105. letná aukcia výtvarných diel a starožitností

12. Jún 2012, 17:00

Image

Aukcie | 105. letná aukcia výtvarných diel a starožitností

Najvyššie dosiahnuté konečné ceny diel autora: 5 200,- € Štvorce a kruhy I. 1967. Olej na sololite. 108 x 80 cm. (100. jubilejná večerná aukcia, 15.11.2011)
2 100,- € Okná. 1969. Tempera na kartóne. 58 x 42 cm. (88. aukcia súčasného umenia, 27. 10. 2009)
1 991,64,- € Okná. 1966. Olej na plátne. 46 x 73 cm. (59. jesenná aukcia, 4. 10. 2005)
1 858,86,- € Okno. 1967. Kombinovaná technika na sololite. 70 x 90 cm. (22. jesenná aukcia, 26. 9. 2000)
1 759,28,- € Geometrická kompozícia II. Okolo 1965. Tempera na papieri. 42 x 61 cm. (55. jarná aukcia, 15. 3. 2005)
1 261,37,- € Geometrická kompozícia I. 1966. Tempera, koláž na papieri. 65 x 89 cm. (55. jarná aukcia, 15. 3. 2005)
1 261,37,- € Pocta Tatlinovi. 1970. Olej na preglejke. 61 x 41 cm. (58. letná aukcia, 14. 6. 2005)

Biografia: Narodil sa 8. 3. 1922 v Piešťanoch, zomrel 15. 10. 2000 v Bratislave. 1941-45 študoval na Oddelení kreslenia a maľovania SVŠT v Bratislave (prof. M. Schurmann, prof. G. Mallý). 1945–48 na Vysokej škole umelecko-priemyslovej v Prahe (prof. J. Bauch, prof. A. Pelc). 1987 mu bola udelená Hlavná cena na IX. Bienále súčasnej slovenskej grafiky v Banskej Bystrici. Pracoval v oblasti maľby, kresby, grafiky, monumentálno-dekoratívnej tvorby, venoval sa aj priestorovým objektom a tvorbe hračiek. Do výtvarného umenia na Slovensku sa výrazne zapísal v oblasti abstraktnej, geometricko-konštruktívnej vývojovej línie a zostal jej verný aj v časoch spoločenskej nepriazne minulého režimu. Rovnako významnú, originálnu tvorivú stopu zanechal v oblasti knižnej kultúry, najmä v ilustráciách kníh pre deti a mládež. Za svoju tvorbu dostal rad domácich i medzinárodných ocenení. Mal viac ako 25 samostatných výstav doma i v zahraničí. Zúčastnil sa mnohých kolektívnych domácich i medzinárodných výstavných podujatí. V roku 1970 reprezentoval Československo na EXPO 70 v Osake. Práce A. Klimu sú v zbierkach 15 štátnych galérií v Čechách a na Slovensku, v Múzeu L. Kassáka v Budapešti a v súkromných zbierkach na Slovensku, v Čechách, Nemecku a Rakúsku.

Literatúra: Hlaváček, L.: Současná československá grafika, Praha,1964, Slovník súčasného slovenského umenia, Bratislava, 1967; Petránsky, Ľ.: Moderná slovenská grafika, Bratislava, 1985; Abelovský, J: Die Alternativen der Geometrie. Kat. výst. Galerie Mitte, Viedeň 1991; Trojanová, E.: Alojz Klimo. Bratislava 1998; Bénezit, E.: Dictionare des peintres, sculpteurs, dessnateurs et graveurs, zv. 6, Paris 1976.

Aukcie

157. LETNÁ AUKCIANa aukcii bolo vydražených 67 diel (56%) v celkovej hodnote 736 450 €. Nevydražené diela je možné zakúpiť v našich výstavných priestoroch.

Newsletter

Ak chcete byť pravidelne informovaný, a dostávať aktuálne informácie o činnosti spoločnosti SOGA, prihláste sa do nášho mailing listu.