148. aukcia výtvarných diel

10. December 2019, 18:00

Priestory SOGY, Panská 4, 811 01 Bratislava

148. aukcia výtvarných diel

Aktuality

Top dražba roku 2019 - Stano Filko (1937 - 2015). Autorský rekord!

Top dražba roku 2019 - Stano Filko (1937 - 2015). Autorský rekord!

(62/147) STANO FILKO : (1937 - 2015). Oltár súčasnosti. 1964-65. Reliéf, asambláž, koláž. 112 x 54 cm. Autorské značenie vzadu. Konečná cena: 45 000 €.

 

 

„... Filko se tímto způsobem pokusil o překonání dimenze mezi «uměleckým předmětem» a «konzumentem ». Pohyb diváka, jeho gesta, změněné oblečení, náhodná hudba a především možnost «akce», ať již šlo o nejbanálnější fakt zatloukání hřebíku do jednoho objektu nebo o manipulace s druhým, to vše se Filkovi stalo prostředkem rušení estetického vztahu k nabízející se skutečnosti a předpokladem zásahu do okolního prostoru.“ (Zdeněk Félix) Mať vo svojej kolekcii zastúpený Oltár súčasnosti Stana Filka je pravdepodobne métou mnohých začínajúcich, rovnako však aj vyprofilovaných zberateľov. Príležitosť získať oltár sa neopakuje často a preto môžeme dielo, ponúkané v prítomnej aukcii považovať za jeden z jej umelecko-historických i zberateľských vrcholov. Hneď v začiatkoch svojej kariéry, v polovici 60. rokov 20. storočia si Stano Filko získal svojimi aktivitami medzinárodnú pozornosť. Najmä jeho komplexné priestorové inštalácie, prostredia, environmenty (rozširovanie oblasti „tradičného“ umenia, spojenie viacerých dimenzií – popri výške, šírke a hĺbke aj svetlo a pohyb a reálny život v nich) boli v zahraničí vnímané s mimoriadnym záujmom. Už v týchto dielach sa objavuje charakteristický, ku komplexnosti smerujúci systém usporiadania - najmä kombinácia znakov a prvkov, ktoré počas svojho života v tvorbe (v iných formálnych prejavoch) trvalo rozvíjal: symboly civilizácie, použitie priesvitných silonových plôch, zrkadiel, zrkadlových podláh – jeho cieľom bolo vytvoriť v divákovi komplexný zážitok, priblížiť ho k umeniu prostredníctvom aktívneho myšlienkového vnímania – návštevník výstavy mal byť spoluúčastníkom, spolutvorcom – fyzickým i duševným. Išlo mu o syntézu esteticko-psychologicko-funkčnú, pôsobiacu na psychickú stránku diváka a jeho asociácie. Práve v tomto období Filko charakteristicky interpretuje historické formy oltára, ktoré asamblážovo kombinuje so zrkadielkami, dobovými reklamnými fotografiami vzťahujúcimi sa prevažne k ženskému telu, ale aj reprodukciami výtvarných diel. Základnú kostru objektu vizuálne pretvára - doslova až dozdobuje - nábojnicami, drobnými krucifixami, ale aj klincami, črepinami… Práve tieto objekty mu slúžia ako základ pre prípadné sekundárne aplikovanie sieťových štruktúr a následne hustého zlatého alebo bieleho náteru. V nesúrodej spleti obrazov starého a nového sveta tak autor tematizuje nielen silný (možno osobný) konflikt sakrálneho a erotického, ale aj “všeobecnejšiu” problematiku nového “náboženstva” v zmysle vizuálnej oslavy telesnosti a konzumu. Objekty ponášajúce sa na klasické gotické krídlové oltáre tak predstavujú komplexné pojednanie nielen o tradičných (slovenských) fetišoch, ale v istom zmysle zaznamenávajú špecifický zeitgeist doby 60. rokov minulého storočia. Kolekcia viacerých oltárov bola súčasťou Filkovej environmentálne riešenej výstavy Obydlie 1966 skutočnosti súčasnosti v Prahe, začiatkom roka 1967, ktorou si autor získal mimoriadnu pozornosť domácej i zahraničnej kritiky. Na margo oltárov sám autor uviedol: Zrkadlo je symbolom prítomnosti, ukazuje nám vždy len súčasnosť. Súčasný človek vidí svoju premenu v zrkadle, nikdy nie minulosť. Každý sa v ňom vidí a nájde sa, je to prítomnosť. Ostatné ostáva, kostol a liturgické motívy budú vždy symbolom viery. Do kostola sme chodili aj v minulosti a nič sa na tom nezmenilo, viera zostáva vierou aj so svojimi nemennými znakmi. Ženské telo bude vždy zdrojom túžby, ani to sa nezmenilo. Všetko sa v oltároch stretáva, je to umenie par excellence.

Aukcie

148. aukcia výtvarných dielNa aukcii bolo vydražených 89 diel (43%) v celkovej hodnote 394 420 €. Nevydražené diela je možné zakúpiť v našich výstavných priestoroch.148. aukcia výtvarných diel

Newsletter

Ak chcete byť pravidelne informovaný, a dostávať aktuálne informácie o činnosti spoločnosti SOGA, prihláste sa do nášho mailing listu.

Pre poskytovanie lepších služieb stránka využíva cookies. Používaním stránky súhlasíte s ich využívaním. Viac o cookies

Zatvoriť