Dražobný poriadok online aukcie

Dražobný poriadok online aukcie

I. Základné informácie

 1. Organizátorom aukcie je Aukčná spoločnosť SOGA spol. s r o, Medená 16, 811 02 Bratislava, IČO: 35 724 625, zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 15279/B
 2. Dražené predmety si je možné prehliadnuť vo výstavných priestoroch Aukčnej spoločnosti SOGA, Medená 16, Bratislava, po telefonickej dohode s niektorým z pracovníkov SOGY.
 3. Predmety sú označené a popísané na internetových stránkach spoločnosti (www.soga.sk)
 4. Ponúkané dielo je predané záujemcovi s najvyššou ponukou. Kupujúcemu je účtovaná ku konečnej cene provízia vo výške 15% + príslušné DPH
 5. Koniec dražby sa automaticky posúva o 5 minút pokiaľ v posledných 5 minútach dražby došlo k prihodeniu k cene diela.
 6. Údaje vložené do "Registrácie" nie sú zverejňované, počas predaja sú kupujúci identifikovaní iba podľa nimi zadaného loginu.
 7. Dražiteľ súhlasí so spracovaním registračných údajov a so zasielaním informácií ku online aukciám.
 8. Kupujúcim môže byť osoba staršia ako 18 rokov.
 9. Záujemca prihadzuje k cene ponúkaného diela čiastku v zmysle dražobného poriadku živej aukcie,  podľa ceny draženého predmetu nasledovne:

  do 300 € o 30 €
  do 2 000 €  o 50 €
  do 3 000 €  o100 €
  do 10 000 €  o 200 €
  do 20 000 € o 300 €
  do 30 000 €  o 1 000 €
  do 200 000 €  o 2 000 €
  nad 200 000 € o 3 000 €


     

    II. Podmienka účasti

    1. Riadne vyplnený formulár registrácie dražiteľa

     

    III. Zastupovanie

    Záujemca môže získať ktorékoľvek dielo aj bez vlastnej registrácie a to vyplnením splnomocnenia k zastupovaniu  na aukcii, kde

    1. určí diela, o ktoré má záujem
    2. určí limit ceny a to pre každé dielo zvlášť

    a aukčná spoločnosť SOGA bude v jeho mene určené položky dražiť. Kupujúci sa zaväzuje vydražené diela zaplatiť.

     

    IV. Spôsob platby

    1. prevodom na účet
    2. platba v hotovosti (do 5000 €) v priestoroch SOGY, Panská 4, Bratislava

     

    V. Bankové údaje

    Názov banky: ČSOB a.s., Laurinská 1, 811 01 Bratislava

    IBAN: SK24 7500 0000 0040 0804 0099

    SWIFT: CEKOSKBX

    VARIABILNÝ SYMBOL: Vaše ID číslo, ktoré Vám bolo pridelené v online aukcii.

    Platba musí byť realizovaná najneskôr 14 dní od dňa predaja.

    Zaplatené diela budú vydané ihneď po zaplatení. Možnosť zaslania diel na miesto určenia.

     

     

    Kontakt:

    Mgr. art Katarína Sido

    +421 948 308 871

    sido@soga.sk

    Aukcie

    157. LETNÁ AUKCIANa aukcii bolo vydražených 67 diel (56%) v celkovej hodnote 736 450 €. Nevydražené diela je možné zakúpiť v našich výstavných priestoroch.

    Newsletter

    Ak chcete byť pravidelne informovaný, a dostávať aktuálne informácie o činnosti spoločnosti SOGA, prihláste sa do nášho mailing listu.