Kúpa / Predaj

A) Predaj diel prostredníctvom živých aukcií a on-line aukcií

SOGA poriada ročne spravidla šesť živých aukcií. Záväzný termínovník aukcií nájdete v aukčných katalógoch a na webovej stránke firmy (www.soga.sk). Uzávierka katológu každej aukcie je približne mesiac pred jej konaním. Čiže do tohto termínu treba dielo dorucit do SOGY, kde ostáva deponované až do termínu konania aukcie.

Vaše dielo je zaradené do aukcie na základe podpisu Zmluvy o sprostredkovaní predaja. Jej predmetom je predovšetkým dohoda o vyvolávacej cene.

Provízia SOGY z konečnej ceny diela je 20% (plus 20% DPH z tejto provízie).

Okrem toho platí majiteľ diela 30,- EUR ako správny poplatok za odborné zhodnotenie, ocenenie, vystavenie a zverejnenie jeho diela v katalógu a na internete. Tento poplatok je účtovaný až po predaji diela, respektíve pri vrátení diela, ktoré nebolo predané na aukcii, alebo v poaukčnom predaji. Tento poplatok sa neúčtuje pri predaji prostredníctvom on.line aukcií.

Príjem z predaja výtvarného diela nepodlieha daňovej povinnosti.

 

B) Kúpa diel na živých aukciách a on-line aukciách.

Kúpa diel na živých aukciách sa riadi Dražbovým poriadkom, ktorý je zverejnený v aukčnom katalógu.

SOGA si účtuje ku konečnej cene vydraženého výtvarného diela aukčnú províziu 15 % (plus 20 % DPH z tejto provízie).

Pokiaľ dražiteľ vydražil na aukcii v predchádzajúcom kalendárnom roku diela a umelecké predmety za viac ako 65 000,- EUR , alebo na prítomnej aukcii vydražil diela a umelecké predmety za viac ako 17 000,- EUR, znižujeme sa mu aukčná provízia na 10% dražobnej ceny plus príslušná DPH z tejto provízie. Tieto zvýhodnenia VIP dražiteľa však vstupujú do platnosti až od aukcie nasledujúcej po aukcii, na ktorej dražiteľ splnil podmienky pre zníženie aukčnej provízie a platia jeden rok.

 

C) Kúpa diel v poaukčnom predaji.

Diela nevydražené na aukcii sú v predaji 30 pracovných dní od jej konania. Predajná cena diela sa rovná vyvolávacej cene. SOGA si účtuje k predajnej (vyvolávacej) cene províziu 20 %.

Aukcie

157. LETNÁ AUKCIANa aukcii bolo vydražených 67 diel (56%) v celkovej hodnote 736 450 €. Nevydražené diela je možné zakúpiť v našich výstavných priestoroch.

Newsletter

Ak chcete byť pravidelne informovaný, a dostávať aktuálne informácie o činnosti spoločnosti SOGA, prihláste sa do nášho mailing listu.