137. večerná aukcia

14. November 2017, 19:00

Image

Aukcie | 137. večerná aukcia

Najvyššie dosiahnuté konečné ceny diel autora: NAJVYŠŠIE KONEČNÉ CENY DIEL ALFREDA RÉTHA DOSIAHNUTÉ NA SVETOVÝCH AUKCIÁCH:
€ 120 640 Parížsky obchod s korením. 1925. Olej na plátne. 146 x 114 cm. Budapešť 2009
€ 35 000 Záhrady. 1926. Olej na plátne. 73 x 60 cm. New York 2007
€ 34 646 Krajina s troma figúrami. Olej na plátne. 73 x 60 cm. Paríž 2007
€ 32 080 Kompozícia. Kombinácia techník na dreve. 122 x 50 cm. Budapešť 2007
€ 19 500 Stanica v Lyone. 1955. Olej na dreve. 102 x 206 cm. Paríž 2007
€ 18 480 Hudobník Mazzi. 1912. Olej na plátne. 66 x 54 cm. Budapešť 2008

NAJVYŠŠIE KONEČNÉ CENY DIEL ALFREDA RÉTHA DOSIAHNUTÉ NA AUKCIÁCH SOGY:
€ 6 000,- € Raňajky. 1961. Olej, pieskovanie, koláž na kartóne. 33 x 26 cm.(107. večerná aukcia, 13.11.2012)
€ 5 500,- € Kompozícia. 1952. Olej, pieskovanie na preglejke. 34 x 52 cm. (110. večerná aukcia, 23.04.2013)

Biografia: István Réth sa narodil v Budapešti v roku 1884 a zomrel v Paríži v roku 1966. Rétha objavilo maďarské publikum až na výstavách v roku 2003 usporiadaných v Paríži a Budapešti. Pritom jeho väzby na Maďarskú, presnejšie Uhorskú kultúru boli v detstve mimoriadne silné. Jeho prvým učiteľom bol sám barón zo Strážok Ladislav Mednyánszky, nekôr aj István Farkas, ktorého lekárom bol Alfrédov otec. Jeho blízkymi priateľmi boli František Kupka a Sonia Terk (Delaunay). 1910 -12 vystavoval na Salon d’Indépendants a Salon d’Autumne, 1913 v berlínskej galérii Der Sturm a v roku 1933 sa stal členom skupiny Abstractión-Creatión. Patrí medzi najvýznamnejších umelcov 20. storočia, jeho diela sú početne zastúpené vo všetkých významných verejných i súkromných zbierkach.

Literatúra: Waldemar, G.: Alfred Reth. Paríž, 1967. Dénes, Zs.: Réth Alfréd. Janus Pannonius Múzeum évkönyve. Péč, 1977. s. 259-264. Passuth, K.: Avantgarde kapcsolatok Prágától Bukarestig. Budapešť, 1998. Bartha, M. - László, K.: Magyar művészet és a Sturm. Basel-Budapešť, 1998.

Aukcie

157. LETNÁ AUKCIANa aukcii bolo vydražených 67 diel (56%) v celkovej hodnote 736 450 €. Nevydražené diela je možné zakúpiť v našich výstavných priestoroch.

Newsletter

Ak chcete byť pravidelne informovaný, a dostávať aktuálne informácie o činnosti spoločnosti SOGA, prihláste sa do nášho mailing listu.