143. večerná aukcia

13. November 2018, 19:00

Image

Aukcie | 143. večerná aukcia

Najvyššie dosiahnuté konečné ceny diel autora: Najvyššie konečné ceny diel Gabriela Corneliusa von Maxa dosiahnuté na svetových aukciách:
€ 219 792,- Návšteva umelcovho ateliéru. Olej na plátne. 88 x 124 cm. New York 2015
€ 120 000,- Učenci. Olej na plátne. 60,5 x 45 cm. Viedeň 2015
€ 79 588,- Salome. Olej na plátne. 45 x 59 cm. Milwaukee 2015
€ 55 666,- Zlé časy. Olej na plátne. 64 x 61 cm. Milwaukee 2015
€ 45 000,- Raňajky. Olej na dreve. 24,8 x 20,6 cm. Mníchov 2016

Literatúra: Allgemeines Lexikon der Bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart. Lipsko. 1953 – 1962.