuje viac ako 55 % súčtu vyvolávacích cien. Z tohto zreteľa - ako aj s prihliadnutím na nadštandardné množstvo ponúkaných diel (437) - možno hodnotiť výsledok aukcie na úrovni dobrého priemeru.

viac

Prezentačná výstava 98. letnej aukcie výtvarných diel a starožitností (31. 5. - 6. 6. 2011)

Vystavených bolo 437 výtvarných diel a starožitností. Zaujali najmä vyslovene galerijné diela Karola Marka st., Martina Benku (4 diela !), Konštantína Bauera, Štefana Bednára, Júliusa Bártfaya, Antona Jasuscha, Jana Hálu, Júliusa Jakobyho, Ladislava Majerského, Ľudovíta Csordáka, Ľudovíta Fullu, Gustáva Mallého, Jozefa Teodora Moussona, Jána Mudrocha, Petra Matejku, Endre Nemesa (8 diel !), Jozefa Kostku, Ester Šimerovej, Imra Weinera – Kráľa, Júliusa Kollera, Vladimíra Kompánka (11 diel!), Viery Žilinčanovej a mnohých ďalších.

viac

Prezentačná výstava 97. aukcie súčasného umenia (10. 5. - 16. 5. 2011)

Vystavených celkom 158 výtvarných diel. Najpočetnejšiu časť ponuky tvorili diela významných predstaviteľov mladej a strednej generácie nášho umenia: Baffiho, Bielika, Biceka, Bindera, Blaža, Freša, Czinegeho, Dernera, Dúbravského, Haasa, Hlavatého, Janečkovej, Mališa, Mikytu, Ondruša, Sadovskej, Sedláka a viacerých ďalších. Osobitne treba pripomenúť diela postmodernej generácie 90. rokov: Bubána, Csudaia a Terena. Zberateľsky najpríťažlivejšia je ponuka diel osobností našej moderny 60. – 70. rokov: Antala, Barona, Bartoša, Čunderlíka, Dobeša, Filu, Havrilu, Hložníka, Ilečku, Jankoviča, Kalného, Laluhu, Kollera, Krivoša, Paštéku, Studeného, Urbáska, Želibskej a ďalších.

viac

Krst knihy - predajná výstava MONOGRAMISTA T. D. - NIE SOM AUTOR SOM METAFORA (12. 4. - 4. 5. 2011)

Krst knihy a predajná výstava diel Dezidera Tótha sa uskutočnila pri príležitosti uvedenia autorovej prvej monografie. Knihu zostavili D. Tóth a B. Meluš. Texty v textovej prílohe Jiří Valoch a Zora Rusinová. Knihu a autora predstavili na otvorení Iva Mojžišová a Alex Mlynárčik. FOTOREPORT: Martin Marenčin

viac

96. jarná aukcia výtvarných diel (8. 3. 2011)

Celkový obrat jarnej aukcie dosiahol viac ako 433 000,- € (plus 15% aukčná provízia). Zo zreteľa relatívne nízkeho súčtu vyvolávacích cien (727 140,- €) možno takýto výsledok aukcie považovať za vysoko nadpriemerný. Potešila aj percentuálna úspešnosť aukcie - predaných 201 položiek katalógu.

viac

Prezentačná výstava 96. jarnej aukcie (28. 2. - 7. 3. 2011)

Vystavených bolo celkom 354 diel. Galerijné ponuky predstaviteľov moderny Slovenska: Alexyho, Benku, Bazovského, Bártfaya, Bauernfreunda, Hálu, Jakobyho, Matejku, Mednyánszkeho, Moussona, Nemesa, Sokola, Szabóa, Šimerovej, Uhra, Weinera - Kráľa, Zmetáka a viacerých ďalších. Mimoriadne kvalitná kolekcia diel umelcov svetovej moderny (Alfonz Mucha, Serge Charchoune, Lesser Ury, František Drtikol, Alfred Réth, Georges Csató, Armand Schönberger, Sándor Ziffer, Otto Mueller, Suzanne Valadon a ďalší).

viac