140. večerná aukcia

22. Máj 2018, 19:00

Image

Aukcie | 140. večerná aukcia

Najvyššie dosiahnuté konečné ceny diel autora: Najvyššie konečné ceny porovnateľných diel Milana Laluhu dosiahnuté na aukciách SOGY:
€ 15 700 Akt. Okolo 1970. Olejová tempera, kombinácia techník na hrubom papieri. 62 x 40 cm. (122. večerná aukcia, 21.04.2015)
€ 15 100 Sediaci akt. Okolo 1965. Pastel na kartóne. 68 x 47 cm. (131. večerná aukcia, 22.11.2016)
€ 15 000 Motív z Moravian. 1965. Olej na kartóne. 56 x 33 cm. (131. večerná aukcia, 22.11.2016)
€ 14 500 Žena. Okolo 1975. Olej na plátne. 90 x 78 cm. (94. aukcia súčasného umenia, 26. 10. 2010)
€ 13 200 Hrabáči z Mičinej. Okolo 1965. Olej na plátne. 54 x 41 cm. (91. aukcia súčasného umenia, 18. 5. 2010)
€ 12 900 V krčme. Okolo 1965. Olej na plátne. 61 x 50 cm. (134. večerná aukcia, 25.04.2017)
€ 11 000 Tetka. Okolo 1975. Olej na vrecovine. 60 x 50 cm. (95. zimná aukcia, 7. 12. 2010)

Biografia: Narodil sa 11. novembra 1930 v Tekovských Lužanoch. Študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (1950 – 1955, doc. Ľudovít Fulla, Ernest Zmeták, Bedrich Hoffstädter, Dezider Milly), po skončení štúdia žil v Dolnej Mičinej a v Martine, roku 1958 sa presťahoval do Bratislavy, kde žil a tvoril. Patril k mladým umelcom, ktorí proti dogmatickému uplatňovaniu socialistického realizmu razantne postavili úprimnosť a vnútornú autenticitu výpovede, umenie „pevných a prostých tvarov“. Bol zakladajúcim členom Skupiny Mikuláša Galandu (1957), na XXIII. Bienále v Benátkach (1966) získal Cenu Osvalda Liciniho.

Literatúra: Čepan, Oskár: Na hraniciach reality a mýtu (Laluhov maliarsky vzorec). In: Slovenské pohľady, 107, 1991, č. 6, s. 102-111; Kubíková, Klára: Milan Laluha. Kresby a maľby 1955 – 1997. Kat. výst. SNG. Bratislava 1997; Kolektív: Laluha. Bratislava 1997; Mojžiš, Juraj: Galandovci 1. Trenčín 2003; Mojžiš, Juraj: Galandovci 2. Trenčín 2004.

Aukcie

Newsletter

Ak chcete byť pravidelne informovaný, a dostávať aktuálne informácie o činnosti spoločnosti SOGA, prihláste sa do nášho mailing listu.