138. zimná aukcia výtvarných diel a starožitností

05. December 2017, 18:00

Image

Aukcie | 138. zimná aukcia výtvarných diel a starožitností

Najvyššie dosiahnuté konečné ceny diel autora: € 5 311 Terče. 1969. Olej na plátne. 107 x 151 cm. (58. letná aukcia, 14. 6. 2005)
€ 2 900 Hra. 1977. Olej na plátne. 35 x 40 cm. (110. večerná aukcia, 23.04.2013)
€ 2 800 Portét ženy (Ľuba). 1986. Olej na plátne. 35,5 x 35, 5 cm. (129. letná aukcia výtvarných diel a starožitností, 14.06.2016)
€ 2 800 V modrej záhrade. 1998. Olej na plátne. 75 x 61 cm. (130. jesenná aukcia výtvarných diel, 11.10.2016)
€ 2 800 Trojportrét. 73. 2010. Olej na plátne. 40 × 40 cm. (114. zimná aukcia výtvarných diel a starožitností. Umelecká pozostalosť Ernesta Zmetáka, 03.12.2013)
€ 2 000 Neznáma. 2000. Olej na plátne. 45 x 42 cm. (136. jesenná aukcia výtvarných diel, 26.09.2017)

Biografia: Narodila sa 5. 7. 1920 v Modre. Zomrela 29. 4. 2012 v Bratislave. V rokoch 1940 -44 študovala na Oddelení kreslenia a maľovania Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave, 1945-1950 na Akadémii výtvarných umení v Prahe (prof. Želibský). Už 1948 vystavovala so Skupinou 29. augusta v Bratislave. 1952 bola asistentkou na bratislavskej Vysokej škole výtvarných umení. Koncom 50. rokov sa stáva zakladajúcou členkou Skupiny 4 (okrem nej Miertušová, Čihánková, Bartošíková). 1967 dostala Cenu C. Majerníka za maľbu. Samostatne vystavovala v Bratislave (1959, 1962, 1966, 1967), v Prahe (1969), v Trenčíne (1991, Galéria M.A. Bazovského). Súčasné obchodné renomé V. Kraicovej vychádza zo skutočnosti, že sa jedná o významnú predstaviteľku avantgardných maliarskych tendencií šesťdesiatych rokov. Jej tvorba sa v tomto období vyznačovala neustálym napätím medzi lyricko-expresívnou abstrakciou a figuráciou, medzi farebnou škvrnou a krehkou líniou. Farbou zároveň maľovala i kreslila v duchu bezprostredného záznamu, vyjadrovala momentálne duchovné rozpoloženie.

Literatúra: Polakovič, Jozef: Viera Kraicová. Obrazy. Kat. výst. MG. Bratislava 1967; Bajcurová, Katarína – Hrabušický, Aurel: Viera Kraicová. Maliarske dielo. Kat. výst. SNG. Bratislava 1996; Skutočná veľkosť – Malé formy Viery Kraicovej. Zost. Katarína Bajcurová, Aurel Hrabušický, Michal Uher. Bratislava 2005; Bajcurová, K.: Viera Kraicová. Bratislava 2015.

Aukcie

Newsletter

Ak chcete byť pravidelne informovaný, a dostávať aktuálne informácie o činnosti spoločnosti SOGA, prihláste sa do nášho mailing listu.