148. aukcia výtvarných diel

10. December 2019, 18:00

Priestory SOGY, Panská 4, 811 01 Bratislava

148. aukcia výtvarných diel

Aktuality

Top dražba roku 2019 - Dominik Skutetzky (1849 - 1921). Svetový rekord. 11. miesto v TOP predajoch SOGY!

Top dražba roku 2019 - Dominik Skutetzky (1849 - 1921). Svetový rekord. 11. miesto v TOP predajoch SOGY!

(10/147) DOMINIK SKUTETZKY (SKUTECKÝ) (1849 - 1921): Obed kotlára. Po 1915. Olej na plátne. 81 x 64 cm. Značené vpravo dole „Skutezky D". Na zadnej strane nálepka a popisky Slovenskej národnej galérie, podľa ktorých bol obraz dočasne deponovaný v SNG (DO 55).  Publikované: Tilkovský, V.: Dominik Skutecký. Život a dielo. Bratislava, Tvar, 1954. str. 115 (celostranová reprodukcia), 121, kat. č. 254. Vystavené: Umenie XIX. storočia na Slovensku, SNG, 1951 a v Prahe v roku 1952. Konečná cena: 120 000 €.

 

“Obed kotlára”

je špičkovou ukážkou neskoršej tvorby Dominika Skutezkého. Ide o jedinečné dielo hneď z niekoľkých dôvodov: Skutezkého obrazy sa v ostatnej dobe takmer vôbec nevyskytujú na umeleckom trhu a ak aj, tak väčšinou len menšie okrajové štúdie k portrétom alebo škice. Ďalším dôvodom je formát diela. Skutezky síce nepatrí medzi autorov komorných formátov, no práve z cyklu kotlárov a hámrov je ponúkané dielo jedným z najväčších a jednoznačne najväčší, aký sa v známych súkromných zbierkach nachádza. Neumenovednú kategóriu, akou veľkosť plátna nepochybne je, však vysoko prevyšujú umelecké kvality Skutezkého maľby. Podobne ako Mednyánszkeho cigáni, kočiši, postavy a postavičky dedinskej chudoby, boli i Skutezkého obrazy práce výrazom akéhosi ľudomilného stotožnenia sa so životným údelom prostého človeka. Od roku 1887 až takmer do záveru života namaľoval približne pol stovky plátien, v ktorých - štýlovo podobne ako o tri desaťročia starší, nemecký Adolf Menzel - spájal realisticko- romantickú luministiku s niektorými efektmi impresionizmu. Sprvoti tak robil určite v jedinom záujme: sprostredkovať fascinujúcu, dramatickú hru svetla a tieňa v preňho celkom novom priemyslovom žánri. Väčšina týchto obrazov zostala rozhodne viac prízvukovaním esteticky pôsobivých stránok „divadla práce“, než jej realistickým obrazom (i keď ako pomôcku pri ich dokončovaní používal niekedy i dokumentárne fotografie). Od počiatku sa preto vedie i tichý spor o mimovýtvarných významoch Skutezkého záverečného diela (Obed kotlárov, okolo 1899; Príprava obeda, okolo 1900; Pri vyhni, okolo 1904; Chvíľa oddychu - Prestávka, okolo 1915; Pred obedom, pred 1915; Odpočívajúci kotlár, 1918 a viaceré ďalšie). Kým ešte v roku 1923, na prvej posmrtnej výstave Skutezkého v Budapešti dobová kritika o obrazoch z hámrov súdila, že „ich realizmus je zastretý dnes už nepochopiteľným pátosom“, téma pracujúcich valciarov predurčila tieto diela do záhlavia všetkých novodobých dejinných prehľadov sociálno-kritickej línie našej maľby. Pred obedom. Pred 1915. Olej, plátno. 68 x 51,5 cm. SNG 30 31 Už prvý maliarov monografista Vojtech Tilkovský tvrdil, že „(Skutezký) nemohol pochopiť podstatu spoločenskej situácie, jej triednu podmienenosť a vnútorné rozpory. No jeho umelecká vnímavosť a citový vzťah k robotníkom, ktorých spoznal v dlhom spolužití, ako aj zásadná umelecká poctivosť v znázorňovaní skutočnosti viedli k tomu, že jeho obrazy z hámrov prestali byť iba prejavom maliarskeho záujmu o prostredie, prerástli medze žánrovej maľby a stali sa rozhodným svedectvom, priam kritikou spoločenského poriadku“. Ako však priliehavo poznamenal Ladislav Saučin: „predsa nemožno povedať, že by Skutezký spájal svoj realizmus s akoukoľvek socialistickou tendenciou. To preto, že nepozná ani len svätý hnev, zostáva iba v rovine ľudského dotyku s problematikou života robotníkov.“

Aukcie

148. aukcia výtvarných dielNa aukcii bolo vydražených 89 diel (43%) v celkovej hodnote 394 420 €. Nevydražené diela je možné zakúpiť v našich výstavných priestoroch.148. aukcia výtvarných diel

Newsletter

Ak chcete byť pravidelne informovaný, a dostávať aktuálne informácie o činnosti spoločnosti SOGA, prihláste sa do nášho mailing listu.

Pre poskytovanie lepších služieb stránka využíva cookies. Používaním stránky súhlasíte s ich využívaním. Viac o cookies

Zatvoriť