136. jesenná aukcia výtvarných diel

26. September 2017, 18:00

Image

Aukcie | 136. jesenná aukcia výtvarných diel

Najvyššie dosiahnuté konečné ceny diel autora:
NAJVYŠŠIE KONEČNÉ CENY POROVNATEĽNÝCH DIEL MILANA LALUHU DOSIAHNUTÉ NA AUKCIÁCH SOGY:
€ 9 600,- V poli. 1966. Olej na plátne. 60 x 75 cm. (115. jarná aukcia výtvarných diel, 11.03.2014)
€ 9 200,- Z poľa. Okolo 1970-75. Olej na plátne. 60 x 56 cm. (100. jubilejná večerná aukcia, 15.11.2011)
€ 8 400,- Do poľa. Okolo 1970. Olej na plátne. 51 x 70 cm. (96. jarná aukcia, 8. 3. 2011)
€ 8 298,48,- Za dedinou. Okolo 1965-68. Olej na plátne. 87 x 140 cm. (82. aukcia súčasného umenia, 28. 10. 2008)
€ 8 000,- Žena. Okolo 1968-70. Olej na vrecovine. 50 x 34 cm. (108. zimná aukcia výtvarných diel a starožitností, 04.12.2012)
€ 7 200,- Medzi stromami. 1990. Olej na plátne. 55 x 85 cm. (133. jarná aukcia výtvarných diel, 07.03.2017)
€ 6 200,- Strechy. 1973. Olej na vrecovine. 65 x 41 cm. (113. večerná aukcia, 12.11.2013)
€ 6 000,- Žena v šatke. Okolo 1969 - 71. Olej na vrecovine. 49 x 67 cm. (133. jarná aukcia výtvarných diel , 07.03.2017)

Biografia: Narodil sa 11. novembra 1930 v Tekovských Lužanoch. Študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (1950 – 1955, doc. Ľudovít Fulla, Ernest Zmeták, Bedrich Hoffstädter, Dezider Milly), po skončení štúdia žil v Dolnej Mičinej a v Martine, roku 1958 sa presťahoval do Bratislavy, kde žije a tvorí. Patril k mladým umelcom, ktorí proti dogmatickému uplatňovaniu socialistického realizmu razantne postavili úprimnosť a vnútornú autenticitu výpovede, umenie „pevných a prostých tvarov“. Bol zakladajúcim členom Skupiny Mikuláša Galandu (1957), na XXIII. Bienále v Benátkach (1966) získal Cenu Osvalda Liciniho.

Literatúra: Čepan, Oskár: Na hraniciach reality a mýtu (Laluhov maliarsky vzorec). In: Slovenské pohľady, 107, 1991, č. 6, s. 102-111; Kubíková, Klára: Milan Laluha. Kresby a maľby 1955 – 1997. Kat. výst. SNG. Bratislava 1997; Kolektív: Laluha. Bratislava 1997; Mojžiš, Juraj: Galandovci 1. Trenčín 2003; Mojžiš, Juraj: Galandovci 2. Trenčín 2004.

Aukcie

Imro Weiner KráľNa aukcii bolo vydražených 13 diel (25%) v celkovej hodnote 9 330 €. Nevydražené diela je možné zakúpiť v našich výstavných priestoroch.

Newsletter

Ak chcete byť pravidelne informovaný, a dostávať aktuálne informácie o činnosti spoločnosti SOGA, prihláste sa do nášho mailing listu.