adresa - bankové spojenie - zodpovední pracovníci - telefóny - maily

Aukčná spoločnosť SOGA spol. s r.o.

Medená 16
811 02 Bratislava
Slovenská republika
E-mail: soga@soga.sk

IČO: 35724625. DIČ/IČ DPH: SK2020268063

T.č. 02/ 38 104 888

 

Poštová adresa:

Aukčná spoločnosť SOGA spol. s r.o.
P.O.BOX 36
814 99 Bratislava I.

 

BANKOVÉ SPOJENIE:

ČSOB a.s., Nám. SNP 29 , 81101 Bratislava
Číslo účtu: 0-4008040099/7500
IBAN: SK24 7500 0000 0040 0804 0099
SWIFT: CEKOSKBX

 

 

Mgr. Alexandra Štofaník

Recepcia, informácie, ekonomický úsek

Poskytovanie základných informácií o aukciách, príjme, výdaji diel

Mobil: +421 905 622 347

E-mail: stofanikova@soga.sk

 

 

Mgr. Július Barczi

Konateľ, riaditeľ

Prijímanie diel výtvarného umenia, zostavovateľ aukčných katalógov.

Mobil: +421 0905 683 524

E-mail: barczi@soga.sk

 

 

Mgr. Nina Gažovičová, PhD.

Konateľ

licitátor. Prijímanie diel výtvarného umenia.

Mobil: +421 908 666 042
E-mail: gazovicova@soga.sk

 

Mgr. Art. Katarína Sido

Online aukcie

Mobil: +421 948 308 871
E-mail: sido@soga.sk

 

Mgr. Art. Šimon Parec

Správca depozitov

výdaj vydražených i nevydražených diel
Mobil: + 421 949 802 267
E-mail: parec@soga.sk

Aukcie

157. LETNÁ AUKCIANa aukcii bolo vydražených 67 diel (56%) v celkovej hodnote 736 450 €. Nevydražené diela je možné zakúpiť v našich výstavných priestoroch.

Newsletter

Ak chcete byť pravidelne informovaný, a dostávať aktuálne informácie o činnosti spoločnosti SOGA, prihláste sa do nášho mailing listu.