138. zimná aukcia výtvarných diel a starožitností

05. December 2017, 18:00

Image

Aukcie | 138. zimná aukcia výtvarných diel a starožitností

Najvyššie dosiahnuté konečné ceny diel autora: € 2 800 Veľký a malý voz. 2012. Tepmera na kartóne. 180 x 100 cm. (132. zimná aukcia výtvarných diel a starožitností, 13.12.2016)
€ 1 228 Letecká škola pre začiatočníkov. 1996. Tempera na dreve. 90 x 31 cm. (14. jarná aukcia, 16. 3. 1999)
€ 1 062 Ja nič, ja muzikant. 1991. Tempera na dreve. 115 x 46 cm. (32. letná aukcia, 4. 6. 2002)
€ 1 050 Zlatokop šťastia. 1993. Tempera na drevenej doske. 74 x 11, 5 cm. (92. letná aukcia, 8. 6. 2010)
€ 1 000 Hlas beskydského vlka. 2009. Tempera na dreve. 40 x 32 cm. (114. zimná aukcia výtvarných diel a starožitností. Umelecká pozostalosť Ernesta Zmetáka, 03.12.2013)

Biografia: Ondrej Zimka sa narodil 29. 11. 1937 v Turzovke. 1954-1957 študoval na Strednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave, 1957-1958 absolvoval prípravný ročník na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, 1959-1964 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (prof. Matejka, Chovan). Od1965 pôsobí v Bratislave. Spočiatku získal uznanie ako karikaturista a tvorca plagátov.

Literatúra: Trojanová, E.: Ondrej Zimka - Obrazy maľované na dreve. Katalóg Galérie mesta Bratislavy 1975, Kriška, F.: Ondrej Zimka. Zabudnutá záhrada. Katalóg Kysuckého múzea v Čadci, 1979, Kriška, F.: Objavenie Atlantídy. Katalóg Galérie mesta Bratislavy 1981. Petránsky, Ľ.: Ondrej Zimka. Bratislava 1997.