133. jarná aukcia výtvarných diel

07. Marec 2017, 18:00

Image

Aukcie | 133. jarná aukcia výtvarných diel

Najvyššie dosiahnuté konečné ceny diel autora: € 29 000,- Jesenný les. Okolo 1900. Olej na plátne, dublované na lepenke. 70 x 56 cm. (122. večerná aukcia, 21.04.2015)
€ 29 000,- Šach so smrťou. Okolo 1895. Olej na dreve. 26x 21 cm. (119. večerná aukcia, 11.11.2014)
€ 28 000,- Zimná Budapešť. Okolo 1890. Olej na plátne. 60 x 77 cm. (111. letná aukcia výtvarných diel a starožitností, 11.06.2013)
€ 28 000,- Zimný potok. Okolo 1890. Olej na plátne. 50 x 70 cm. (93. jesenná aukcia, 5. 10. 2010)
€ 26 000,- Časť parku so zámkom. Okolo 1890. Olej na plátne. 26 x 31 cm. (101. zimná aukcia výtvarných diel a starožitností, 06.12.2011)
€ 25 725,29,- Lesná cesta. Okolo 1890. Olej na plátne. 76 x 50 cm. (35. zimná aukcia, 3. 12. 2002)
€ 25 227,38,- Lesné ticho. Okolo 1885. Olej na plátne. 51 x 81 cm. (72. letná aukcia, 12. 6. 2007)
€ 25 000,- Tatry. Okolo 1900. Olej na plátne. 63 x 76 cm. (84. jarná aukcia, 10. 3. 2009)
€ 25 000,- Zimná Budapešť. Okolo 1890. Olej na plátne. 60 x 77 cm. (101. zimná aukcia výtvarných diel a starožitností, 06.12.2011)

Biografia: Ladislav Mednyánszky sa narodil sa 23. 4. 1852 v Beckove, zomrel 17. 4. 1919 vo Viedni. 1863-1865 súkromne študoval u rakúskeho maliara T. Endera. 1872-73 študoval na Akadémii výtvarných umení v Mníchove (prof. Strähuber, Seitz). 1873-75 študoval na École des Beaux-Arts v Paríži (prof. Pils). V Paríži pôsobil do 1878 v prenajatom ateliéri na Montmartre a potom ešte v 1889-92 a 1896-97. 1877 vystavoval na parížskom Salóne. Prvý pobyt v Barbizone s O. Redonom, L. Páalom a K. Bodmerom. Výstava v Mücsarnoku v Budapešti. 1878 študijná cesta do Talianska. 1879 návrat na Slovensko. Maľoval v Beckove, Strážkach a Šarišských Jarovniciach, kde sa zoznámil so Szinyeim-Mersem. 1882 vystavoval na medzinárodnej výstave vo Viedni. 1884-1887 si prenajal v Budapešti ateliér, pravidelne sa vracal do Beckova a Strážok (na Slovensku bol aj v lete 1888 a 1889). Na jeseň 1889 odišiel do Paríža, navštívil aj Barbizon, Normandiu a Bretónsko. 1895 smrť otca, v nasledujúcom roku posledný odchod do Paríža. 1897 súborná výstava v Galérii Georgesa Petita v Paríži. V záverečnej etape tvorby sa usadil v Budapešti, pravidelne chodieval na Slovensko a do Viedne. 1898 sa zoznámil s obchodníkom s obrazmi J. Wolfnerom, ktorý odvtedy umelca finančne zabezpečoval. Cesty po Uhorsku - Budín, Vacov (1907), Balaton (1908), Sedmohradsko (1912). Každoročné letné pobyty v Beckove, Strážkach, Piešťanoch, Kráľovej, Širkovciach. 1914 odišiel ako dobrovoľník - frontový výtvarník na ruský a neskôr na taliansky front.

Literatúra: Malonyay, D.: Mednyánszky. Budapešť 1905; Kállai, E.: Mednyánszky László. Budapešť 1943; Vámošiová, S.: Slovenská krajina v diele Ladislava Mednyánszkeho. In: Z novších výtvarných dejín Slovenska. Bratislava 1962, s. 39--146; Bresztyánszky, I.: Mednyánszky László. Budapešť 1963; Egri, M.: Mednyánszky László. Budapešť, 1975; Vaculík, K.: Ladislav Mednyánszky -- súborné dielo. Kat. výst. Bratislava, Slovenská národná galéria 1979; Aradi, N.: Mednyánszky. Budapešť 1983; Glatz, A. C.: Ladislav Mednyánszky a Strážky. Kat. stálej expozície. Bratislava, Slovenská národná galéria 1990; Zmetáková, D.: Ladislav Mednyánszky (Mednyánszky) - kresby. Kat. výst. Bratislava, Slovenská národná galéria 1995; Kol. autorov: Ladislav Mednyánszky. Kat výstavy SNG Bratislava a MNG Budapest. 2004.