50. mimoriadna aukcia súčasného slovenského umenia

30. September 2004

Aukcie | 50. mimoriadna aukcia súčasného slovenského umenia

Biografia: Boris Sirka sa narodil 8. 9. 1981 v Snine. V súčasnosti je študentom na Fakulte umení, ateliér grafiky a experimentálnej tvorby Technickej univerzity v Košiciach. Do povedomia širšej verejnosti sa dostal na základe súťaže Cena Oskára Čepana, kedy sa v roku 2003 stal finalistom. Autor sa venuje maľbe, fotografii, inštalácii, animácii. Program Borisa Sirku reprezentuje najmladší generačný postoj nastupujúcej vlny začiatku 21.storočia. Pseudodej súčasnej vizuálnej kultúry tvorí rámec autorskej humornej i ironicko-kritickej výpovede ťažiacej najmä z naivizmu súčasnej pseudopopkultúry.