103. aukcia súčasného umenia

24. Apríl 2012, 17:00

Image

Aukcie | 103. aukcia súčasného umenia

Najvyššie dosiahnuté konečné ceny diel autora: 15 000,- € Oltár súčasnosti. 1964-65. Reliéf, asambláž, koláž na dreve. 120 x 84 cm. (86. letná aukcia, 9. 6. 2009)
7 634,60,- € Oltár súčasnosti. 1965. Kombinovaná technika. 115 x 64 x 15 cm. (75. aukcia súčasného umenia, 23. 10. 2007)
6 140,87,- € Oltár budúcnosti. 1965. Kombinovaná technika. 100 x 97 cm. (71. aukcia súčasného umenia, 22. 5. 2007)
4 500,- € Figurálna kompozícia. 1958. Olej na plátne. 76 x 50cm. (96. jarná aukcia, 8. 3. 2011)
4 149,24,- € Subjekt II. 1963. Olej na plátne. 100 x 74 cm. (59. jesenná aukcia, 4. 10. 2005)
Oltár. 1965.
3 600,- € Hlavy. 1957. Olej na plátne. 38,5 x 46 cm. (85. aukcia súčasného slovenského umenia, 18. 5. 2009)
3 319,39,- € Kombinovaná technika. 123 x 80 cm. (56. aukcia súčasného slovenského umenia, 10. 5. 2005)
2 600,- € Hlavy. 1957. Olej na plátne. 38,5 x 46 cm. (88. aukcia súčasného umenia, 27. 10. 2009)
2 500,- € Ego/Slovak Šeherezáda Ironická Mystifikácia Inštalácia. 1978. Olejová tempera, akvarel, pero na papieri. 76 x 56 cm. (91. aukcia súčasného umenia, 18. 5. 2010)

Biografia: Stano Filko sa narodil 15. 6. 1937 vo Veľkej Hradnej. Študoval na Vysokej škole výtvarných umení (1959 – 1965) v Bratislave na oddelení monumentálnej maľby u profesorov Dezidera Millyho a Petra Matejku. 1981 – 1990 pôsobil v Nemecku, Kanade a Spojených štátoch. Emigroval vo veľkom štýle. „Filkov postup sa opiera o základný postulát Marcela Duchampa: tvorba je surovým produktom kolektívneho vyjadrovania. Ľudská činnosť, braná vcelku, braná ako činnosť sama osebe a pre seba, predstavuje tvorivý akt par excellence: každá tvorba, každý jav, týkajúci sa spôsobu vyjadrovania, z nej priamo vyplývajú,“ píše v úvodnom texte v katalógu Stana Filka z roku 1969 autorita svetovej kunsthistórie Pierre Restany. Restany sa opieral najmä o happening Happsoc z roku 1965, pri ktorom Filko spolupracoval s Alexom Mlynárčikom a teoretičkou Zitou Kostrovou. Bol to jeden z dôležitých medzníkov slovenského umenia druhej polovice šesťdesiatych rokov, ktorý sa dostal aj do európskeho kontextu.Auto, ktoré ho previezlo cez hranice, vystavil na najprestížnejšej svetovej výtvarnej výstave na Documente v Kasseli (1982). Po Milanovi Dobešovi stal druhým Slovákom, ktorý na tejto prehliadke vystavoval a potvrdil tak osobité miesto na slovenskej výtvarnej scéne. Stano Filko patrí ku kmeňovým postavám slovenskej výtvarnej scény. Autor s impozantným životopisom a ešte impozantnejším dielom patrí k najdôležitejším protagonistom slovenskej avantgardnej scénz už od šesťdesiatych rokov. Jeho azda najvýznamnejší životopisca Aurel Hrabušický výstižne a stručne charakterizuje Filkovu viacvrstvovú tvorbu ako prestúpenie osobného a ľudského s univerzálnym. Nepochopenie časti publika vidí v nedorozumení s formou Filkových prác. Na Slovensku sa vždy oceňovali výtvarníci – majstri svojho remesla, Filko svojím prejavom dodnes na Slovensku provokuje. Spočiatku bol autor prevažne maľoval pod vplyvom Neue Wilde, neskôr sa jeho zaujatie klinickou smrťou, čakrami, inými dimenziami, kozmickým a univerzálnym prejavilo v prostrediach, inštaláciách objektoch, ktorým toto pozadie prepožičiava ucelenú formu a filozofiu. Jeho práca pritom vyrastá z jeho filozofického myslenia, uznania siedmich čakier ako energie človeka. Ostré, expresívne farby odzrkadľujú jeho symbolické chápanie, kedy červená predstavuje biológiu, modrá kozmológiu a biela ontológiu. Maľba, využívajúca niekedy ako podklad aj technické papiere, je potom dialógom myšlienok, ktoré sa v priebehu polstoročia čoraz viac racionalizuje a anonymizuje. Filko prerába svet okolo seba, recykluje svoje vlastné diela, zahmlieva je vždy svoj a jedinečný. Myslíme, že dnes už o Filkových kvalitách nikto nepochybuje. Tento výtvarník patrí k tým, ktorí prekračujú hranice našej malosti smerom k svetovému. Filke dielo patrí k základom slovenského súčasného umenia (A. Kusá). Samostatne výstavoval (výber): 1958 - Obrazy — Grafiky, Kultúrny dom, Bánovce nad Bebravou; 1967 - Stano Filko. Obydlí současnosti a skutečnosti, Galerie na Karlovom námestí, Praha;. Grafika, Galérie Václava Špály, Praha; 1969 - Stanislav Filko. Environnement Universel; 1984 - Stano Filko. Exhibit of Painting, North Arlinghton Public Library, North Arlinghton, New Jersey; 1986 - FYLKO Special Exhibit of Recent Work 1983-1985, P. S. l -The Inutitut for Art and Urban Resources, Long Island City, NewYork;1987 - Stano Fylko,The Donnell Library Center, NewYork City; 1993 - Stano Filko - Výber z diela. I. Červená energia (cyklus Sondy), Slovenská národná galéria, Bratislava;1994 - Výber z troch energií, Mánes, Praha - Výber z tvorby (Červená biologická energia, 3. dimenzia, Modrá kozmologická energia, 4. dimenzia, Biela metafyzická energia, 5. dimenzia), SNG, zámok Zvolen;1995 - Piata dimenzia, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava; 2001 - Stanislav Filko. Šeherezáda - Žena - Venuša, Galéria Slovenská sporiteľňa, Banská Bystrica; 2008 Triáda – piata – štvrtá – (dimenzia), Slovenský inštitút, Praha; Filkova archa a oltáre súčasnosti, GHMB, Bratislava; 2011 - Mapy ženy rakety, galéria Linea, Bratislava.

Literatúra: Šesťdesiate roky (katalóg výstavy). SNG Bratislava. 1995; Grzonka, P.(Dušan Grossman): Stano Filko. Arbor vitae, Praha 2005.

Aukcie

157. LETNÁ AUKCIANa aukcii bolo vydražených 67 diel (56%) v celkovej hodnote 736 450 €. Nevydražené diela je možné zakúpiť v našich výstavných priestoroch.

Newsletter

Ak chcete byť pravidelne informovaný, a dostávať aktuálne informácie o činnosti spoločnosti SOGA, prihláste sa do nášho mailing listu.