133. jarná aukcia výtvarných diel

07. Marec 2017, 18:00

Image

Aukcie | 133. jarná aukcia výtvarných diel

Najvyššie dosiahnuté konečné ceny diel autora: € 5 200,- Štvorce a kruhy I. 1967. Olej na sololite. 108 x 80 cm. (100. jubilejná večerná aukcia, 15.11.2011)
€ 5 000,- Križovatka I.. 1966. Olejová tempera na sololite. 84 x 103 cm.(107. večerná aukcia, 13.11.2012)
€ 3 900,- Križovatky. 1967. Kombinácia techník na sololite. 76 x 104 cm. (120. zimná aukcia výtvarných diel a starožitností, 02.12.2014)
€ 3 400,- Križovatka. Okolo 1965-68. Tempera, kombinácia techník na sololite. 87 x 87 cm. (105. letná aukcia výtvarných diel a starožitností, 12.06.2012)
€ 2 800,- Križovatka. 1966. Kombinácia techník na sololite. 86 x 86 cm. (112. jesenná aukcia výtvarných diel, 24.09.2013)
€ 2 700,- Kompozícia. 1969. Tempera na sololite. 72 x 97 cm. (106. jesenná aukcia výtvarných diel, 25.09.2012)

Biografia: Narodil sa 8. 3. 1922 v Piešťanoch, zomrel 15. 10. 2000 v Bratislave. 1941-45 študoval na Oddelení kreslenia a maľovania SVŠT v Bratislave (prof. M. Schurmann, prof. G. Mallý). 1945–48 na Vysokej škole umelecko-priemyslovej v Prahe (prof. J. Bauch, prof. A. Pelc). 1987 mu bola udelená Hlavná cena na IX. Bienále súčasnej slovenskej grafiky v Banskej Bystrici. Pracoval v oblasti maľby, kresby, grafiky, monumentálno-dekoratívnej tvorby, venoval sa aj priestorovým objektom a tvorbe hračiek. Do výtvarného umenia na Slovensku sa výrazne zapísal v oblasti abstraktnej, geometricko-konštruktívnej vývojovej línie a zostal jej verný aj v časoch spoločenskej nepriazne minulého režimu. Rovnako významnú, originálnu tvorivú stopu zanechal v oblasti knižnej kultúry, najmä v ilustráciách kníh pre deti a mládež. Za svoju tvorbu dostal rad domácich i medzinárodných ocenení. Mal viac ako 25 samostatných výstav doma i v zahraničí. Zúčastnil sa mnohých kolektívnych domácich i medzinárodných výstavných podujatí. V roku 1970 reprezentoval Československo na EXPO 70 v Osake. Práce Alojza Klimu sú v zbierkach 15 štátnych galérií v Čechách a na Slovensku, v Múzeu L. Kassáka v Budapešti a v súkromných zbierkach na Slovensku, v Čechách, Nemecku a Rakúsku.

Literatúra: Hlaváček, L.: Současná československá grafika, Praha,1964, Slovník súčasného slovenského umenia, Bratislava, 1967; Petránsky, Ľ.: Moderná slovenská grafika, Bratislava, 1985; Abelovský, J: Die Alternativen der Geometrie. Kat. výst. Galerie Mitte, Viedeň 1991; Trojanová, E.: Alojz Klimo. Bratislava 1998; Bénezit, E.: Dictionare des peintres, sculpteurs, dessnateurs et graveurs, zv. 6, Paris 1976.

Aukcie

156. Zimná aukciaNa aukcii bolo vydražených 51 diel (50%) v celkovej hodnote 493 350 €. Nevydražené diela je možné zakúpiť v našich výstavných priestoroch.

Newsletter

Ak chcete byť pravidelne informovaný, a dostávať aktuálne informácie o činnosti spoločnosti SOGA, prihláste sa do nášho mailing listu.