123. letná aukcia výtvarných diel a starožitností

09. Jún 2015, 18:00

Image

Aukcie | 123. letná aukcia výtvarných diel a starožitností

Najvyššie dosiahnuté konečné ceny diel autora: € 1 593,31,- Slnečné popoludnie. Okolo 1911. Olej na kartóne. 45 x 33 cm. (72. letná aukcia, 12. 6. 2007)
€ 995,82,- Polia pod horami. Okolo 1960. Olejová tempera na plátne. 71 x 97 cm. (5. jarná aukcia, 17. 3. 1998)
€ 950,- Udenáč. 1962. Olej na kartóne. 34 x 49 cm. (101. zimná aukcia výtvarných diel a starožitností, 06.12.2011)
€ 900,- Pri kolíske. 1944. Olej na kartóne. 70 x 100 cm. (120. zimná aukcia výtvarných diel a starožitností , 02.12.2014)
€ 863,04,- Chalupy. 1953. Olej na sololite. 33 x 46 cm. (25. jarná aukcia, 20. 3. 2001)

Biografia: Michal Tillner sa umením začal živiť už počas štúdií vo Viedni, kde vystavoval plagáty, pútače a reklamy, na odporúčanie prof. Hoffmana dostal prácu ako návrhár poťahov na nábytok vo Weiner Werkstätte. Tu získal trvalý vzťah k secesnému umeniu. V 40. rokoch sa začal sústavne venovať maliarstvu, hlavne krajinárstvu. Charakteristická obrysová kresba a veľké farebné plochy teplých tónov. Smeroval k abstraktnému vyjadrovaniu. 2. pol. 50. rokov - budovateľská tematika v duchu soc. realizmu. Na začiatku 60. rokov pochmúrnejšie farby krajín vystriedal svietivý kolorit, ružový alebo okrový podklad. Počas choroby, ktorá ho dlhší čas pripútala na lôžko, maľoval veci, ktoré ho bezprostredne obklopovali -- vytvoril obrazy s uhladenými formami dekoratívneho rázu. Po uzdravení sa vrátil opäť ku krajine -- zväčša na žltom podklade dominujúca čierna kontúrová kresba. V polovici 60. rokov začal tvoriť abstraktné kompozície geometrického charakteru s variáciami štvorcov a obdĺžnikov (cyklus Moje Mesto). Koncom 60. a začiatkom 70. rokov maľoval ďalšie krajiny s bielym, žltým, okrovým, červenohnedým pozadím, v ktorých sa vrátil k staršiemu výtvarnému názoru -- k farebným plochám ohraničeným tmavou kontúrou. Štetcový rukopis maľby vystriedali pastózne nánosy farebnej hmoty vytlačenej priamo z tuby na lepenku, spracované len čiastočne špachtľou.