136. jesenná aukcia výtvarných diel

26. September 2017, 18:00

Priestory SOGY, Panská 4, 811 01 Bratislava

136. jesenná aukcia výtvarných diel

Fotogalérie

98. letná aukcia výtvarných diel a starožitností (7. 6. 2011)

Na aukcii bolo vydražených 202 diel (47%). Celkový obrat aukcie dosiahol vyše 440 000,- EUR (plus 15 % aukčná provízia). To predstavuje viac ako 55 % súčtu vyvolávacích cien. Z tohto zreteľa - ako aj s prihliadnutím na nadštandardné množstvo ponúkaných diel (437) - možno hodnotiť výsledok aukcie na úrovni dobrého priemeru.

viac

Prezentačná výstava 98. letnej aukcie výtvarných diel a starožitností (31. 5. - 6. 6. 2011)

Vystavených bolo 437 výtvarných diel a starožitností. Zaujali najmä vyslovene galerijné diela Karola Marka st., Martina Benku (4 diela !), Konštantína Bauera, Štefana Bednára, Júliusa Bártfaya, Antona Jasuscha, Jana Hálu, Júliusa Jakobyho, Ladislava Majerského, Ľudovíta Csordáka, Ľudovíta Fullu, Gustáva Mallého, Jozefa Teodora Moussona, Jána Mudrocha, Petra Matejku, Endre Nemesa (8 diel !), Jozefa Kostku, Ester Šimerovej, Imra Weinera – Kráľa, Júliusa Kollera, Vladimíra Kompánka (11 diel!), Viery Žilinčanovej a mnohých ďalších.

viac

Prezentačná výstava 97. aukcie súčasného umenia (10. 5. - 16. 5. 2011)

Vystavených celkom 158 výtvarných diel. Najpočetnejšiu časť ponuky tvorili diela významných predstaviteľov mladej a strednej generácie nášho umenia: Baffiho, Bielika, Biceka, Bindera, Blaža, Freša, Czinegeho, Dernera, Dúbravského, Haasa, Hlavatého, Janečkovej, Mališa, Mikytu, Ondruša, Sadovskej, Sedláka a viacerých ďalších. Osobitne treba pripomenúť diela postmodernej generácie 90. rokov: Bubána, Csudaia a Terena. Zberateľsky najpríťažlivejšia je ponuka diel osobností našej moderny 60. – 70. rokov: Antala, Barona, Bartoša, Čunderlíka, Dobeša, Filu, Havrilu, Hložníka, Ilečku, Jankoviča, Kalného, Laluhu, Kollera, Krivoša, Paštéku, Studeného, Urbáska, Želibskej a ďalších.

viac

Krst knihy - predajná výstava MONOGRAMISTA T. D. - NIE SOM AUTOR SOM METAFORA (12. 4. - 4. 5. 2011)

Krst knihy a predajná výstava diel Dezidera Tótha sa uskutočnila pri príležitosti uvedenia autorovej prvej monografie. Knihu zostavili D. Tóth a B. Meluš. Texty v textovej prílohe Jiří Valoch a Zora Rusinová. Knihu a autora predstavili na otvorení Iva Mojžišová a Alex Mlynárčik. FOTOREPORT: Martin Marenčin

viac

96. jarná aukcia výtvarných diel (8. 3. 2011)

Celkový obrat jarnej aukcie dosiahol viac ako 433 000,- € (plus 15% aukčná provízia). Zo zreteľa relatívne nízkeho súčtu vyvolávacích cien (727 140,- €) možno takýto výsledok aukcie považovať za vysoko nadpriemerný. Potešila aj percentuálna úspešnosť aukcie - predaných 201 položiek katalógu.

viac

Prezentačná výstava 96. jarnej aukcie (28. 2. - 7. 3. 2011)

Vystavených bolo celkom 354 diel. Galerijné ponuky predstaviteľov moderny Slovenska: Alexyho, Benku, Bazovského, Bártfaya, Bauernfreunda, Hálu, Jakobyho, Matejku, Mednyánszkeho, Moussona, Nemesa, Sokola, Szabóa, Šimerovej, Uhra, Weinera - Kráľa, Zmetáka a viacerých ďalších. Mimoriadne kvalitná kolekcia diel umelcov svetovej moderny (Alfonz Mucha, Serge Charchoune, Lesser Ury, František Drtikol, Alfred Réth, Georges Csató, Armand Schönberger, Sándor Ziffer, Otto Mueller, Suzanne Valadon a ďalší).

viac

95. zimná aukcia výtvarných diel a starožitností (7. 12. 2010)

Na aukcii bolo vydražených 191 diel v celkovej hodnote 512 820,00 Eur (15 449 215,32 Sk bez 15% aukčnej prirážky). Celkový obrat na tohtoročných živých aukciách dosiahol sumu 2 303 040,- EUR (69 381 383,- Sk bez aukčnej prirážky). Rok 2010 sa tak stal ekonomicky najúspešnejším v doterajšej, trinásťročnej histórii existencie SOGY. Všetkým našim klientom, dražiteľom, priateľom a priaznivcom ďakujeme za prejavenú dôveru !

viac

Prezentačná výstava 95. zimnej aukcie (30. 11 - 6. 12. 2010)

Vystavených bolo celkom 378 výtvarných diel a starožitností.

viac

Krádež výtvarného diela - so šťastným koncom !!!

Dňa 1. 12. 2010 medzi 13:00 a 15:00 hod. bolo z výstavných priestorov (predaukčnej výstavy) SOGY odcudzené nasledujúce výtvarné dielo: NEZNÁMY RUSKÝ IKONOPISEC: Ikona žehnajúceho Ježiša. Okolo 1840.Tempera, polychrómia na dreve Rozmery: 35 x 31 cm. Vyvolávacia cena: 650,00 EUR. Ukradnutú ikonu predal v piatok podvečer (3. 12.) starší, solídne vyzerajúci manželský pár v starožitníctve v centre Bratislavy za 105 €. Vedúca obchodu si dodatočne prečítala správu o krádeži v nedeľnom Novom čase a ikonu nám obratom doručila. Kolegyni ďakujeme! Vám ostatným obchodníkom nech je táto kauza varovaním !

viac

Ivan Csudai: Vita Brevis, Ars Longa - krst monografie (11. 11. 2010)

Reprezentačnú publikáciu vydalo Vydavateľstvo SLOVART. Autor textu Peter Michalovič. Publikáciu uviedol Prof. Rudolf Fila. V priestoroch SOGY sa pri tejto príležitosti zišlo mnoho osobností výtvarného diania, kultúrneho a politického života. FOTO: Martin Marenčin

viac

Aukcie

Newsletter

Ak chcete byť pravidelne informovaný, a dostávať aktuálne informácie o činnosti spoločnosti SOGA, prihláste sa do nášho mailing listu.