133. jarná aukcia výtvarných diel

07. Marec 2017, 18:00

Image

Aukcie | 133. jarná aukcia výtvarných diel

Najvyššie dosiahnuté konečné ceny diel autora: € 4 000,- Krajina od Kremnice. 1931. Olej na plátne. 95 x 77 cm. (92. letná aukcia, 8. 6. 2010)
€ 2 821,48,- Trh v Kremnici. 1942. Olej na plátne. 100 x 70 cm. (51. jesenná aukcia, 12. 10. 2004)
€ 2 800,- Jeseň pri Kremnici. 1951. Olej na plátne. 74 x 100 cm. (101. zimná aukciaí, 06.12.2011)
€ 2 489,54,- Zimný potok. 1929. Olej na plátne. 102 x 130 cm. (5. jarná aukcia, 17. 3. 1998)
€ 2 489,54,- Kremnica. 1948. Olej na plátne. 82 x 100 cm. (31. jarná aukcia, 26. 3. 2002)
€ 2 389,96,- Pastier s ovcami. 1941. Olej na plátne. 136 x 121 cm. (37. jarná aukcia, 18. 3. 2003)

Biografia: Narodil sa 24. 12. 1888 v Kremnici, zomrel 23. 9. 1956 tamtiež. 1906-11 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Budapešti (prof. Edvih-Illés, Olgyay), 1913 bol na polročnom študijnom pobyte v Mníchove na súkromnej škole S. Hollósyho. Od 1914 pôsobil ako profesor Štátnej kovorobnej priemyselnej školy v Banskej Bystrici, od 1919 výtvarník v slobodnom povolaní v Kremnici. Vynikol aj ako grafik (cykly veľkorozmerných leptov z práce garbiarov (1911) a baníkov (1920). V rokoch 1922 a 1928 študijná cesta do Talianska, v rokoch 1925 a 1931 žil krátko v Paríži. 1926 sa stal čestným členom Société nationale des Beaux-arts v Paríži. Člen Maďarskej spoločnosti pre vedu, literatúru a umenie, Jednoty výtvarných umelcov Slovenska, bratislavského Kusnstvereinu a košickej Kazinczyho spoločnosti. Samostatne vystavoval v Banskej Bystrici (1918), Bratislave (1924, 1927), Ostrave (1930). Súbornú výstavu mal v Bojniciach (1973). Súčasné obchodné renomé Gejzu Angyala vychádza z faktu, že je našou umeleckou históriou hodnotený ako relatívne významná osobnosť prvej generácie nášho secesného expresionizmu, ktorý bol akousi vývinovou protiváhou medzivojnovej ľudovožánrovej maľby. Ako grafik je Angyal - spoločne s Krónom a Hermélym považovaný za zakladateľskú osobnosť tejto výtvarnej disciplíny.

Literatúra: Ferdinandy, A.: Gejza Angyal. Bratislava 1950; Kubičková, K.: Gejza Angyal 1888-1956. Banská Bystrica 1975.

Aukcie

157. LETNÁ AUKCIANa aukcii bolo vydražených 67 diel (56%) v celkovej hodnote 736 450 €. Nevydražené diela je možné zakúpiť v našich výstavných priestoroch.

Newsletter

Ak chcete byť pravidelne informovaný, a dostávať aktuálne informácie o činnosti spoločnosti SOGA, prihláste sa do nášho mailing listu.