137. večerná aukcia

14. November 2017, 19:00

Image

Aukcie | 137. večerná aukcia

Najvyššie dosiahnuté konečné ceny diel autora: € 3 200 Skalná brána.Okolo 2010. Kombinácia techník na plátne. 90 x 70 cm. (134. večerná aukcia, 25.04.2017)
€ 3 000 Pokračovanie Karpát. 2009 - 2017. Kombinácia techník na hobre. 56 x 87 cm. (133. jarná aukcia výtvarných diel, 07.03.2017)
€ 1 858 Štvorročné putovanie. 2004-2007. Kombinovaná technika na plátne. 100 x 70 cm. (77. zimná aukcia, 27. 11. 2007)
€ 1 750 Pri Dunaji. Okolo 1975. Olej na plátne. 80 x 100 cm. (88. aukcia súčasného umenia, 27. 10. 2009)
€ 1 500 Keby. 2013. Kresba perom na plátne. Objekt. 95 x 140 cm. (133. jarná aukcia výtvarných diel, 07.03.2017)

Biografia: Narodil sa 29. 4. 1938 v Prahe. 1955–60 študoval na Strednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave (prof. Chovan, Fikari), 1960–66 na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (prof. Želibský, Mudroch, Matejka). Na VŠVU absolvoval aj štúdium architektúry u prof. Kuzmu. S jeho poslucháčmi sa spolupodielal na návrhoch architektonických prostredí pre bratislavskú ZOO. Samostatný projektant konceptov s projektov prostredí v Stavoprojekte. Od 1972 realizoval parky a jazierka aj mimo ZOO - ekologický park Podháj. Manifestačne sa rozlúčil s tradičnou maľbou akciou „Rozdávanie“, ktorú zorganizoval v škole na Gorazdovej ulici v Bratislave (1965). 1967 spoluusporiadal s Júliusom Kollerom, Michalom Studeným a i. v Galérii Saloonik – Medzivýstavný polemický priestor, prezentuje tu okrem iného akciu. Paralelne s týmito aktivitami sa zaujíma o koncentrácie hmoty (1966), ich osamostatnenie alebo zabalenie (1967), od týchto prác prechádza ku konceptuálnym textovým oznamom a náčrtom.Neskoršie sa vracia aj k maľbe, aj ku konceptu.

Literatúra: 20. storočie, kat. výstavy, SNG Bratislava, str. 77; Matuštík, R.: ... Predtým. 1964 – 1971. Prekročenie hraníc. Považská galéria umenia. Žilina 1994.

Aukcie

157. LETNÁ AUKCIANa aukcii bolo vydražených 67 diel (56%) v celkovej hodnote 736 450 €. Nevydražené diela je možné zakúpiť v našich výstavných priestoroch.

Newsletter

Ak chcete byť pravidelne informovaný, a dostávať aktuálne informácie o činnosti spoločnosti SOGA, prihláste sa do nášho mailing listu.