114. zimná aukcia výtvarných diel a starožitností. Umelecká pozostalosť Ernesta Zmetáka

03. December 2013, 18:00

Image

Aukcie | 114. zimná aukcia výtvarných diel a starožitností. Umelecká pozostalosť Ernesta Zmetáka

Najvyššie dosiahnuté konečné ceny diel autora: 9 958,18,- € Pancierovaný portrét. 1965. Vosk, tempera, asambláž medeným plechom. 90 x 60 cm. (83. zimná aukcia, 2. 12. 2008)
7 000,- € Matka s dieťaťom. Okolo 1960 – 65. Olej, asambláž plechom na kartóne. 90 x 64 cm. (89. zimná aukcia. 1. 12. 2009)
6 200,- € Exagi Monumentum. 1967. Tempera, kombinácia technik na kartóne. 90 x 60 cm. (96. jarná aukcia, 8. 3. 2011)
5 000,- € Autoportrét. 1964. Tempera, asambláž plechom na tenkom papier. 90 x 60 cm. (84. jarná aukcia,10. 3. 2009)
5 000,- € Vtáčnik. 1964. Tempera, asambláž plechom na tenkom papier. 90 x 60 cm. (84. jarná aukcia,10. 3. 2009)
4 400,- € Kompozícia . Okolo 1967. Olej, tempera, kombinácia techník na kartóne. 90 x 60 cm. (96. jarná aukcia, 8. 3. 2011)

Biografia: Július Szabó sa narodil 8. 6. 1907 v Budapešti, zomrel 25. 5. 1972 v Prahe. Základy maliarstva získal u F. Gyurkovitsa v Lučenci. 1932-33 súkromné kurzy pozlacovania, návrhárstva plagátov a písmomaliarstva v Martine a Prahe. 1937-38 študoval v Paríži na Académie Julien. 1936-38 študijné cesty v Rakúsku, Švajčiarsku, Švédsku, Francúzsku. 1939-42 výtvarník v slobodnom povolaní v Lučenci, 1942-44 návrhár v továrni na výrobu hračiek v Šahách, 1947-48 v Nových Zámkoch. Člen Maďarskej vedeckej, literárnej a umeleckej spoločnosti. Po 1945 sa okrem maľby rovnocenne venoval aj grafike. Samostatne vystavoval v Bratislave (1937, 1949). Súborné výstavy mal v galériách a múzeách v Bratislave (1957, 1966, 1971, 1984, 1986), Martine (1955), Budapešti (1971), Lučenci (1971, 1982-83, 1985-88), Banskej Bystrici (1972), Prešove (1972), Nitre (1974-75, 1986), Konmárne (1984), Rimavskej Sobote (1974-75, 1983), Nových Zámkoch (1983), Dunajskej Strede (1984), Košiciach (1985), Poprade (1986).

Literatúra: Kubičková, K.: Július Szabó. Bratislava 1972; Kubičková, K.: Július Szabó, zaslúžilý umelec (1907-1972). Výtvarný život, 17, 1972, č. 6, s. 20-26; Kubičková, K.: Július Szabó - Maľba 1930-1945. Zápas I. Kat. výst. Lučenec, Novohradská galéria 1982; Kubička, K. a kol.: Szabó Gyula. 1907-1972. Dunaszerdahely – Dunajská Streda 2007.

Aukcie

Newsletter

Ak chcete byť pravidelne informovaný, a dostávať aktuálne informácie o činnosti spoločnosti SOGA, prihláste sa do nášho mailing listu.