120. zimná aukcia výtvarných diel a starožitností

02. December 2014, 18:00

Image

Aukcie | 120. zimná aukcia výtvarných diel a starožitností

Biografia: Ede (Eduard) Spiró sa narodil v Bratislave v roku 1805, zomrel vo Viedni v roku 1856. Patril medzi tých uhorských maliarov, ktorí v prvej polovici 19. storočia odchádzali za výtvarným vzdelaním do Itálie. Študoval v Miláne a Ríme (1821-22, 1822-29), kde rovnako ako mnohí iní jeho súčasníci maľoval kópie diel starých majstrov. Pravdepodobne v tomto období, resp. krátko po návrate do Bratislavy a Viedne, vznikla aj predkladaná maľba. Obraz plný dojmov z renesančného umenia je zároveň snahou vyrovnať sa s aktuálnymi pohybmi v umení, pričom jeho stredoeurópska klasicizujúca identita je nepopierateľná. Či však Spiró vedome koketoval so štýlom skupiny nemeckých romantikov, nazarénov, v tom čase tvoriacich v Ríme, pre neznalosť jeho diela nemožno tvrdiť s istotou. Na druhej strane však samotná kompozícia, so silným literárnym podtextom, je odrazom dobovej atmosféry, nezávislej na patrení k umeleckým hnutiam či školám. Spiró sa začiatkom 30. rokov vrátil do Uhorska, kde sa angažoval v prípravách veľkolepej maliarskej výzdoby ostrihomskej baziliky, ktorá sa napokon pre predčasnú smrť donátora arcibiskupa Rudnaya neuskutočnila v plánovanom rozsahu. Umelec dožil vo Viedni, kde sa venoval predovšetkým portrétnej maľbe a žánru.

Pre poskytovanie lepších služieb stránka využíva cookies. Používaním stránky súhlasíte s ich využívaním. Viac o cookies

Zatvoriť