150. on-line aukcia výtvarných diel

17. Jún 2020, 18:00

Priestory SOGY, Panská 4, 811 01 Bratislava

150. on-line aukcia výtvarných diel

adresa - bankové spojenie - zodpovední pracovníci - telefóny - maily

Aukčná spoločnosť SOGA spol. s r.o.

Panská 4
811 01 Bratislava
Slovenská republika
E-mail: soga@soga.sk

IČO: 35724625. DIČ/IČ DPH: SK2020268063

 

Poštová adresa:

Aukčná spoločnosť SOGA spol. s r.o.
P.O.BOX 36
814 99 Bratislava I.

 

BANKOVÉ SPOJENIE:

ČSOB a.s., Nám. SNP 29 , 81101 Bratislava
Číslo účtu: 0-4008040099/7500
IBAN: SK24 7500 0000 0040 0804 0099
SWIFT: CEKOSKBX

 

Mgr. Július Barczi

Konateľ, riaditeľ

Prijímanie diel výtvarného umenia, zostavovateľ aukčných katalógov.

mobil: +421 905 683 524

E-mail: barczi@soga.sk

 

Ing. Andrej Sokol

vedúci ekonomického úseku

Mobil: +421 905 831 542
E-mail: sokol@soga.sk

 

Mgr. Nina Gažovičová, PhD.

Konateľ

licitátor. Prijímanie diel výtvarného umenia.

Mobil: +421 908 666 042
E-mail: gazovicova@soga.sk

 

Mgr. Lucia Ramljaková

Zástupkyňa generálneho riaditeľa pre organizačné veci, prijímanie diel súčasného umenia.

Online aukcie

Mobil: +421 911 279 017
E-mail: ramljakova@soga.sk

 

Ján Gašparovič

Správca depozitov

výdaj vydražených i nevydražených diel
Mobil: + 421 905 365 149
E-mail: soga@soga.sk

Pre poskytovanie lepších služieb stránka využíva cookies. Používaním stránky súhlasíte s ich využívaním. Viac o cookies

Zatvoriť