O nás

Aukčná spoločnosť soga

Aukčná spoločnosť SOGA bola založená roku 1996 v Bratislave. Prvú aukciu usporiadala v marci roku 1997. Veľmi skoro si vybudovala vedúce postavenie na slovenskom trhu s výtvarným umením. Najmä štvrťročné aukcie výtvarných diel sa stretli s veľkým ohlasom v kruhoch zberateľskej a kultúrnej verejnosti na Slovensku, ale aj v Čechách, Maďarsku a Rakúsku.Ročne SOGA poriada minimálne šesť živých aukcií. Od roku 2011 poriada SOGA aj exkluzívne, večerné aukcie (dva krát ročne), na ktorých ponúka len galerijné diela. Predaj bežných diel výtvarného umenia sprostredkuje aj formou on-line aukcií, predajných výstav a (skôr výnimočne) komisionálnej ponuky. Od roku 2003 prevádzkuje SOGA vlastné aukčné, výstavné, administratívne a depozitné priestory v samom centre starej Bratislavy, na Medenej ulici 16.

 

Aukcie a ceny

Na Slovensku nejestvuje tradícia aukčného predaja výtvarných diel. Možno aj preto málokto do dôsledkov chápe princíp služby,  poskytovanej aukčnou spoločnosťou. Neodškriepiteľnou výhodou pre klienta je fakt, že sa tu zorganizuje prítomnosť viacerých záujemcov o dielo v jednu a tú istú chvíľu. Predajná cena teda nevzniká kompromisom medzi subjektívnymi predstavami predávajúceho a kupujúceho, ale v strete ponúk viacerých kupujúcich. Dosiahnutá cena je teda najbližšie k objektívnej trhovej hodnote diela. Ale aj kupujúci sú v oveľa lepšej situácii, než v obyčajnom obchode. Z "hromadnej" povahy aukčného predaja totiž logicky vyplýva, že vyvolávacie ceny musia byť stanovované podľa princípu precedensu. Nezdôvodnené cenové výkyvy sú teda menej časté, pretože ceny musia rešpektovať objektívny, reálnymi predajmi potvrdený "kurz" toho - ktorého umelca.

 

Čo sa najlepšie predáva a kupuje

SOGA vo svojich katalógoch ponúka predovšetkým hornouhorské umenie rozhrania storočí, diela osobností moderny Slovenska a naše maliarstvo a sochárstvo po roku 1945. Súčasťou portfólia sezónnych aukcií sú zvyčajne aj solitérne diela maďarského a českého maliarstva 19. a prvej polovice 20. storočia, európskeho umenia 17.- 19. storočia a svetového umenia 20. storočia. Dva razy do roka (v letnom a zimnom termíne) obohacuje našu ponuku aj kapitola starožitných predmetov -  obsahuje spravidla dekoratívne sochárstvo a drobnú plastiku. Najmä však umelecko-remeselné diela - keramiku, porcelán, sklo, striebro, šperky a starožitný nábytok.