Predaj

Sprostredkovanie predaja výtvarných diel a starožitností na živých aukciách

SOGA poriada ročne spravidla šesť živých aukcií - dve exkluzívne večerné aukcie a štyri sezónne aukcie výtvarného umenia (v letnom a zimnom termíne obohatené o starožitnosti).

Záväzný termínovník aukcií nájdete v aukčných katalógoch a na webovej stránke firmy (www.soga.sk). Uzávierka katológu každej aukcie je približne mesiac pred jej konaním.

Ponuka veľkých štvrťročných aukcií je obvykle členená do týchto kapitol - Krajinomaľba, portrét, zátišie a figurálny žáner slovenských umelcov 20. storočia; Hornouhorské maliarstvo 19. a začiatku 20. storočia; Maliarske, sochárske, kresliarske a grafické diela osobností moderny Slovenska; Maďarské maliarstvo, grafika a sochárstvo 19.-20. storočia; Európske maliarstvo a kresba 17.-19. storočia; Maliarstvo, grafika a sochárstvo svetovej výtvarnej moderny konca 19. a 20. storočia; České maliarstvo, sochárstvo, kresba a grafika 19.- 20. storočia; Slovenské maliarstvo, sochárstvo, grafika a kresba po roku 1945.

Do aukcií neprijímame všetko - prísne zvažujeme primeranosť umelecko-historických a výtvarných kvalít, ako aj predajnosti každého ponúkaného diela alebo starožitnosti. Ešte náročnejšie kritériá sú pri aukciách súčasného umenia – vopred vytipovaní autori sú k účasti priamo vyzývaní.

Doporučujeme preto Vaše ponuky vopred konzultovať (prostredníctvom ich fotografií, osobne alebo mailom) s týmito zodpovednými pracovníkmi SOGY: Ján Abelovský (domáce a svetové maliarstvo, sochárstvo, kresba, grafika 19.a 20. storočia), Nina Gažovičová (dtto + súčasné slovenské umenie).

Vaše dielo je zaradené do aukcie na základe Zmluvy o sprostredkovaní predaja. Jej predmetom je predovšetkým dohoda o vyvolávacej cene. Základnou podmienkou SOGY je pritom rešpektovanie cenových precedensov domáceho a zahraničného trhu a zberateľskej atraktivity predávaného diela s tým, že vyvolávacia cena by mala byť stanovená približne na 75% ceny doporučenej.

Provízia SOGY z konečnej ceny diela je 20% (plus 20% DPH z tejto provízie).

Okrem toho platí majiteľ 30,- EUR ako správny poplatok za odborné zhodnotenie, ocenenie, vystavenie a zverejnenie jeho diela v katalógu a na internete. Tento poplatok je účtovaný až po predaji diela, respektíve pri vrátení diela, ktoré nebolo predané na aukcii, alebo v poaukčnom predaji.

Bežné reštaurátorské ošetrenie, rámovanie a paspartovanie diela ide na náklady SOGY. Rovnako primárna expertíza diela (v spolupráci so Slovenskou národnou galériou) nie je spravidla majiteľovi spoplatňovaná.

Z predaja diela nevyplýva jeho majiteľovi daňová povinnosť.

V prípade, že dielo ostane na aukcii nevydražené, má SOGA právo ponúkať ho v mimoaukčnom predaji za vyvolávaciu cenu, a to počas 30 pracovných dní od konania aukcie.

 

Sprostredkovanie predaja výtvarných diel a starožitností na on-line aukciách

Zmluvné podmienky predaja výtvarných diel, starožitností a umeleckých predmetov na on-line aukciách nie sú prakticky v ničom odlišné od živých aukcií SOGY (s jedinou výnimkou – neplatíte 30,- EUR správny poplatok). Azda len – kritériá pre prijímanie diel do aukcií sú oveľa menej prísne: postačí aspoň primárna výtvarná kvalita.

Okrem štandardného postupu (fyzické doručenie diel do SOGY a uzavretie písomnej zmluvy o sprostredkovaní ich predaja) môžete využiť aj priamy vstup do našej on-line aukcie z Vášho osobného počítača.

Jedinou podmienkou priameho vloženia Vášho diela na on-line portál SOGY je súhlas s Obchodnými podmienkami užívania serveru on-line.soga.sk, korektný popis ponúkanej veci a jej digitálna fotografia, zodpovedajúca požadovaným parametrom.

Provízia SOGY z konečnej ceny vydraženého diela je 20% (plus 20 % DPH z tejto provízie).

SOGA si vyhradzuje právo odsúhlasiť vyvolávaciu cenu diela priamo zadávaného do aukcie, nezaradiť dielo do aukcie, respektíve okamžite vyradiť dielo z už prebiehajúcej aukcie, alebo stornovať jeho predaj po skončení aukcie v prípade, ak by predaj ponúkaného diela bol v rozpore so zákonom a dobrými mravmi, primárnymi výtvarnými a umeleckými kvalitami, alebo v prípade že popis diela nezodpovedá v rozhodujúcich údajoch jeho skutočnej povahe, umelecko-historickým a výtvarným kvalitám.

Doba trvania dražby diela na on-line aukcii sa stanovuje spravidla na 5 - 10 dní. Po prvom prihodení je majiteľ diela povinný obratom zabezpečiť jeho doručenie do SOGY na vlastné náklady.

Prípadné otázky adresujte na soga@soga.sk, alebo priamo na zodpovedného pracovníka SOGY Luciu Ramljakovú.

Aukcie

157. LETNÁ AUKCIANa aukcii bolo vydražených 67 diel (56%) v celkovej hodnote 736 450 €. Nevydražené diela je možné zakúpiť v našich výstavných priestoroch.

Newsletter

Ak chcete byť pravidelne informovaný, a dostávať aktuálne informácie o činnosti spoločnosti SOGA, prihláste sa do nášho mailing listu.