140. večerná aukcia

22. Máj 2018, 19:00

Image

Aukcie | 140. večerná aukcia

Najvyššie dosiahnuté konečné ceny diel autora: Najvyššie konečné ceny porovnateľných diel Miloša A. Bazovského dosiahnuté na aukciách SOGY:
€ 38 000 Košiar. Okolo 1955-57. Olej na kartóne. 27 x 40 cm. (107. večerná aukcia, 13.11.2012)
€ 34 000 Krajina s kostolíkom, sýpkou a člnom.. Okolo 1951-54. Olej na kartóne. 26 x 41 cm.(107. večerná aukcia, 13.11.2012)
€ 34 000 V poli. 1934. Olej na kartóne. 44 x 34 cm. (137. večerná aukcia, 14.11.2017)
€ 33 000 Pri dverách. Okolo 1953 - 55. Olej na kartóne. 45 x 30 cm. (137. večerná aukcia, 14.11.2017)
€ 32 000 Hrabačka. Okolo 1952. Olej na kartóne. 32,5 x 43 cm. (100. jubilejná večerná aukcia, 15.11.2011)
€ 32 000 Leštiny. 1949. Olej na kartóne. 26 x 42 cm. (107. večerná aukcia, 13.11.2012)
€ 26 000 Jeseň. 1948. Olej na kartóne, 34 x 24 cm.(107. večerná aukcia, 13.11.2012)
€ 23 000 Krajina s člnkom. 1951. Olej na kartóne, 30 x 67,5 cm. (127. jarná aukcia výtvarných diel, 15.03.2016)

Biografia: Narodil sa 11. 1. 1899 v Turanoch nad Váhom, zomrel 15. 12. 1968 v Trenčíne. Od 1918 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Budapešti (prof. Réti), 1919-24 na Akadémii výtvarných umení v Prahe (prof. Loukota, Bukovac, Pirner, Obrovský, Švabinský). V Prahe krátko navštevoval súkromnú školu A. Kalvodu. 1921 bol na študijnom pobyte na súkromnej maliarskej škole prof. Deluga vo Viedni. Po absolutóriu pôsobil v Turanoch, 1930-31 v Martine, 1957-62 v Čemiciach, 1962-68 v Trenčíne. 1929 spolu s Palugyayom študijná cesta do Francúzska, Nemecka a Švajčiarska. 1930-33 spolupráca s Alexym a Palugyayom (cesty na Oravu, Detvu, Pohronie). 1932 spolu s Alexym cesta do Poľska. 1936 účasť na Bienále v Benátkach, 1936-37 študijné pobyty v Juhoslávii. 1937 cesta do Poľska a Švédska. 1920--1930 pravidelne vystavoval so Spolkom slovenských umelcov, v tridsiatych rokoch so Združením slovenských umelcov, 1939--1945 so Spolkom slovenských výtvarných umelcov, po 1946 so Skupinou výtvarných umelcov 29. augusta. 1979 sprístupnená stála expozícia diela umelca v galérii M. A. Bazovského v Trenčíne, ktorá spravuje maliarovu pozostalosť.

Literatúra: Cincík, J.: Miloš A. Bazovský. Náčrty. Martin 1945; Vaculík, K.: Miloš Bazovský. Bratislava 1958; Vaculík, K.: Miloš Alexander Bazovský. Bratislava 1967; Abelovský, J., Ruttkay, J.: Miloš A. Bazovský. Bratislava 1999.