127. jarná aukcia výtvarných diel

15. Marec 2016, 18:00

Image

Aukcie | 127. jarná aukcia výtvarných diel

Najvyššie dosiahnuté konečné ceny diel autora: € 35 340,- Hory v Baia Mare. Olej na plátne. 90 x 110 cm. Budapešť 2009
€ 28 700,- Brána. 1930. Olej na plátne. 80,5 x 101 cm. Budapešť 2008
€ 20 580,- Výhľad na Baia Mare. Olej na plátne. 90,5 x 110 cm. Budapešť 2011
€ 19 850,- Zima. Olej na doske. 72 x 66 cm. Budapešť 2001
€ 13 500,- Ulica v Baia Mare. 1925. Olej na plátne. 58,5 x 67,5 cm. Cluj-Napoca 2011
€ 2 755,10,- V aleji.1937. Olej na plátne. 59 x 49 cm. (81. jesenná aukcia, 7. 10. 2008)
€ 2 124,41,- Dedina I. Okolo 1925-1935. Olej a plátne. 60 x 80 cm. (74. jesenná aukcia, 2. 10. 2007)
€ 1 759,28,- V dedine. Okolo 1940. Olej na preglejke. 40 x 50 cm. (81. jesenná aukcia, 7. 10. 2008)
€ 863,04,- Dedina II. Okolo 1900. Olej na plátne. 50 x 71 cm. (74. jesenná aukcia, 2. 10. 2007)

Biografia: Oszkár Nagy sa narodil v Magyarpécske v roku 1893 a zomrel v Nagy Bányi (Baia Mare, Rumunsko) v roku 1965. Umeleckú kolóniu v Nagy Bányi navštívil prvýkrát v roku 1912 a už vtedy jeho talent upútal pozornosť Istvána Rétiho. V rokoch 1913 – 1915 navštevoval akadémiu v Budapešti, kde ho ako mimoriadne nadaného prijal do svojho ateliéru Károly Ferenczy. Ešte počas štúdií, ktoré pre vojnové udalosti nemohol ukončiť, získal prestížne štipendium Spolku priateľov umenia. Po skončení Prvej svetovej vojny krátky čas pôsobil v szolnockej umeleckej kolónii pod vedením Adolfa Fényesa a v roku 1920 strávil niekoľko mesiacov v Kecskeméte v spoločnosti Bélu Iványi-Grünwalda. Potom sa vrátil do Nagy Bánye, ktorá zohrala dôležitú úlohu v jeho osobnom, no predovšetkým umeleckom živote. Od roku 1924 dva roky pobudol v Ríme, čo však nemalo na jeho tvorbu väčší vplyv a po návrate z Talianska pracoval vo Felsőbányi, kde sa zoznámil s Aurélom Pappom, Vilmosom Aba-Novákom i Patkó Károlyom. Jeho maliarsky štýl vo veľkej miere ovplyvnili pobyty v Nagybányi. Využíva veľké farebné škvrny, ktoré sa oslobodzujú od formy, čim sa Nagy dostal až na hranicu nefiguratívneho prejavu, túto hranicu však nikdy neprekročil. Po druhej svetovej vojne sa z jeho tvorby vytrácajú výrazné kontrasty a zosvetľuje sa aj jeho paleta.

Literatúra: Szabó, Á.: Magyar festők és grafikusok életrajzi lexikona L-Zs. NBA Kiadó 2002. Beke, L. a kol.: Magyar művészet 1800-tól napjainkig. Corvina 2002.

Aukcie

157. LETNÁ AUKCIANa aukcii bolo vydražených 67 diel (56%) v celkovej hodnote 736 450 €. Nevydražené diela je možné zakúpiť v našich výstavných priestoroch.

Newsletter

Ak chcete byť pravidelne informovaný, a dostávať aktuálne informácie o činnosti spoločnosti SOGA, prihláste sa do nášho mailing listu.