127. jarná aukcia výtvarných diel

15. Marec 2016, 18:00

Image

Aukcie | 127. jarná aukcia výtvarných diel

Najvyššie dosiahnuté konečné ceny diel autora: € 8 000,- Akt. 1909. Olej na plátne. 127 x 69 cm. (107. večerná aukcia , 13.11.2012)
€ 6 200,- Snímanie z kríža. Okolo 1910. Olej na plátne. 102 x 68 cm. (108. zimná aukcia výtvarných diel a starožitností , 04.12.2012)
€ 5 600,- Zima na dedine.. 1909. Olej na plátne. 40 x 57 cm. (107. večerná aukcia , 13.11.2012)
€ 3 186,62,- Zátoka. Okolo 1912. Olej na plátne. 130 x 80 cm. (3. jesenná aukcia, 25. 9. 1997)
€ 2 800,- Dievčatko s ružovou mašľou vo vlasoch . 1914. Olej na plátne. 92 x 75 cm. (116. večerná aukcia , 08.04.2014)
€ 2 489,54,- Msgr. István Cselényi. Okolo 1940. Olej na plátne. 105 x 83 cm. (37. jarná aukcia, 18. 3. 2003)
€ 2 323,57,- Snímanie z kríža. Okolo 1914. Olej na plátne. 102 x 68 cm. (53. zimná aukcia, 30. 11. 2004)
€ 2 058,02,- Zátišie s kyticou a sochou. 1918. Olej na plátne. 79 x 90 cm. (78. jarná aukcia, 11. 3. 2008)

Biografia: Elemér Halász-Hradil sa narodil 18. 4. 1873 v Miskolci, zomrel 9. 12. 1948 v Košiciach. 1897-1901 študoval na súkromej škole S. Hollósyho v Mníchove, 1902-3 na Académie Julian v Paríži (prof. Laurens). 1913-14 stáž v majstrovskej škole J. Benczúra v Budapešti. 1892-94 žil vo Viedni, 1895-1914 a od 1918 až do smrti v Košiciach. 1915-18 frontový maliar rakúsko-uhorskej armády. V Košiciach súkromne vyučoval maliarstvo (do 1938). K jeho žiakom patrili K. Bauer, B. Kontuly, J. Kmetty, J. Fabíni, J. Grotkovský, J. Kollár, J. Bukovinský a ďalší. Aktívne sa angažoval v činnosti výtvarného odboru košickej Kazinczyho spoločnosti (1924-35 predseda). Samostatné výstavy mal len v Košiciach - (1902 s E. Lengyelom-Reinfussom, 1909, 1912 s Ľ. Csordákom, 1920, 1929 s Jasuschom a Kieselbachom). Súčasné obchodné renomé E. Halásza-Hradila je rozporné. Najvyššie je hodnotená jeho maliarska tvorba roko1910-1914, ktorá znamená ojedinelý prínos do secesno-impresionistických počiatkov našej výtvarnej moderny. Neskoršie Halászovo dielo bolo už vývinovo redudantné. Najmä v porovnaní s výbojmi košickej moderny dvadsiatych rokov ho možno klasifikovať ako vyslovene anachronické. Sumárne však treba konštatovať, že Halász-Hradil patrí k významným predstaviteľom nášho novodobého výtvarného umenia.

Literatúra: Saučin, L.: Elemír Halász-Hradil a umenie jeho doby. Bratislava 1962.

Aukcie

157. LETNÁ AUKCIANa aukcii bolo vydražených 67 diel (56%) v celkovej hodnote 736 450 €. Nevydražené diela je možné zakúpiť v našich výstavných priestoroch.

Newsletter

Ak chcete byť pravidelne informovaný, a dostávať aktuálne informácie o činnosti spoločnosti SOGA, prihláste sa do nášho mailing listu.